Znaczenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w kontekście deficytu demokracji w Unii Europejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.07

Keywords:

European citizens’ initiative, democracy deficit, European Union

Abstract

The Importance of the European Citizens’ Initiative in the Context of Democratic Deficit in the European Union
One of the instruments introduced into EU law on the basis of the Treaty of Lisbon for the first time, aimed at strengthening the democratic legitimacy of the functioning of the EU, is the European citizens’ initiative (ECI). The regulation on the ECI was adopted and entered into force in 2011 and started to apply from 1 April 2012. It seems, that almost six years of the functioning of the ECI is a sufficient period of time to try to assess its meaning to strengthen the democratic legitimacy of the functioning of the EU. The main aim of the study is to answer the question: whether, taking into account the experiences of the ECI, the European citizens’ initiative contributed to reducing the democratic deficit in the EU and thus to strengthening the legitimization of the European Union institutions and the EU as a whole. The article indicates the objectives of the ECI, which would allow to reduce the democratic deficit in the EU and strengthen the legitimacy of this organization. The most important data illustrating the functioning of the EIO were also presented. The next part of the article is the analysis and assessment of the importance of the ECI in reducing the democracy deficit and strengthening the legitimacy of the EU. The conclusions are included in the summary.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, a w szczególności integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE).

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Kubin, Tomasz. 2018. “Znaczenie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej W kontekście Deficytu Demokracji W Unii Europejskiej”. Politeja 15 (3(54):107-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.07.