Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych w Rosji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.35

Keywords:

youth subcultures, postsubcultures, postmodern, Russian youth culture

Abstract

A postmodern dimension of youth subcultures in Russia

This paper aims to present contemporary characteristics of youth subcultures which result from the concept of postmodern era. With this end in view, in the introduction some selected research positions have been analysed for which the reference point is the theory of postmodernism and contemporary changes within the culture. In the first place, the characteristics of postmodern period have been put forward which help to describe macrosocial and microsocial structures such as fragmentation, a loss in continuity in terms of time and space, a negation of tradition and authority, the information chaos, a multitude of behaviour patterns as well as moral systems. The systematization of selective distinctive features of postmodernity made it possible to analyse changes within the contemporary cultural movements of the youth in the further part of this paper. To some very crucial characteristics of postsubculture belong: the precedence of personal identity of man over the collective one, political indifference, the heterogeneity of style, and the lack of being authentic and original. The essential part of this study is to depict the Russian cultural specificity in relation to contemporary movements of the young having a cultural nature. The main presupposition is to treat the Russian subcultures as borrowed patterns the West through the process of “culture staging”, for which the influence of the media and globalization is of great importance. On the other hand, changes in the contemporary environment of the young in Russia have been shown in such a way as to take into consideration the fact of dissimilarity arising from the eastern cultural impact and the domination of a monolithic culture in the period of the Soviet Union. Furthermore, the fact of the existence of the Russian “crisis awareness” in relation to social and political changes in the period of political system transformation has great weight.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Martyna Kowalska, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, kulturoznawca, asystent w Katedrze Rosjoznawstwa UJ. Wybrane publikacje: Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011; Trzy wymiary cierpienia. Cierpienie w literaturze rosyjskiej, „Slavia Orientalis” R. 55, 2006, nr 1; Wokół metafory i dosłowności. Rozważania na marginesie powieści „Oddział chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna, „Slavia Orientalis” R. 56, 2007, nr 1; Kobieta radziecka – wartościową matką?, [w:] Ku antropologii rodziny, red. i wstęp L. Rożek, Częstochowa 2009, Prace Interdyscyplinarne, t. 7; Homo sovieticus – styl życia i zachowania nowego człowieka w ZSRR, „Slavia Orientalis” R. 58, 2009, nr 3. Zainteresowania badawcze: kultura i literatura doby radzieckiej i postradzieckiej, rosyjska literatura emigracyjna, III fala emigracji rosyjskiej, ruch dysydencki w Rosji, współczesne życie kulturalne Rosji, kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji.

References

Balakirev E., Saga o Sisteme, Vladivostok 1999, [online] http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/24/17.
Google Scholar

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, Biblioteka Kultury Współczesnej.
Google Scholar

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska‑ Bakir, Warszawa 1996.
Google Scholar

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, Spojrzenia. Literatura Postmodernizmu.
Google Scholar

Bauman Z., Socjologia, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996.
Google Scholar

Bauman Z., Spór o ponowoczesność, [w:] Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce.
Google Scholar

Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008.
Google Scholar

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań, Warszawa 2007.
Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.
Google Scholar

Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, przeł. P. Czapliński, J. Lang, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór i oprac. R. Nycz, Kraków 1997.
Google Scholar

Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 1999.
Google Scholar

Geisler R., Jednostka i społeczeństwo w postmodernizmie, Częstochowa 1999.
Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2004.
Google Scholar

Jędrzejewski M., Od subkultur klasycznych do medialnych, „Remedium” 2002, nr 10, s. 2‑3.
Google Scholar

Mc Luhan M., Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, wstęp K.T. Toeplitz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
Google Scholar

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, wstęp W. Adamski, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Muggleton D., Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, przeł. A. Sadza, Kraków 2004, Cultura.
Google Scholar

Na putâh postmodernizma. Sbornik obzorov i referatov, red. I. S. Andreeva [i in.], Moskva 1995.
Google Scholar

Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, Prace Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, Wykłady Otwarte UMCS, 29.
Google Scholar

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.
Google Scholar

Prejs B., Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych, Katowice–Warszawa 2004.
Google Scholar

Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
Google Scholar

Spontaniczna kultura młodzieżowa: wybrane zjawiska, red. J. Wertenstein‑ Żuławski, M. Pęczak, Wrocław 1991.
Google Scholar

Strinati D., Postmodernizm i kultura popularna, [w:] tenże, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W. Burszta, Poznań 1998.
Google Scholar

Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, red. M. Filipiak, Tyczyn 2001.
Google Scholar

Ŝepanskaâ T. B., Molodežnye soobŝestva, [w:] Sovremennyj gorodskij folʹklor, red. A. F. Belousov [i in.], Moskva 2003.
Google Scholar

Ŝepanskaâ T. B., Sistema. Teksty i tradicii subkulʹtury, Moskva 2004.
Google Scholar

Tarnavskyi V., Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR, Warszawa 2007.
Google Scholar

Wobec kryzysu kultury. Z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną, red. L. Grudziński, Gdańsk 1993.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Kowalska, Martyna. 2013. “Ponowoczesny Wymiar Subkultur młodzieżowych W Rosji”. Politeja 10 (4(26):627-45. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.35.

Issue

Section

Articles