Konserwatyzm kulturowy Neila Postmana jako podejście kulturoznawcze osadzone w perspektywie teoretycznej i tradycji intelektualnej ekologii mediów

Authors

  • Paweł Cieślarek Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.15

Keywords:

media ecology, cultural conservatism, Neil Postman

Abstract

Neil Postman’s cultural conservatism as an approach to cultural studies rooted in the theoretical framework and the intellectual tradition of media ecology

The article strives towards outlining the thought and work of an American theorist and cultural critic Neil Postman (1931‑ 2003) in a wider context of the theory and history of cultural studies. It discusses the main threads of Postman’s cultural commentary and outlines his original concept of cultural conservatism as a narrative rooted in serious reflection on the condition of modern culture, and a coherent theoretical approach firmly rooted in a theoretical framework and an intellectual tradition which Postman had given the name of media ecology. This will maybe help to overcome the Polish interpretative framework by which Postman’s thought and work are often considered to be nothing more than popular essays, and to introduce to the Polish cultural studies discourse the term of media ecology, which so far had been insufficiently recognized.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paweł Cieślarek, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką kondycji ludzkiej w warunkach nowoczesności oraz nowożytną myślą krytyczną, szczególnie w odniesieniu do wpływu światopoglądu naukowo‑ technicznego na kulturę, społeczeństwo i politykę.

References

Bennét S. V., John Brown’s Body, [online] http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700461.txt.
Google Scholar

Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Warszawa 1997.
Google Scholar

Bricmont J., Sokal A., Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004, Pejzaże Myśli. Idee, Stanowiska, Ludzie.
Google Scholar

A Greek‑ English Lexicon, red. H. G. Liddell, R. Scott, Oxford 1996.
Google Scholar

Havelock E., Muza uczy się pisać. O oralności i piśmiennictwie w kulturze Zachodu, przeł. P. Majewski, Warszawa 2006, Communicare. Historia i Kultura.
Google Scholar

Havelock E., Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, Warszawa 2007, Communicare. Historia i Kultura.
Google Scholar

Heidegger M., Pytanie o technikę, przeł. K. Wolicki, [w:] tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór i oprac. K. Michalski, przeł. K. Michalski [i in.], Warszawa 1997.
Google Scholar

Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, Akademickie Warsztaty Dziennikarskie.
Google Scholar

Loska K., Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.
Google Scholar

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] tenże, Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, wstęp K. T. Toeplitz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
Google Scholar

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] tenże, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001.
Google Scholar

Mrozowski M., Wstęp do wydania polskiego, [w:] N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show‑ businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, Spectrum.
Google Scholar

Mumford L., Technics and Civilization, London 1955.
Google Scholar

Nowak L., Pesymizm technologiczny Neila Postmana, „Nowe Sprawy Polityczne” 2009, nr 1.
Google Scholar

Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Warszawa 2011, Communicare. Historia i Kultura.
Google Scholar

Ortega y Gasset J., Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2008, Spectrum.
Google Scholar

Piasta K. P., Ekologia Mediów – czyli człowiek w środowisku, „Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej” 2001, nr 19.
Google Scholar

Piasta K. P., Model przekazywania wiedzy oparty na koncepcji ekologii mediów, [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu. Idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna. II konferencja naukowa z cyklu Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002.
Google Scholar

Postman N., Conscientious Objections. Stirring Up Trouble about Language, Technology and Education, New York 1992.
Google Scholar

Postamn N., The Disappearance of Childhood, New York 1994.
Google Scholar

Postman N., The End of Education. Redefining the Value of School, New York 1996.
Google Scholar

Postman N., The Humanism of Media Ecology, „Proceedings of the Media Ecology Association” 2000, Vol. 1, [online] http://www.media‑ecology.org/publications/MEA_proceedings/v1/index.html.
Google Scholar

Postman N., Teaching as a Conserving Activity, New York 1980.
Google Scholar

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska‑ Dulęba, Warszawa 1995, Spectrum.
Google Scholar

Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, przeł. R. Frąc, Warszawa 2001, Biblioteka Myśli Współczesnej.
Google Scholar

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show‑ businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, Spectrum.
Google Scholar

Postman N., Weingartner Ch., Teaching as a Subversive Activity, New York 1971.
Google Scholar

Prejs M., Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 2009, Communicare. Historia i Kultura. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515111
Google Scholar

Strate L., Judaic Roots of Neil Postman’s Cultural Commentary, „Journal of Media and Religion” 2006, Vol. 5, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1386/eme.5.1.83_1
Google Scholar

Strate L., Media Ecology as a Scholarly Activity, „Proceedings of the Media Ecology Association” 2002, Vol. 3, [online] http://www.media‑ecology.org/publications/MEA_proceedings/v3/index.html.
Google Scholar

Strate L., A Media Ecology Review, „Communication Research Trends. Center for the Study of Communication and Culture” 2004, Vol. 23, nr 2.
Google Scholar

Strate L., Neil Postman. Defender of the Word, „ETC. A Review of General Semantics” 2003/2004, Vol. 60, nr 4.
Google Scholar

Strate L., Post(modern)man, or Neil Postman as a Postmodernist, „ETC. A Review of General Semantics” 1994, Vol. 51, nr 2.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Cieślarek, Paweł. 2013. “Konserwatyzm Kulturowy Neila Postmana Jako podejście Kulturoznawcze Osadzone W Perspektywie Teoretycznej I Tradycji Intelektualnej Ekologii mediów”. Politeja 10 (4(26):323-51. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.15.

Issue

Section

Articles