Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815

Authors

  • Sebastian Górka Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03

Keywords:

Clausewitz, On war, Prussian history, Napoleonic wars

Abstract

The experience of the Napoleonic wars in the live and thought of Carl von Clausewitz before 1815

This study investigates the life of Carl von Clausewitz to 1815 and analyses impact of the Napoleonic Wars era and its relevance to On War. The idea for this article stems from the fact, that the overall image that emerges from the Polish literature in this field is incomplete. Above all it lacks a proper understanding of his life as well as it omits most of his minor historical and political writings. To better illustrate the complexity of the issue in question, the article is divided into eight separate sections, each one describing particular period in Clausewitz’s life, especially the importance of Prussia’s defeat in the twin battles of Jena and Aüerstedt, the process of restoration of the state that took place in following years and his participation in campaigns of 1812 in Russia and of 1815 in France. This study also tries to illustrate and explain how Clausewitz’s experience contributed to the formation of his theory of war.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sebastian Górka, Jagiellonian University in Kraków

Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; student II roku studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat historycznej, społeczno‑politycznej i intelektualnej genezy dzieła O wojnie Carla von Clausewitza. Pracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

References

Aron R., Clausewitz, Philosopher of War, przeł. Ch. Booker, M. Stone, Englewood Cliffs 1985.

Bielecki R., Berezyna 1812, Warszawa 1990, Historyczne Bitwy.

Brodie B., Continuing Revelance of On War, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993.

Clark Ch., Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, przeł. J. Szkudliński, Warszawa 2009.

Clausewitz C. von, Historical and Political Writings, przeł. P. Paret, D. Moran, Princeton 1992.

Clausewitz C. von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, [Kraków 2006 lub 2007].

Clausewitz C. von, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993.

Clausewitz C. von, Principles of War, przeł. H. W. Gatzke, Mineola 2003.

Clausewitz C. von, The Campaign of 1815, [w:] On Waterloo. Clausewitz, Wellington and the Campaign of 1815, red. Ch. Bassford, D. Moran, G. W. Pedlow, Charleston 2010.

Creveld M. van, The Transformation of War, New York–Toronto 1991.

Dróżdż P., Borodino 1812, Warszawa 2003, Historyczne Bitwy.

Dusiewicz A., Smoleńsk 1812, Warszawa 2007, Historyczne Bitwy.

Dusiewicz A., Tarutino 1812, Warszawa 2004, Historyczne Bitwy.

Englund S., Napoleon. A Political Life, New York 2004.

Gallie W. B., Philosophers of Peace and War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy, Cambridge–New York 1978. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558450

Gat A., A History of Military Thought. From the Enlightenment to the Cold War, Oxford 2001.

Hahlweg W., Clausewitz and Guerrilla Warfare, [w:] Clausewitz and Modern Strategy, red. M. I. Handel, London 2004.

Herberg‑ Rothe A., Clausewitz’s Puzzle. The Political Theory of War, Oxford–New York 2007. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199202690.001.0001

Heuser B., Czytając Clausewitza, przeł. P. Budny, Warszawa 2008.

Heuser B., Introduction, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, New York 2007.

Heuser B., Small Wars in the Age of Clausewitz. The Watershed between Partisan War and People’s War, „The Journal of Strategic Studies” 2010, Vol. 33, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01402391003603623. DOI: https://doi.org/10.1080/01402391003603623

Howard M., Clausewitz. A Very Short Introduction, Oxford–New York 2002. DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780192802576.001.0001

Keegan J., A History of Warfare, New York 1993.

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004.

Leśniewski S., Jena i Aüerstedt 1806, Warszawa 2011, Historyczne Bitwy.

Liddell‑ Hart B. H., The Ghost of Napoleon, London 1980.

Machiavelli N., Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, Warszawa 2008. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323513056

Majewski R., Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990.

Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.

Malarski T., Waterloo 1815, Warszawa 1984, Historyczne Bitwy.

Nadzieja J., Lipsk 1813, Warszawa 1990, Historyczne Bitwy.

Palmer R. R., Frederick the Great, Guibert, Bülow. From Dynastic to National War, [w:] Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.

Paret P., Clausewitz and the State. The Man, His Theories, and His Times, Princeton 1985. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691186566

Paret P., The Cognitive Challenge of War. Prussia 1806, Princeton 2009. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt7pghf

Paret P., Genesis of On War, [w:] C. von Clausewitz, On War, przeł. P. Paret, M. Howard, London 1993. Parkinson R., Clausewitz. A Biography, Lanham 2002.

Rogers C. J., Clausewitz, Genius, and the Rules, „The Journal of Military History” 2002, Vol. 66, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.2307%2F3093268. DOI: https://doi.org/10.2307/3093268

Salomonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004.

Schössler D., Clausewitz, przeł. A. Marcinek, Lublin 1995, Oficyna Historii XIX i XX Wieku.

Shy J., Jomini, [w:] Makers of Modern Strategy. From Machiavelli to the Nuclear Age, red. P. Paret, Princeton 1986.

Smith H., On Clausewitz. A Study of Military and Political Ideas, New York 2005.

Strachan H., Carl von Clausewitz O wojnie. Biografia, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009, Książki, Które Wstrząsnęły Światem.

Wawrykowa M., Dzieje Niemiec. 1789-1871, Warszawa 1980.

Wojny napoleońskie, red. M. Kukiel, Warszawa 1927, Kurs Historii Wojen, t. 1.

Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Górka, Sebastian. 2013. “Doświadczenie Wojen napoleońskich W życiu I myśli Carla Von Clausewitza Do Roku 1815”. Politeja 10 (4(26):53-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03.

Issue

Section

Articles