Funkcjonowanie polityków w nowych mediach – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną

Authors

  • Monika Kaczmarek‑Śliwińska Politechnika Koszalińska

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.16

Keywords:

new media, political image, aggression

Abstract

New media and politicians – between image creation and electronic aggression

New Media brought new roles for all actors engaged in politics: politicians and their coworkers, potential voters and media itself. As users of new media are active politicians have broaden their scope of communication with an external environment and opportunities to construct their social image. Also the social control of general public and media over the politicians’ activities is nowadays much stronger. Unfortunately some features of new media may also be utilized in negative actions such as so called electronic aggression against a politician or his/her image. In this context the new media play a negative role for a politician using them to build his/her image.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Monika Kaczmarek‑Śliwińska, Politechnika Koszalińska

(www.monikakaczmarek‑sliwinska. pl), doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej. Z obszarem komunikacji społecznej w sposób naukowy i praktyczny związana od 1996 roku. Prowadzi działalność doradczo‑szkoleniową, jest trenerem w obszarze komunikacji. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną podejmującą problematykę PR. Autorka monografii Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci (Koszalin 2010), Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników (Koszalin 2013) i ponad 80 artykułów dotyczących komunikowania i public relations. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na etyce PR, kryzysowym PR, Internet PR i politycznym PR. W okresie 2011‑2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Od lipca 2010 roku zasiada w Radzie Etyki Public Relations. Jest członkinią Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego. Laureatka nagrody PRotony 2013 w obszarze edukacji public relations. Finalistka nagrody LwyPR 2013 Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

References

Kaczmarek‑Śliwińska M., Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku, [w:] Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwu, wybór i red. nauk. J. Olędzki, przeł. Ł. Przybysz, Warszawa 2011.

Kaczmarek‑Śliwińska M., Społeczeństwo informacyjne a e‑demokracja, [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, red. nauk. A. Grzywak, Dąbrowa Górnicza 2003.

Kaczmarek‑Śliwińska M., Pyżalski J., Media społeczne (social media) jako narzędzie realizacji agresji elektronicznej wobec polityków, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, red. K. Augustyniak, A. Piotrowski, Poznań 2011.

Krawulski J., Public relations (wybrane zagadnienia), Poznań 2000, Materiały Dydaktyczne – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 80.

Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, red. T. Gackowski, M. Łączyński, Warszawa 2009.

Molęda‑Zdziech M., Socjologiczna problematyka komunikowania masowego, [w:] Media. Komunikacja. Biznes elektroniczny, red. B. Jung, Warszawa 2001.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot 2011.

Safko L., Brake D. K., The social media bible. Tactics, tools, and strategies for business success, Hoboken 2009.

Schönefeld L., Dialogkommunikation im lokalen Umfeld, [w:] Dialogorientierte Unternehmenskommunikation.

Grundlagen – Praxiserfahrungen – Perspektiven, bearb. G. Bentele, H. Steinmann, A. Zerfaß, Berlin 1996.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004.

Święćkowska, Public relations a demokracja, Warszawa 2008, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, 479. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323517405

Wiszniowski R., Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa–Wrocław 2000.

Wojcik K., Nurt krytyczny w teorii public relations. Nowe koncepcje teoretyczne czy tylko kontestowanie dotychczasowych podejść badawczych, modeli i wzorców działania, [w:] Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, red. A. Adamus‑Matuszyńska,

R. Maćkowska, Katowice 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2009.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Kaczmarek‑Śliwińska, Monika. 2013. “Funkcjonowanie polityków W Nowych Mediach – pomiędzy Kreowaniem Wizerunku a Agresją Elektroniczną”. Politeja 10 (3(25):247-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.16.

Issue

Section

Articles