Czterdzieści dni Kengiru w Archipelagu GUŁag Aleksandra Sołżenicyna

O tożsamości zbuntowanego więźnia

Authors

  • Kamil Szybalski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.28

Keywords:

labour camp, prisoners, revolt, pacification

Abstract

40th days of Kengir in Archipelago GUL ag. About of identity of rebellious prisoner

The present article describe a hard life peoples, who lived in a labour camp in USSR (Kengir). They must work almost all day in high temperature (camp was in Asia), they often were thirsty and hungry. In 1954, as a results of cases baseless, solder’s attacks on “political” prisoners, part of them started a mutiny. Interested, that in this spontaneously action, to participated a group of criminal prison’s too (400-th persons), although they don’t like a zheks. Unfortunately, detachment of soviet army to stamp a revolt.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kamil Szybalski, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent rosjoznawstwa w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant tego Instytutu na V roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich WSMiP UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat obrazu kobiety w rosyjskiej literaturze łagrowej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Raźny.

References

Bazylow L., Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, Warszawa 1966.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917‑1921, Warszawa 1999, Monografie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008, Wiek Informacji. Ekonomia, Społeczeństwo i Kultura, t. 1.

Ciesielski S., GUŁag. Radzieckie obozy pracy 1918‑1953, Warszawa 2010, Monografie IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 69.

Chałubiński M., Fromm, Warszawa 1993, Myśli i Ludzie.

Chałubiński M., Niepokoje i afirmacje Ericha Fromma, Poznań 2000.

Francis S., Czerwony dostatek, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2012.

Ginzburg E. S., Stroma ściana, przeł. A. Mandalian, Warszawa 2009.

Grabska S., Między lekkomyślnością a nadzieją, [w:] Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.

Jedlicki J., O czym się mówi, gdy się mówi o inteligencji?, [w:] Inteligencja, tradycja i nowe czasy, red. H. Kowalska, Kraków 2001, Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4.

Korporowicz L., Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011.

Knight A., Beria: prawa ręka Stalina, przeł. M. Ronikier, Warszawa 1996.

Kowalska H., Domostroj. Boży świat człowieka, [w:] Wizja człwieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998, Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa 1987, Biblioteka Psychologii Współczesnej.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002.

Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin, A. Rogiński, przeł. R. Niedzielko, Warszawa 1998.

Marcel G., Ja i inni, [w:] tenże, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, wstęp A. Podsiad, Warszawa 1984.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, Biblioteka Socjologiczna.

Nérard F.‑ X., 5% prawdy. Donos i donosiciele w czasach stalinowskiego terroru, przeł. J. Szymańska‑Kumaniecka, Warszawa 2008.

Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, red. B. Gronek, G. Jakubowski, I. Marczak, Warszawa 1992, Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A. Paleczny T., Przedmowa, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.

Rayfield D., Stalin i jego oprawcy. Szefowie stalinowskiej bezpieki, przeł. S. Kędzierski, E. Skórska, Warszawa 2009, Tajemnice Historii.

Raźny A., Dialog cywilizacyjny polsko‑ rosyjski. Perspektywa przeszłości i przyszłości, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.

Raźny A., Kołyma – biegun śmierci, „Slavia Orientalis” 1992, nr 1.

Raźny A., Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 7.

Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010.

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917‑1991, Warszawa–Kraków 1994.

Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag 1918‑1956. Próba dochodzenia literackiego, t. 1‑3, przeł. J. Pomianowski, Warszawa 1990.

Suchanek L., Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 8.

Szałamow W. T., Bez powrotu, przeł. J. Baczyński, Gdańsk 1996, Piórko.

Szałamow W. T., Inżynier Kisielow, [w:] tenże, Opowiadania kołymskie, t. 2: Artysta łopaty, przeł. J. Baczyński, Gdańsk 1991.

Szałamow W. T., Wiszera. Antypowieść, przeł. J. Baczyński, Warszawa 2000, Nike.

Szifrin A., Przewodnik po ZSRR – jego obozach i więzieniach, Lozanna 1980.

Szybalski K., Kobieta homo sovieticus w powieści Władimira Wojnowicza Spiżowa miłość Agłai, „Politeja” 2011, nr 15.

Szybalski K., „Nowa” świadomość i tożsamość kulturowa Wiery Pawłowny, [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, red. A. Raźny, Kraków 2013 (w druku).

Śliwińska K., Obszczina jako prototyp ustroju idealnego w myśli narodnickiej, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, red. B. Brzeziński, Poznań 2010, Historia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 213.

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966‑1975, Kraków 1975.

Turowski J., Wspólnotowość jako wartość i wzór życia, [w:] Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.

Urban O., Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych, Poznań 2008, Studia Kulturoznawcze. Monografie, 6.

Urban O., Źródła tożsamości jednostki ludzkiej w świetle badań psychologicznych i socjologiczno‑kulturoznawczych, [w:] Kim jestem? Perspektywy tożsamości. Podmiot, przedmiot, tożsamość, red. B. Andrzejewska [i in.], Poznań 2003.

Wnuk‑Lipiński E., Przedmowa, [w:] E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O i A. Ziemilscy, Warszawa 2005, Nowy Sympozjon.

Zoszczenko M., Bądź człowiekiem, towarzyszu! Opowiadania śmieszne i szydercze, przeł. N. i W. Woroszylscy, Gdańsk 1993.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Szybalski, Kamil. 2013. “Czterdzieści Dni Kengiru W Archipelagu GUŁag Aleksandra Sołżenicyna : O tożsamości Zbuntowanego więźnia”. Politeja 10 (4(26):543-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.28.

Issue

Section

Articles