Myśl wojskowa Mao Zedonga

Authors

  • Damian Winczewski Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05

Keywords:

Mao Zedong, philosophy of war, marxism, maoism, communism

Abstract

Mao Zedong’s Philosophy of War
The aim of this article was to do some critical analysis of Mao Zedong military writing. Our method was to intepretate his manuscripts and compare his thesis to thesis of top marxists thinkers like Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin and Rosa Luxemburg about the war and warfare. In next step we also compare Mao strategic thought with thought of classical masters of art of war like Carl von Clausewitz and Sun Zi. Finally we did some comments on political aspects in Maoist theory of war. In result we draw some conclusions. Firstly we can say that Mao did nothing new in marxist philosophy of war and his dialectics of war were vague and vulgar. Secondly we can say that his military writings was mostly influenced by Clausewitz through soviet military thought rather than Sun Zi. In the other hand his theory of guerilla warfare was to some extent original and finally we can describe Mao’s strategic thought as some kind of progress in twenty century art of war.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Damian Winczewski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

absolwent filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorant w Zakładzie Filozofii Kultury IF WHUS Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się historią filozofii marksistowskiej, a także współczesną heterodoksyjną ekonomią polityczną. Publikował m.in. w „Nowej Krytyce” i „Praktyce Teoretycznej”.

References

Anastaplo G., Clausewitz and Intelligence: Some Preliminary Observations, „Teaching Political Science” 1989, vol. 16, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/00922013.1989.9943577

Andrew M.K., Tuo Mao: The Operational History of the People’s Liberation Army, 2008, [online] http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=theses.

Balibar É., Filozofia Marksa, przeł. A. Ostolski, A. Staroń, Z.M. Kowalewski, Warszawa 2007.

Balibar É., Marxism and War, „Radical Philosophy” 2010, nr 160.

Benton G., Mountain Fires. The Red Army’s Three‑Year War in South China 1934‑1938, Berkeley 1992.

Brusadelli F., A Tale of Two Utopias: Kang Youwei’s Communism, Mao Zedong’s Classicism and the „Accomodating Look” of the Marxist Li Zehou, „Asian Studies” 2017, vol. 5, nr 1. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2017.5.1.103-122

Clausewitz C. von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, Kraków 2006 lub 2007.

Collier H.H., Chin‑Chih Lai P., Organizational Changes in the Chinese Army 1895‑1950, Taipei 1969.

Engels F., Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1962.

Fiodorow G., Pochodzenie i istota wojen, [w:] Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.

Fuller G., Mao Tse‑tung: Military Thinker, [w:] Mao Zedong and the Chinese Revolution, red. G. Benton, New York 2008.

Gallie W.B., Philosophers of Peace and War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy, Cambridge 1978. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558450

Gat A., Clausewitz and the Marxists. Yet Another Look, „Journal of Contemporary History” 1992, vol. 27, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1177/002200949202700208

Ghyczy T. von, Oetinger B. von, Bassford Ch., Clausewitz on Strategy, Boston 2001.

Glińska A., Lenin o rewolucyjnej przemocy, „Etyka” 1978, nr 16. DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.310

Górka S., Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815, „Politeja” 2013, nr 4 (26), [online] http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03

Handel M.I., Masters of War. Classical Strategic Thought, London 2005. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203017746

Historia dialektyki marksistowskiej. Etap leninowski, red. S. Radziszewski, Warszawa 1979.

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, red. Komisja KC WKP(b), Warszawa 1954.

Kennedy A., Can the Weak Defeat the Strong? Mao’s Evolving Approach to Assymetric Warfare in Yan’an, „The China Quarterly” 2008, vol. 196. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305741008001173

Knight N., The Role of Philosopher to the Chinese Communist Movement: Ai Siqi, Mao Zedong and the Marxist Philosophy in China, „Asian Studies Review” 2002, vol. 26, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1080/10357820208713356

Lenin W., Dziecięca choroba „lewicowości” w komunizmie, Warszawa 1970.

Lenin W., Imperializm a prawo narodów do samookreślenia (konspekt), [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 27, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.

Lenin W., Krach II Międzynarodówki, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 26, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.

Lenin W., Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 27, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.

Lenin W., Socjalizm a wojna, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 26, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.

Lenin W., Wojna a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 32, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1988.

Loo B.F.W. Decisive Battle, Victory and Revolution in Military Affairs, „The Journal of Strategic Studies” 2009, vol. 32, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01402390902743118. DOI: https://doi.org/10.1080/01402390902743118

Luksemburg R., Wstęp do ekonomii politycznej, Warszawa 1959.

Łozińska T., Konfucjańska idea Wielkiej Jedności w myśli politycznej Czang Kaj‑szeka i Mao Zedonga, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 3 (12). DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.03

Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.

Ochocki A., Lenin. Filozofia wojny domowej, Szczecin 1991.

Polit J., Pozornie asymetryczna wojna symetryczna. Chińska wojna domowa 1946‑1949, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2016, nr 1 (143).

Puchowski N., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, [w:] Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.

Qi Zheng, Carl Schmitt, Mao Zedong and the Politics of Transition, London 2015. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137466594

Reid J., Foucault on Clausewitz. Conceptualizing the Relationship Between War and Power, „Alternatives: Global, Local, Political” 2003, vol. 28, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1177/030437540302800101

Scobell A., China’s Use of Military Force. Beyond the Great Wall and the Long March, Cambridge 2003. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511510502

Shiping H., The Chinese One World View and Foreign Policy, [w:] Dancing With the Dragon. China’s Emergence in Developing World, red. D. Hickey, B. Guo, Lanham 2010.

Sole‑Farras J., New Confucianism in Twenty‑First Century China, New York 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315880457

Sun Tzu, Sztuka wojny, [w:] Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, oprac. R.D. Sawyer, przeł. D. Bakalarz, Gliwice 2014.

Tse‑tung M., Czerwona władza, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., O przewlekłej wojnie, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., O rządzie koalicyjnym, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., O wykorzenieniu błędnych poglądów, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Rozmowa z Jamesem Bertramem, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Sytuacja, jaka się wytworzyła w wojnie przeciwko najeźdźcom japońskim po upadku Szanghaju i Taijuanu, oraz wypływające z niej zadania, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., W sprawie praktyki; W sprawie sprzeczności, Warszawa 1954.

Tse‑tung M., Walka w Tsingkangszanie, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Wojna i zagadnienia strategii, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej przeciw najeźdźcom japońskim, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Tse‑tung M., Zagadnienia strategii wojny rewolucyjnej w Chinach, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.

Whitson W., Chen‑Hsia Huang, The Chinese High Command. A History of Communist Military Politics, 1927‑71, London 1973. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-01980-9

Winczewski D., Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie, „Studia Krytyczne” 2016, nr 2.

Womack B., From Urban Radical to Rural Revolutionary: Mao from 1920s to 1937, [w:] Critical Introduction to Mao, red. T. Cheek, Cambridge 2010.

Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Warszawa 2009.

Yang B., From Revolution to Politics: Chinese Communists on the Long March, Boulder 1990.

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Winczewski, Damian. 2018. “Myśl Wojskowa Mao Zedonga”. Politeja 15 (4(55):77-102. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05.

Issue

Section

Myśl polityczna