„Dyplomatyczna Republika Europy”?

Rozważania na temat wpływu wybranych rozwiązań lizbońskich na dyplomację UE w multilateralnym środowisku międzynarodowym

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.10

Keywords:

EU External Policy, EU diplomatic system, Lisbon Treaty

Abstract

‘Diplomatic Republic of Europe’? Reflections on the Impact of Selected Lisbon Solutions on EU Diplomacy in a Multilateral International Environment
The aim of the reflections in this article is to analyze the impact of selected institutional solutions adopted by the Treaty of Lisbon on the EU diplomacy in contemporary international relations. The article does not refer to all regulations that concern broadly defined EU External Policy, but those which, by the nature of their connections, content of competence and meaning, became the object of special interest of the treaty architects and whose implementation was to counteract deficits in continuity, coherence and leadership in EU External Policy in pre‑Lisbon period. This assumption determined the structure of the article in which, after a brief reflection on the EU nature in context of the nature of contemporary international relations, the deficits in the institutional order of the EU External Policy before the Lisbon Treaty were analyzed and then they were confronted with treaty reforms.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Barbara Curyło, Uniwersytet Opolski

adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, wicedyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora w zakresie nauki o polityce uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu procesów decyzyjnych w UE, negocjacji międzynarodowych oraz nowej dyplomacji. Stypendystka Central European Exchange Program for University Studies. Prowadziła badania w ramach projektów międzynarodowych, m.in. Funduszu Wyszehradzkiego oraz zagranicznych kwerend naukowych (m.in. w instytucjach UE w Brukseli, Public Diplomacy Council w Barcelonie, na Uniwersytecie Sztokholmskim).

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Curyło, Barbara. 2018. “„Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania Na Temat wpływu Wybranych rozwiązań lizbońskich Na Dyplomację UE W Multilateralnym środowisku międzynarodowym”. Politeja 15 (3(54):147-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.10.