Znaczenie Dunaju w europejskiej sieci dróg wodnych

Authors

  • Agnieszka Małgorzata Kastory Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.05

Keywords:

Danube, Rhine, Danube Commission, European Union, Rhine- Main-Danube Canal, EU Strategy for the Danube Region, river transport

Abstract

The Role of the Danube River in the Trans-European Waterway Network

In the 20th century, the Danube Region was subject to numerous and far-reaching political transformations, which had a negative impact on the expansion of the Danube waterway transport, affected mainly by political, economical and military crises that took place in the 1990s. Nowadays, only 9% of all river cargo is shipped via the Danube River. The European Union makes an effort to increase this number up to 30%, and to ensure the river’s permanent inclusion in the Trans-European Transport Network, with an ongoing process of adjusting the Danube shipping law to the regulations applicable to other European rivers. Nonetheless, the implementation of the EU Strategy for the Danube Region has little effect on the transportation growth in the Danube Basin so far – due to insufficient support from the European Union, the Danubian countries’ unwillingness to carry out expensive investments, and difficulties related to the process of redirecting the existing trade routes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Małgorzata Kastory, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab., aktualnie jest zatrudniona na stanowisku prof. nadzw. UJ w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Do jej najważniejszych publikacji należą: Rozbiór Rumunii w 1940 roku (2002); Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku (2011); Rola Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991 (2018).

References

Dokumenty publikowane

Commission Staff Working Document. Action Plan. Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. European Union Strategy for the Danube Region, European Commission, wersja ostateczna z 8 XII 2010 r., [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC1489&from=EN.

Conclusions on effective waterway infrastructure rehabilitation and maintenance on the Danube and its navigable tributaries, Danube Ministers Meeting, Brussels 3 XII 2018, [online] https://www.danubecommission.org/dc/en/danube-commission/conclusions-of-the-danubeminister-meeting-3-december-2018-brussels/.

Conférence Danubienne, Beograd 1948. Recueil des documents, Дунайска конференция. Белград 1948. Сборник документов [Dunajska konferenciâ. Belgrad 1948. Sbornik dokumentov], Beograd, Белград, 1949.

Information du Secretariat sur le thème „Observation du marché de la navigation danubienne: premier semestre de 2020”, Commission du Danube, 7-9 X 2020, [online] https://www.danubecommission.org/dc/fr/navigation-danubienne/observation-du-marche-de-lanavigation-danubienne/observation-du-marche-de-la-navigation-danubienne-premiersemestre-de-2020/.

Konwencja dotycząca ustroju żeglugi na Dunaju, „Zbiór dokumentów” pod redakcją J. Makowskiego, 1948/1949, wrzesień 1948, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 57.

Raport special. Le transport fluvial en Europe: aucune amélioration significative de la part modale et des conditions de navigabilité depuis 2001, Court des Comptes Europeenne, Luxembourg 2015, [online] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_FR.pdf.

Statistiques de la navigation danubienne en 2013-2014, Commission du Danube, 12-15 IV 2016, [online] http://www.danubecommission.org/uploads/doc/STATISTIC/Stat%202013-2014%20FR.pdf.

Statistiques de la navigation danubienne en 2014-2015, Commission du Danube, XI 2016, [online] http://www.danubecommission.org/uploads/doc/STATISTIC/fr_stat_2014_15.pdf.

Statistiques de la navigation danubienne en 2016-2017, Commission du Danube, XI 2018, [online] http://www.danubecommission.org/uploads/doc/STATISTIC/fr_stat_2016_2017.pdf

Artykuły i opracowania

L’axe fluvial Rhin-Danube: mythes et realites, niesygnowany tekst na stronie Centralnej Komisji Żeglugi na Renie, [online] https://ccr-zkr.org/files/histoireCCNR/13_axe-fluvial-rhin-danube.pdf.

Kastory A., Plany wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w strategii Unii Europejskiej ożywienia regionu naddunajskiego, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. nauk. M. Chorośnicki i in., Kraków 2013.

Kastory A., Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Kraków 2011.

Keskeny E, Marché dans la région du Danube, [w:] Renforcer le transport par voies navigables.

Aller de l’avant grâce à la coopération paneuropéenne, Paris 2006, [online] https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/06watpaneuropf_0.pdf.

Renforcer le transport par voies navigables. Aller de l’avant grâce à la coopération paneuropéenne, Paris 2006, [online] https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/06watpaneuropf_0.pdf.

Woehrling J.M., La coopération internationale dans le domaine de la navigation fluviale européenne: les instances de coopération pour la navigation rhénane et danubienne, [online] https://www.ccr-zkr.org/files/histoireCCNR/14_cooperation-rhin-danube.pdf.

Strony internetowe

Strona Komisji Dunajskiej, [online] https://www.danubecommission.org.

Published

2021-04-01

How to Cite

Kastory, Agnieszka Małgorzata. 2021. “Znaczenie Dunaju W Europejskiej Sieci dróg Wodnych”. Politeja 17 (6(69):101-12. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.05.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe