Obóz „Goli otok” w relacji międzypokoleniowej

Przypadek filmu Goli Tihej K. Gudac

Authors

  • Katarzyna Taczyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.11

Keywords:

Goli otok prison camp, documentary film, Croatia, postmemory

Abstract

Goli Otok Prison Camp in the Intergenerational Relationship. The Case of Tiha Gudac’s Documentary Film Goli

The issue this paper refers to concerns the camp for political prisoners established in 1949 in Yugoslavia on the island of Goli otok. The primary objective of my article is to show that documentary films are a significant space for reflection on Goli otok camp. In the context of postmemory, particularly noteworthy is the film Goli from 2014, directed by Tiha K. Gudac, born in 1982. The analysis of this documentary is to present how the memory of the Goli otok prison camp works in the film and how it is transmitted. The film author belongs to the generation of the descendants of Goli otok prisoners. Goli is an attempt to confront the inherited traumatic experience of her grandfather, which – although hushed and hidden for the rest of his life – directly affected the family relationships.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katarzyna Taczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W 2014 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Obraz Goli otok w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku. Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – stażysta podoktorski pod opieką prof. Magdaleny Koch przy realizacji projektu Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku (Fuga 4, nr 2015/16/S/HS2/00092). Wykonawczyni w grancie Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie na UMK w Toruniu (kierownik dr Rigels Halili, Sonata 2, nr 2011/03/D/HS2/06170). Współredaktorka serii Poznać Bałkany. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na dyskursie literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych,pamięci zbiorowej (p)o komunizmie oraz współczesnej literaturze serbskiej, szczególniekobiecej. Odbyła staże badawcze i stypendia w: Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii.

References

Banac I., Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb 1990, Plava biblioteka.

Bławut J., Bohater w filmie dokumentalnym, Łódź 2010, Warsztat Realizatora Filmowego i Telewizyjnego, z. 17.

Bulić V., Oko otoka, Beograd 2009.

Caplan P., Nie obwiniaj matki, przeł. D. Dowjat, Warszawa 2006.

Czerska T., Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno‑kulturowej, Szczecin 2011, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 809.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005, Czas i Myśl.

Dragović Soso J., ‘Spasioci nacije’. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, Beograd 2004.

Godeč Ž., Moja potraga za istinom o djedovom zatočeništvu na Golom otoku, „Jutarnji list" 2014, 2 IX, [online] http://www.jutarnji.hr/tiha‑k–gudac‑moja‑potraga‑za‑istinom‑o‑djedovom‑zatocenistvu‑na‑golom‑otoku/1217117.

Goldstein S., Jasenovac – tragika, mitomanija, istina, Zaprešić 2016.

Gruenwald O., Yugoslav Camp Literature. Rediscovering the Ghost of a Nation’s Past‑Present‑Future, „Slavic Review” 1987, Vol. 46, nr 3‑4, [online] https://doi.org/10.2307/2498101. DOI: https://doi.org/10.2307/2498101

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.

Irigaray L., Ciało w ciało z matką, przeł. A. Araszkiewicz, Kraków 2000, Kobieta, Kultura, Krytyka.

Jezernik B., Naga Wyspa. Gułag Tity, przeł. J. Pomorska, J. Sławińska, Wołowiec 2013, Historia.

Kersten‑Matwin O., Córki i matki. 9 składników serdeczności, Warszawa 2014.

Kosić I., Goli otok. Najveći Titov konclogor, Zagreb 2009.

Kozioł U., Łuskanie grochu, [w:] U. Kozioł, W rytmie korzeni, Wrocław 1962.

Książek‑Konicka H., Semiotyka i film, Wrocław 1980, Studia z Teorii Filmu i Telewizji, 8.

Lebl Ž., Ljubičica bela. Vic dug dve i po godine, Gornji Milanovac 1990.

Ligęza W., Monolog doświadczenia, „Akcent” 2006, nr 4, [online] http://akcentpismo.pl/pliki/nr4.06/ligeza.html.

Marković D., Istina o Golom otoku, Beograd 1987.

Marković D., Josip Broz i Goli otok, Beograd 1990.

Mataušić N., Jasenovac 1941‑1945.

Logor smrti i radni logor, Zagreb 2003.

Myśliwski W., Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2007.

Petranović B., Istorija Jugoslavije 1918–1988, t. 3: Socijalistička Jugoslavija 1945‑1988, Beograd 1988.

Radosavljević R., Goli otok još nosimo u sebi, „Вечерње Новости” 2015, 29 III, [online] http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:540712‑Tiha‑Gudac‑Goli‑otok‑jos‑nosimo‑u‑sebi.

Spomen područje Jasenovac, [online] www.jusp‑jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5021.

Taczyńska K., „Dowcip trwający dwa i pół roku”. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku, Warszawa–Bellerive‑sur‑Allier 2016, Colloquia Balkanica, 5.

Taczyńska K., Goli otok – obraz obozu w chorwackich dokumentach filmowych, [w:] Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło‑Szostak, Wrocław 2014.

Taczyńska K., Odzyskać przeszłość – obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny, [w:] Postkolonializm – tożsamość – gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo‑Wschodnia, red. A. Matusiak, Wrocław 2014, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, t. 2.

Taczyńska K., Pamięć o obozie Goli otok w serbskich dokumentach filmowych, [w:] Symbole władzy – władza symboli, red. M. Dyras, B. Suchoń‑Chmiel, T. Kwoka, Kraków 2014.

Taczyńska K., Problemy z jugosłowiańską pamięcią [Božidar Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity], „Znak” 2013, nr 698‑699.

Taczyńska K., Diskurs o łogoru Gołi otok – żenska perspektiwa, „Kńiżenstwo” 2014, nr 4, [online] http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=130.

Ženski logor na Golom otoku. Ispovesti kažnjenica i islednice, red. D. Simić, B. Trifunović, Beograd 1990.

Published

2017-05-07

How to Cite

Taczyńska, Katarzyna. 2017. “Obóz „Goli otok” W Relacji międzypokoleniowej: Przypadek Filmu Goli Tihej K. Gudac”. Politeja 14 (2(47):145-57. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.11.

Funding data