Czterdzieści dni Kengiru w Archipelagu GUŁag Aleksandra Sołżenicyna

O tożsamości zbuntowanego więźnia

Authors

  • Kamil Szybalski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.28

Keywords:

labour camp, prisoners, revolt, pacification

Abstract

40th days of Kengir in Archipelago GUL ag. About of identity of rebellious prisoner

The present article describe a hard life peoples, who lived in a labour camp in USSR (Kengir). They must work almost all day in high temperature (camp was in Asia), they often were thirsty and hungry. In 1954, as a results of cases baseless, solder’s attacks on “political” prisoners, part of them started a mutiny. Interested, that in this spontaneously action, to participated a group of criminal prison’s too (400-th persons), although they don’t like a zheks. Unfortunately, detachment of soviet army to stamp a revolt.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Kamil Szybalski, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent rosjoznawstwa w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant tego Instytutu na V roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich WSMiP UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat obrazu kobiety w rosyjskiej literaturze łagrowej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Raźny.

References

Bazylow L., Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, Warszawa 1966.
Google Scholar

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917‑1921, Warszawa 1999, Monografie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008, Wiek Informacji. Ekonomia, Społeczeństwo i Kultura, t. 1.
Google Scholar

Ciesielski S., GUŁag. Radzieckie obozy pracy 1918‑1953, Warszawa 2010, Monografie IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 69.
Google Scholar

Chałubiński M., Fromm, Warszawa 1993, Myśli i Ludzie.
Google Scholar

Chałubiński M., Niepokoje i afirmacje Ericha Fromma, Poznań 2000.
Google Scholar

Francis S., Czerwony dostatek, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2012.
Google Scholar

Ginzburg E. S., Stroma ściana, przeł. A. Mandalian, Warszawa 2009.
Google Scholar

Grabska S., Między lekkomyślnością a nadzieją, [w:] Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.
Google Scholar

Jedlicki J., O czym się mówi, gdy się mówi o inteligencji?, [w:] Inteligencja, tradycja i nowe czasy, red. H. Kowalska, Kraków 2001, Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4.
Google Scholar

Korporowicz L., Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków 2011.
Google Scholar

Knight A., Beria: prawa ręka Stalina, przeł. M. Ronikier, Warszawa 1996.
Google Scholar

Kowalska H., Domostroj. Boży świat człowieka, [w:] Wizja człwieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998, Prace Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa 1987, Biblioteka Psychologii Współczesnej.
Google Scholar

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002.
Google Scholar

Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin, A. Rogiński, przeł. R. Niedzielko, Warszawa 1998.
Google Scholar

Marcel G., Ja i inni, [w:] tenże, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubicz, wstęp A. Podsiad, Warszawa 1984.
Google Scholar

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Nérard F.‑ X., 5% prawdy. Donos i donosiciele w czasach stalinowskiego terroru, przeł. J. Szymańska‑Kumaniecka, Warszawa 2008.
Google Scholar

Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, red. B. Gronek, G. Jakubowski, I. Marczak, Warszawa 1992, Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A. Paleczny T., Przedmowa, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.
Google Scholar

Rayfield D., Stalin i jego oprawcy. Szefowie stalinowskiej bezpieki, przeł. S. Kędzierski, E. Skórska, Warszawa 2009, Tajemnice Historii.
Google Scholar

Raźny A., Dialog cywilizacyjny polsko‑ rosyjski. Perspektywa przeszłości i przyszłości, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.
Google Scholar

Raźny A., Kołyma – biegun śmierci, „Slavia Orientalis” 1992, nr 1.
Google Scholar

Raźny A., Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 7.
Google Scholar

Smoleń M., Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010.
Google Scholar

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917‑1991, Warszawa–Kraków 1994.
Google Scholar

Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag 1918‑1956. Próba dochodzenia literackiego, t. 1‑3, przeł. J. Pomianowski, Warszawa 1990.
Google Scholar

Suchanek L., Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 8.
Google Scholar

Szałamow W. T., Bez powrotu, przeł. J. Baczyński, Gdańsk 1996, Piórko.
Google Scholar

Szałamow W. T., Inżynier Kisielow, [w:] tenże, Opowiadania kołymskie, t. 2: Artysta łopaty, przeł. J. Baczyński, Gdańsk 1991.
Google Scholar

Szałamow W. T., Wiszera. Antypowieść, przeł. J. Baczyński, Warszawa 2000, Nike.
Google Scholar

Szifrin A., Przewodnik po ZSRR – jego obozach i więzieniach, Lozanna 1980.
Google Scholar

Szybalski K., Kobieta homo sovieticus w powieści Władimira Wojnowicza Spiżowa miłość Agłai, „Politeja” 2011, nr 15.
Google Scholar

Szybalski K., „Nowa” świadomość i tożsamość kulturowa Wiery Pawłowny, [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, red. A. Raźny, Kraków 2013 (w druku).
Google Scholar

Śliwińska K., Obszczina jako prototyp ustroju idealnego w myśli narodnickiej, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, red. B. Brzeziński, Poznań 2010, Historia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 213.
Google Scholar

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.
Google Scholar

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966‑1975, Kraków 1975.
Google Scholar

Turowski J., Wspólnotowość jako wartość i wzór życia, [w:] Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.
Google Scholar

Urban O., Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych, Poznań 2008, Studia Kulturoznawcze. Monografie, 6.
Google Scholar

Urban O., Źródła tożsamości jednostki ludzkiej w świetle badań psychologicznych i socjologiczno‑kulturoznawczych, [w:] Kim jestem? Perspektywy tożsamości. Podmiot, przedmiot, tożsamość, red. B. Andrzejewska [i in.], Poznań 2003.
Google Scholar

Wnuk‑Lipiński E., Przedmowa, [w:] E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O i A. Ziemilscy, Warszawa 2005, Nowy Sympozjon.
Google Scholar

Zoszczenko M., Bądź człowiekiem, towarzyszu! Opowiadania śmieszne i szydercze, przeł. N. i W. Woroszylscy, Gdańsk 1993.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Szybalski, Kamil. 2013. “Czterdzieści Dni Kengiru W Archipelagu GUŁag Aleksandra Sołżenicyna : O tożsamości Zbuntowanego więźnia”. Politeja 10 (4(26):543-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.28.

Issue

Section

Articles