"Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?"

Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci

Authors

  • Joanna Kabrońska Politechnika Gdańska

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.08

Keywords:

memory of the Shoah, post‑memory, contemporary art, social context of art

Abstract

“If We Forget, Who Will Remember?” Work of Art As a Manifestation of Post-Memory

The text is an attempt to determine the relationship between post‑memory (or – in other words – “vicarious memory”) and art. Particular attention is given to visual arts. The works of artists of the younger generation, such as Libera, Bałka, Żmijewski, and to some extent Betlejewski, who explored the memory of the Shoah, were discussed. Their works can be considered a form of manifestation of post‑memory. Assuming that the analysis of artistic phenomena is not possible without reference to the social context in which art is created and its social responsibility, the works of these artists were confronted with the material traces of memory (including Jedwabne, Kolno, Jeleniewo) that shape the social background of artistic creativity, its reception and debate about it.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Joanna Kabrońska, Politechnika Gdańska

Doktor inżynier architekt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obroniła z wyróżnieniem doktorat: Forma architektoniczna jako droga realizacji idei biblioteki przyszłości (1994). Stypendystka DAAD postdoctoral program (Berlin 2002). Laureatka IV Międzynarodowego Biennale Architektury (Kraków 1991). Autorka kilkunastu publikacji z dziedziny architektury, w tym monografii Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości (2008).

References

Andrzej Wróblewski 1927‑1957, red. J. Gmurek, Warszawa 2007.
Google Scholar

Bałka M., Jarecka D., Nie ma już artystów ze Wschodu, Wyborcza.pl, 12 X 2009, [online] http://wyborcza.pl/1,76842,7130465,Nie_ma_juz_artystow_ze_Wschodu.html.
Google Scholar

Bojarska K., Obecność Zagłady w twórczości polskich artystów, Culture.pl, 29 V 2007, [online] http://culture.pl/pl/artykul/obecnosc‑zaglady‑w‑tworczosci‑polskich‑artystow.
Google Scholar

Cała A., Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.
Google Scholar

Chwin S., Strefy chronione. Literatura i tabu w epoce pojałtańskiej, „Res Publica Nowa” 1995, nr 10.
Google Scholar

Godfrey M., Barnett Newman’s Stations and the Memory of the Holocaust, „October” 2004, nr 108, [online] http://dx.doi.org/10.1162/016228704774115708. DOI: https://doi.org/10.1162/016228704774115708
Google Scholar

Herzberg A.J., Amor Fati. Schicksalstreue. Sieben Aufzätze über Bergen‑Belsen, Knesebeck 1997.
Google Scholar

Heynen H., Architecture and Modernity. A Critique, Cambridge–London 1999.
Google Scholar

Hilberg R., Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2012.
Google Scholar

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019
Google Scholar

Jakubowicz R., Archeologia. Cień traumy Zagłady w sztuce Mirosława Bałki, Onet.pl, 26 VII 2011, [online] http://wiadomosci.onet.pl/prasa/archeologia‑cien‑traumy‑zaglady‑w‑sztuce‑miroslawa‑balki/95scf.
Google Scholar

Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, Seria z Wagą.
Google Scholar

Kabrońska J., Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości, Gdańsk 2008, Monografie – Politechnika Gdańska, 91.
Google Scholar

Kwaśniewska K., Tischner Ł., Walka trwa, z Tadeuszem Sobolewskim, Martą Tarabułą, Mieczysławem Tomaszewskim, Teresą Walas i Adamem Zagajewskim rozmawiają Krystyna Kwaśniewska i Łukasz Tischner, „Znak” 2002, nr 12.
Google Scholar

Kołodziej M., Klisze pamięci. Labirynty, [online] http://www.harmeze.franciszkanie.pl/klisze/index.php?zm=2.
Google Scholar

LaCapra D., Trauma, Absence, Loss, „Critical Inquiry” 1999, Vol. 25, nr 4, [online] http://links.jstor.org/sici?sici=0093‑1896%28199922%2925%3A4%3C696%3ATAL%3E2.0.CO%3B2‑N.
Google Scholar

LaCapra D., Writing History, Writing Trauma, Baltimore–London 2001.
Google Scholar

Lang B., Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przeł. A. Ziębińska‑Witek, Lublin 2006.
Google Scholar

Leociak J., Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.
Google Scholar

Miłosz Cz., Niemoralność sztuki, [online] http://www.milosz.pl/przeczytaj/esej/38/niemoralnosc‑sztuki‑zycie‑na‑wyspach.
Google Scholar

Pamięć. Rejestry i terytoria, red. P. Orłowska, Kraków 2013.
Google Scholar

Sieroń‑Galusek D., Galusek Ł., Pogranicze. O odradzaniu się kultury, Wrocław 2012.
Google Scholar

Szkłowski W., Sztuka jako chwyt, [w:] Teoria badań literackich za granicą, t. 2, cz. 3, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1986.
Google Scholar

Sztuka polska wobec Holokaustu, red. M. Budkowska, Warszawa 2013.
Google Scholar

Tokarska‑Bakir J., Nędza polityki historycznej, [w:] M.A. Cichocki i in., Pamięć jako przedmiot władzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2008.
Google Scholar

Zientara M., Holocaust Survivors. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht‑Samborski, przeł. M. Szymonik, Kraków 2012.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Kabrońska, Joanna. 2015. “‘Jeśli My Zapomnimy, Kto będzie pamiętał?’: Dzieło Sztuki Jako Manifestacja postpamięci”. Politeja 12 (3 (35):105-22. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.08.

Issue

Section

Articles