Myśl wojskowa Mao Zedonga

Authors

  • Damian Winczewski Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05

Keywords:

Mao Zedong, philosophy of war, marxism, maoism, communism

Abstract

Mao Zedong’s Philosophy of War
The aim of this article was to do some critical analysis of Mao Zedong military writing. Our method was to intepretate his manuscripts and compare his thesis to thesis of top marxists thinkers like Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin and Rosa Luxemburg about the war and warfare. In next step we also compare Mao strategic thought with thought of classical masters of art of war like Carl von Clausewitz and Sun Zi. Finally we did some comments on political aspects in Maoist theory of war. In result we draw some conclusions. Firstly we can say that Mao did nothing new in marxist philosophy of war and his dialectics of war were vague and vulgar. Secondly we can say that his military writings was mostly influenced by Clausewitz through soviet military thought rather than Sun Zi. In the other hand his theory of guerilla warfare was to some extent original and finally we can describe Mao’s strategic thought as some kind of progress in twenty century art of war.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Damian Winczewski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

absolwent filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorant w Zakładzie Filozofii Kultury IF WHUS Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się historią filozofii marksistowskiej, a także współczesną heterodoksyjną ekonomią polityczną. Publikował m.in. w „Nowej Krytyce” i „Praktyce Teoretycznej”.

References

Anastaplo G., Clausewitz and Intelligence: Some Preliminary Observations, „Teaching Political Science” 1989, vol. 16, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/00922013.1989.9943577
Google Scholar

Andrew M.K., Tuo Mao: The Operational History of the People’s Liberation Army, 2008, [online] http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=theses.
Google Scholar

Balibar É., Filozofia Marksa, przeł. A. Ostolski, A. Staroń, Z.M. Kowalewski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Balibar É., Marxism and War, „Radical Philosophy” 2010, nr 160.
Google Scholar

Benton G., Mountain Fires. The Red Army’s Three‑Year War in South China 1934‑1938, Berkeley 1992.
Google Scholar

Brusadelli F., A Tale of Two Utopias: Kang Youwei’s Communism, Mao Zedong’s Classicism and the „Accomodating Look” of the Marxist Li Zehou, „Asian Studies” 2017, vol. 5, nr 1. DOI: https://doi.org/10.4312/as.2017.5.1.103-122
Google Scholar

Clausewitz C. von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, Kraków 2006 lub 2007.
Google Scholar

Collier H.H., Chin‑Chih Lai P., Organizational Changes in the Chinese Army 1895‑1950, Taipei 1969.
Google Scholar

Engels F., Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1962.
Google Scholar

Fiodorow G., Pochodzenie i istota wojen, [w:] Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.
Google Scholar

Fuller G., Mao Tse‑tung: Military Thinker, [w:] Mao Zedong and the Chinese Revolution, red. G. Benton, New York 2008.
Google Scholar

Gallie W.B., Philosophers of Peace and War. Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy, Cambridge 1978. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558450
Google Scholar

Gat A., Clausewitz and the Marxists. Yet Another Look, „Journal of Contemporary History” 1992, vol. 27, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1177/002200949202700208
Google Scholar

Ghyczy T. von, Oetinger B. von, Bassford Ch., Clausewitz on Strategy, Boston 2001.
Google Scholar

Glińska A., Lenin o rewolucyjnej przemocy, „Etyka” 1978, nr 16. DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.310
Google Scholar

Górka S., Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815, „Politeja” 2013, nr 4 (26), [online] http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.03
Google Scholar

Handel M.I., Masters of War. Classical Strategic Thought, London 2005. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203017746
Google Scholar

Historia dialektyki marksistowskiej. Etap leninowski, red. S. Radziszewski, Warszawa 1979.
Google Scholar

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, red. Komisja KC WKP(b), Warszawa 1954.
Google Scholar

Kennedy A., Can the Weak Defeat the Strong? Mao’s Evolving Approach to Assymetric Warfare in Yan’an, „The China Quarterly” 2008, vol. 196. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305741008001173
Google Scholar

Knight N., The Role of Philosopher to the Chinese Communist Movement: Ai Siqi, Mao Zedong and the Marxist Philosophy in China, „Asian Studies Review” 2002, vol. 26, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1080/10357820208713356
Google Scholar

Lenin W., Dziecięca choroba „lewicowości” w komunizmie, Warszawa 1970.
Google Scholar

Lenin W., Imperializm a prawo narodów do samookreślenia (konspekt), [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 27, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.
Google Scholar

Lenin W., Krach II Międzynarodówki, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 26, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.
Google Scholar

Lenin W., Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 27, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.
Google Scholar

Lenin W., Socjalizm a wojna, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 26, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1987.
Google Scholar

Lenin W., Wojna a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 32, przeł. Instytut Marksizmu‑Leninizmu przy KC KPZR, Warszawa 1988.
Google Scholar

Loo B.F.W. Decisive Battle, Victory and Revolution in Military Affairs, „The Journal of Strategic Studies” 2009, vol. 32, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1080/01402390902743118. DOI: https://doi.org/10.1080/01402390902743118
Google Scholar

Luksemburg R., Wstęp do ekonomii politycznej, Warszawa 1959.
Google Scholar

Łozińska T., Konfucjańska idea Wielkiej Jedności w myśli politycznej Czang Kaj‑szeka i Mao Zedonga, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 3 (12). DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.03
Google Scholar

Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.
Google Scholar

Ochocki A., Lenin. Filozofia wojny domowej, Szczecin 1991.
Google Scholar

Polit J., Pozornie asymetryczna wojna symetryczna. Chińska wojna domowa 1946‑1949, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2016, nr 1 (143).
Google Scholar

Puchowski N., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, [w:] Marksizm‑leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, red. A. Mazurek, Warszawa 1956.
Google Scholar

Qi Zheng, Carl Schmitt, Mao Zedong and the Politics of Transition, London 2015. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137466594
Google Scholar

Reid J., Foucault on Clausewitz. Conceptualizing the Relationship Between War and Power, „Alternatives: Global, Local, Political” 2003, vol. 28, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1177/030437540302800101
Google Scholar

Scobell A., China’s Use of Military Force. Beyond the Great Wall and the Long March, Cambridge 2003. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511510502
Google Scholar

Shiping H., The Chinese One World View and Foreign Policy, [w:] Dancing With the Dragon. China’s Emergence in Developing World, red. D. Hickey, B. Guo, Lanham 2010.
Google Scholar

Sole‑Farras J., New Confucianism in Twenty‑First Century China, New York 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315880457
Google Scholar

Sun Tzu, Sztuka wojny, [w:] Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, oprac. R.D. Sawyer, przeł. D. Bakalarz, Gliwice 2014.
Google Scholar

Tse‑tung M., Czerwona władza, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., O przewlekłej wojnie, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., O rządzie koalicyjnym, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., O wykorzenieniu błędnych poglądów, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Rozmowa z Jamesem Bertramem, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Sytuacja, jaka się wytworzyła w wojnie przeciwko najeźdźcom japońskim po upadku Szanghaju i Taijuanu, oraz wypływające z niej zadania, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., W sprawie praktyki; W sprawie sprzeczności, Warszawa 1954.
Google Scholar

Tse‑tung M., Walka w Tsingkangszanie, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Wojna i zagadnienia strategii, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej przeciw najeźdźcom japońskim, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Tse‑tung M., Zagadnienia strategii wojny rewolucyjnej w Chinach, [w:] M. Tse-tung, Wybrane pisma wojskowe, Warszawa 1960.
Google Scholar

Whitson W., Chen‑Hsia Huang, The Chinese High Command. A History of Communist Military Politics, 1927‑71, London 1973. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-01980-9
Google Scholar

Winczewski D., Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie, „Studia Krytyczne” 2016, nr 2.
Google Scholar

Womack B., From Urban Radical to Rural Revolutionary: Mao from 1920s to 1937, [w:] Critical Introduction to Mao, red. T. Cheek, Cambridge 2010.
Google Scholar

Wyszczelski L., Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Warszawa 2009.
Google Scholar

Yang B., From Revolution to Politics: Chinese Communists on the Long March, Boulder 1990.
Google Scholar

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Winczewski, Damian. 2018. “Myśl Wojskowa Mao Zedonga”. Politeja 15 (4(55):77-102. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05.

Issue

Section

Myśl polityczna