Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815

Authors

  • Sebastian Górka Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03

Keywords:

Clausewitz, On war, Prussian history, Napoleonic wars

Abstract

The experience of the Napoleonic wars in the live and thought of Carl von Clausewitz before 1815

This study investigates the life of Carl von Clausewitz to 1815 and analyses impact of the Napoleonic Wars era and its relevance to On War. The idea for this article stems from the fact, that the overall image that emerges from the Polish literature in this field is incomplete. Above all it lacks a proper understanding of his life as well as it omits most of his minor historical and political writings. To better illustrate the complexity of the issue in question, the article is divided into eight separate sections, each one describing particular period in Clausewitz’s life, especially the importance of Prussia’s defeat in the twin battles of Jena and Aüerstedt, the process of restoration of the state that took place in following years and his participation in campaigns of 1812 in Russia and of 1815 in France. This study also tries to illustrate and explain how Clausewitz’s experience contributed to the formation of his theory of war.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Sebastian Górka, Jagiellonian University in Kraków

Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; student II roku studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat historycznej, społeczno‑politycznej i intelektualnej genezy dzieła O wojnie Carla von Clausewitza. Pracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

References

Aron R., Clausewitz, Philosopher of War, przeł. Ch. Booker, M. Stone, Englewood Cliffs 1985.
Google Scholar

Bielecki R., Berezyna 1812, Warszawa 1990, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Brodie B., Continuing Revelance of On War, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993.
Google Scholar

Clark Ch., Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, przeł. J. Szkudliński, Warszawa 2009.
Google Scholar

Clausewitz C. von, Historical and Political Writings, przeł. P. Paret, D. Moran, Princeton 1992.
Google Scholar

Clausewitz C. von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, [Kraków 2006 lub 2007].
Google Scholar

Clausewitz C. von, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993.
Google Scholar

Clausewitz C. von, Principles of War, przeł. H. W. Gatzke, Mineola 2003.
Google Scholar

Clausewitz C. von, The Campaign of 1815, [w:] On Waterloo. Clausewitz, Wellington and the Campaign of 1815, red. Ch. Bassford, D. Moran, G. W. Pedlow, Charleston 2010.
Google Scholar

Creveld M. van, The Transformation of War, New York–Toronto 1991.
Google Scholar

Dróżdż P., Borodino 1812, Warszawa 2003, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Dusiewicz A., Smoleńsk 1812, Warszawa 2007, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Dusiewicz A., Tarutino 1812, Warszawa 2004, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Englund S., Napoleon. A Political Life, New York 2004.
Google Scholar

Gallie W. B., Philosophers of Peace and War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy, Cambridge–New York 1978. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558450
Google Scholar

Gat A., A History of Military Thought. From the Enlightenment to the Cold War, Oxford 2001.
Google Scholar

Hahlweg W., Clausewitz and Guerrilla Warfare, [w:] Clausewitz and Modern Strategy, red. M. I. Handel, London 2004.
Google Scholar

Herberg‑ Rothe A., Clausewitz’s Puzzle. The Political Theory of War, Oxford–New York 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199202690.001.0001
Google Scholar

Heuser B., Czytając Clausewitza, przeł. P. Budny, Warszawa 2008.
Google Scholar

Heuser B., Introduction, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, New York 2007.
Google Scholar

Heuser B., Small Wars in the Age of Clausewitz. The Watershed between Partisan War and People’s War, „The Journal of Strategic Studies” 2010, Vol. 33, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01402391003603623. DOI: https://doi.org/10.1080/01402391003603623
Google Scholar

Howard M., Clausewitz. A Very Short Introduction, Oxford–New York 2002. DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780192802576.001.0001
Google Scholar

Keegan J., A History of Warfare, New York 1993.
Google Scholar

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.
Google Scholar

Leśniewski S., Jena i Aüerstedt 1806, Warszawa 2011, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Liddell‑ Hart B. H., The Ghost of Napoleon, London 1980.
Google Scholar

Machiavelli N., Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Warszawa 2008. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323513056
Google Scholar

Majewski R., Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990.
Google Scholar

Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.
Google Scholar

Malarski T., Waterloo 1815, Warszawa 1984, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Nadzieja J., Lipsk 1813, Warszawa 1990, Historyczne Bitwy.
Google Scholar

Palmer R. R., Frederick the Great, Guibert, Bülow. From Dynastic to National War, [w:] Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.
Google Scholar

Paret P., Clausewitz and the State. The Man, His Theories, and His Times, Princeton 1985. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691186566
Google Scholar

Paret P., The Cognitive Challenge of War. Prussia 1806, Princeton 2009. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt7pghf
Google Scholar

Paret P., Genesis of On War, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993. Parkinson R., Clausewitz. A Biography, Lanham 2002.
Google Scholar

Rogers C. J., Clausewitz, Genius, and the Rules, „The Journal of Military History” 2002, Vol. 66, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.2307%2F3093268. DOI: https://doi.org/10.2307/3093268
Google Scholar

Salomonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004.
Google Scholar

Schössler D., Clausewitz, przeł. A. Marcinek, Lublin 1995, Oficyna Historii XIX i XX Wieku.
Google Scholar

Shy J., Jomini, [w:] Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.
Google Scholar

Smith H., On Clausewitz. A Study of Military and Political Ideas, New York 2005.
Google Scholar

Strachan H., Carl von Clausewitz O wojnie. Biografia, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009, Książki, Które Wstrząsnęły Światem.
Google Scholar

Wawrykowa M., Dzieje Niemiec. 1789-1871, Warszawa 1980.
Google Scholar

Wojny napoleońskie, red. M. Kukiel, Warszawa 1927, Kurs Historii Wojen, t. 1.
Google Scholar

Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Górka, Sebastian. 2013. “Doświadczenie Wojen napoleońskich W życiu I myśli Carla Von Clausewitza Do Roku 1815”. Politeja 10 (4(26):53-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03.

Issue

Section

Articles