Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu

Authors

  • Jan Kajfosz Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.03

Keywords:

social memory, postmemory, psychological essentialism, cognitive blending, connotation

Abstract

The Image of the Past in Magical-Mythical Perception, or the Memory in Action

The aim of the paper is to identify a specific type of cognitive conduct, which can be called magical-mythical perception and thinking. It is based on a relevant habitus and its principle is indistinctness (blending, blurring), where differences between diverse phenomena, memory images and notions disappear in perception and imagination, as well as between denotation and connotation. Such an indistinctness can have considerable impact on social memories. The author identifies in such a cognitive conduct the possible key to the following questions: How is it possible that we can perfectly adopt different representations of the past and internalize them as our past? How can we reconcile different representations of the past and how is it possible that diverse representations of the past merge in one social memory? Such amalgamations of various forms of representations and diverse scales of objectification can be clarified by means of the theory of magic and by means of Roland Barthes´ theory of myth. The main proposition of the paper is to identify, for the first, the unconscious structure (a habitus formed in the historical process), which defines a manner of experiencing the world, speaking about the world and making choices in that world. For the second, the criteria a person uses to select and evaluate narratives about the past.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Jan Kajfosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego, zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Katowicach oraz w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ostrawskiego. Jego zainteresowania obejmują antropologię kognitywną, semiotykę kultury, analizę dyskursywną oraz kwestie społecznego konstruowania przeszłości.

References

Arendt H., Myślenie, przeł. H. Buczyńska‑Garewicz, przedm. M. Król, Warszawa 2002, Nowy Sympozjon.
Google Scholar

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000.
Google Scholar

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
Google Scholar

Bourdieu P., Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków 2008, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł., wstęp i przypisy W. Galewicz, Warszawa 1999, Biblioteka Klasyków Filozofii.
Google Scholar

Fleischer M., Die polnische Diskurslandschaft. Über paradigmatische und relationale Kulturtypen, [w:] Cultural Semiotics. Facts and Facets, red. P. Grzybek, Bochum 1991, Bochumer Beiträge zur Semiotik, 26.
Google Scholar

Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, przedm. J. Lutyński, Warszawa 1996, Rodowody Cywilizacji.
Google Scholar

Freud S., Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków, przeł. M. Poręba, R. Reszke, Warszawa 1997.
Google Scholar

Goodenough W.H., Introduction, [w:] Explorations in Cultural Anthropology. Essays in Honor of George Peter Murdock, red. W.H. Goodenough, New York 1964.
Google Scholar

Haude B., Krieg als Kostümfest, [online] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen2013‑10/voelkerschlacht‑reenactment‑leipzig.
Google Scholar

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.
Google Scholar

Kajfosz J., Magic in the Social Construction of the Past. The Case of Teschen Silesia, „Polish Sociological Review” 2013, nr 3.
Google Scholar

Kajfosz J., O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012, Tradycja dla Współczesności, t. 6.
Google Scholar

Korzybski A., Science and Sanity. An Introduction to the Non‑Aristotelian Systems and General Semantics, New York 1994.
Google Scholar

Le Bon G., Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu, przeł. C. Matkowski, Gliwice 2012, Sensus.
Google Scholar

Lévy‑Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman‑Czarnota, przedm. i red. nauk. E. Tarkowska, Warszawa 1992, Biblioteka Klasyków Psychologii.
Google Scholar

Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 1973, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Młodych Niemców przegoniono z deptaka w Opolu. Bo śpiewali po niemiecku, [online] http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,14479372,Mlodych_Niemcow_przegoniono_z_deptaka-_w_Opolu__Bo.html.
Google Scholar

Otto R., Das Heilige, Breslau 1920.
Google Scholar

Pestalozzi J.H., Sämtliche Werke, Vol. 16, Berlin 1935.
Google Scholar

Throop J.C., Murphy K.M., Bourdieu and Phenomenology. A Critical Assessment, „Anthropological Theory” 2002, Vol. 2, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1177/1469962002002002630
Google Scholar

Tokarska‑Bakir J., Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, t. 1: Wielkie opowieści, Kraków 2000.
Google Scholar

Trias E., Myślenie o religii. Symbol i sacrum, [w:] Religia, red. J. Derrida i in., przeł. M. Kowalska, Warszawa 1999.
Google Scholar

Turner M., Fauconnier G., The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York 2002.
Google Scholar

Woroniecka G., Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed‑rozumienia, Warszawa 1998.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Kajfosz, Jan. 2015. “Obraz przeszłości W Percepcji Magiczno-Mitycznej, Czyli pamięć W działaniu”. Politeja 12 (3 (35):27-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.03.

Issue

Section

Articles