Cechy modelu przywództwa politycznego we współczesnej Rosji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.15

Keywords:

Russia, political leader, political leadership, paternalism, mentality

Abstract

FEATURES OF THE POLITICAL LEADERSHIP MODEL IN MODERN RUSSIA

Reflection on political leadership is very important in the modern world. This is also relevant in the context of the political leadership in contemporary Russia, especially if we take into account a number of conditions affecting it. The aim of the article will be to trace the determinants that directly and indirectly affect the perception and functioning of political leadership in Russia, taking into account not only the issue of systemic change taking place in a specific socio-political and economic reality. Another element that will allow a closer look at the Russian model of political leadership will also be the political culture, the tradition of power and historical experiences. The third aspect, in a way complementing the spectrum of analysis of the leadership phenomenon in the Russian reality, will oscillate around the functions and tasks of the political leader of the Russian Federation, especially in the face of the challenges of the 21st century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Jach, Jagiellonian University, Kraków

Politolog, doktor habilitowany w obszarze nauk o polityce i administracji, historyk, adiunkt w Katedrze Badań nad Obszarem Eurazjatyckim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w historii XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii ZSRR i Rosji, stosunków polsko-rosyjskich, transformacji ustrojowej oraz funkcjonowania pozarządowego sektora niekomercyjnego, społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

References

Âkovlev A.N., Reformaciâ v Rossii, „Obŝestvennye nauki i sovremennost’” [Яковлев А.Н., Реформация в России, „Общественные науки и современность”] 2005, nr 2, s. 58-65.

Blondel J., Political Leadership. Towards a General Analysis, London–Beverly Hills–Newbury Park–New Delhi 1987.

Chodubski A., Przywództwo jako wartość kulturowo-cywilizacyjna, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, nr 11, s. 9-27.

Domańska M., Chawryło K., Dyktatura wojenna. Władza i społeczeństwo w Rosji, Komentarze OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Nr 433, 22 III 2022, s. 1-8, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Komentarz_OSW_433.pdf.

Ermolenko T.F., Paternalizm v političeskoj kul’ture Rossii, [w:] Rossijskaâ istoričeskaâ politologiâ.

Kurs lekcij: Učebnoe posobie, red. S.A. Kislicyn, Rostov n/D. 1998, s. 223-234 [Ермоленко Т.Ф., Патернализм в политической культуре России, [w:] Российская историческая политология. Курс лекций: Учебное пособие, red. С.А. Кислицын, Ростов н/Д. 1998, s. 223-234].

Gunnell J.G., Richard Neustadt in the History of American Political Science, [w:] Presidential Power. Forging the Presidency for the Twenty-first Century, red. R.Y. Shapiro, M. Joynt Kumar, L.R. Jacobs, New York 2000, s. 16-28, https://doi.org/10.7312/shap10932-005. DOI: https://doi.org/10.7312/shap10932-005

Hermann M.D., Stili liderstva v formirovanii vnešnej politiki, „Polis. Političeskie issledovaniâ” [Херманн М.Д., Стили лидерства в формировании внешней политики, „Полис. Политические исследования”] 1991, nr 1, s. 91-98.

Hermann M., Sostavnye časti liderstva. Mir politiki: Suždeniâ i ocenki zapadnyh politologov, Moskva 1992 [Херманн М., Составные части лидерства. Мир политики: Суждения и оценки западных политологов, Москва 1992].

Hermann M.G., Elementy przywództwa, [w:] Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1998, s. 297-313.

Imâ Rossiâ [Имя Россия], [online] http://www.nameofrussia.ru.

Inûšev A., Paternalizm v razreze: kak èto bylo 10 let nazad [Инюшев A., Патернализм в разрезе: как это было 10 лет назад], [online] http://parkbelin-skogo.ru/патернализм-в-разрезекак-это-было-10-ле.

Isaev B.A., Baranov N.A., Političeskie otnošeniâ i političeskij process v sovremennoj Rossii. Učebnoe posobie, Sankt Peterburg 2009 [Исаев Б.А., Баранов Н.А., Политические отношения и политический процесс в современной России. Учебное пособие, Санкт Петербург 2009].

Jach A., Rosja 1991-1993. Walka o nowy kształt ustrojowy państwa, Kraków 2011.

Muhaev R.T., Teoriâ politiki: učebnik dlâ studentov vuzov, obučaûŝihsâ po gumanitarno-social’nym disciplinam i special’nosti «Meždunarodnye otnošeniâ», Moskva 2015 [Мухаев Р.Т., Теория политики: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным дисциплинам и специальности «Международные отношения», Москва 2015].

Nocoń J., Laska A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2006.

Olszanecka N., Paternalizm a bezpieczeństwo demograficzne Federacji Rosyjskiej, „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2020, nr 11, s. 87-102, https://doi.org/10.12775/EO.2020.004.

Rogožina E.M., Političeskoe liderstvo v zapadnoj, islamskoj i rossijskoj politiko-kul’turnyh tradiciâh: sravnitel’nyj analiz, „Vestnik NNGU” [Рогожина Е.М., Политическое лидерство в западной, исламской и российской политико-культурных традициях: сравнительный анализ, „Вестник ННГУ”] 2011, nr 3-1, s. 303-308, [online] https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-liderstvo-v-zapadnoy-islamskoy-i-rossiyskoy-politiko-kulturnyhtraditsiyah-sravnitelnyy-analiz.

Smolâr A.V., Političeskoe liderstvo: opredelenie, tipologiâ, funkcii i sovremennye tendencii razvitiâ, „Vestnik ZabGU” [Смоляр А.В., Политическое лидерство: определение, типология, функции и современные тенденции развития, „Вестник ЗабГУ”] 2007, nr 3, s. 168-174.

Sogrin V.V., Političeskaâ istoriâ sovremennoj Rossii. 1982-2001: ot Gorbačeva do Putina, Moskva 2001 [Согрин В.В., Политическая история современной России. 1982-2001: от Горбачева до Путина, Издательство «Весь Мир», Москва 2001].

Żukiewicz P., Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań 2012.

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Jach, Anna. 2022. “Cechy Modelu przywództwa Politycznego We współczesnej Rosji”. Politeja 19 (5(80):307-22. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.15.

Issue

Section

Różne aspekty przywództwa we współczesnych systemach politycznych