Prywatność w mediach – obraz polityka w tygodniku opinii „Wprost”

Authors

  • Anna Szwed Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.33

Keywords:

privacy, image, celebritization, election

Abstract

Privacy in the media – the policy image in the weekly „Wprost”

In the election campaign, politicians use the media to improve the image. They also want to discredit political opponents. They use rumors and factoids. Politicians in „Wprost” before the parliamentary election in 2011, in Poland, they created positive image and they competed about the place on the election list. Because of celebritisation of politics disappeared border between the public sphere and the private sphere of the activities. Politicians in the pre‑election interviews are telling about family, hobby, the private life and friendships. In this way, they let journalists on continuing the subject of their private life on. The text illustrated with examples taken from polish politics before the parliamentary election in 2011.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Szwed, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie

Doktorantka w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka politologii i socjologii na UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół myśli politycznej, marketingu politycznego oraz komunikowania politycznego.

References

lat Wprost, [online] http://30lat.wprost.pl/1982‑rok/, 14 XII 2012.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, Warszawa 1988, Logos.

Brylczak M., Od propagandy do manipulacji. Kształtowanie wizerunku polityków w mediach tradycyjnych i nowoczesnych, [w:] Wartości w polityce. Między sprawnością a moralnością, red. nauk. J. Miluska, Poznań 2011.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, Psychologia Polityczna.

Dobek‑Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2594.

Giereło K., Telewizja jako istotny czynnik kształtujący role aktorów politycznych oraz widzów, [w:] Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005.

Hordecki B., Piontek D., Ideał polityka jako wyznacznik rynkowej atrakcyjności tabloidów w Polsce, [w:] Wartości w polityce. Między sprawnością a moralnością, red. nauk. J. Miluska, Poznań 2011.

Iwańczyk P., Plotka, pogłoska, pomówienie w języku polskim, [w:] Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze, red. M. Baran‑Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska‑Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2010, Humanista Wobec Tradycji i Współczesności, t. 4.

Jeziński M., Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 2004, Rozprawy Habilitacyjne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Kalukin R., Marka Palikot, „Wprost” 2011, nr 40.

Kamiński M., Spowiedź byłego pisowca, rozm. popr. T. Machała, „Wprost” 2011, nr 22.

Konarski Ł., Napieralski: Nie wykorzystuję dzieci w kampanii. Media same chcą je filmować, [online] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10217386,Napieralski__Nie_wykorzystuje_dzieci_w_kampanii__Media.html, 12 XII 2012.

Krzymowski M., O dwóch takich, co bardzo chcą, „Wprost” 2011, nr 28.

Krzymowski M., Spółdzielca, „Wprost” 2011, nr 24.

Krzymowski M., Sikora P., Adam Wszystko Mogę, „Wprost” 2011, nr 41.

Krzymowski M., Sikora P., Dziupla, garnitur i wino czerwone, „Wprost” 2011, nr 31.

Krzymowski M., Sikora P., Historia pewnej nienawiści, „Wprost” 2011, nr 40.

Krzymowski M., Sikora P., Klan, „Wprost” 2011, nr 25.

Krzymowski M., Sikora P., Tercet egzotyczny, „Wprost” 2011, nr 27.

Łakomski G., Napięcie dla mas, „Wprost” 2011, nr 36.

Łakomski G., Krzymowski M., To nie Messi, „Wprost” 2011, nr 20.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk. T. Globan‑Klas, Warszawa 2008.

Mistewicz E., Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011, Onepress Exclusive.

Niczewski R., Potrzebowski J., Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, przedm. K. Korwin‑Piotrowska, Warszawa 2010.

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, Popkultura i Media.

Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, [online] http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2011_4_47/pelny.pdf, 14 XII 2012.

Pawlicka A., Co kuma Czuma?, „Wprost” 2011, nr 33.

Pawlicka A., Prawdziwe życie prezesa, „Wprost” 2011, nr 23.

Pawlicka A., Sejmowe Oscary i Maliny, „Wprost” 2011, nr 30.

Pawlicka A., Łakomski G., Matka Joanna od aniołków, „Wprost” 2011, nr 24.

Piontek D., Mediatyzacja polityki w tzw. mediach miękkich wiadomości. Polityczni celebryci jako nowy element komunikowania politycznego, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2735.

Pryciak M., Prawo do prywatności, [online] http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37379/011.pdf, 12 XII 2012.

Ranking najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników, [w:] Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 31 lipca 2011 roku, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa 2011, [online] http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_07_2011.pdf, 9 XII 2012.

Ranking najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników, [w:] Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 31 sierpnia 2011 roku, Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa 2011, [online] http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_08_2011.pdf, 9 XII 2012.

Street J., Mass media, polityka, demokracja, przeł. T. D. Lubański, Kraków 2006, Media – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szałkiewicz W. K., Marketing polityczny. Barwy walki, Olsztyn 2005.

Turowski J., Dychotomia „prywatności” i „publiczności” jako teoretyczna rama analizy rzeczywistości społecznej, [w:] Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie. USA – Polska, red. L. Dyczewski, J. Kromkowski, G. F. McLean, Lublin 1992, Prace Wydziału Nauk Społecznych – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 23.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24, [online] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024, 14 XII 2012.

Ustawa zasadnicza z dnia 2.04.1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., [online] http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm, 14 XII 2012.

Wasiuta S., Kłamstwo i plotka w polskich przysłowiach i zwrotach przysłowiowych, [w:] Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze, red. M. Baran‑Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska‑Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2010.

Wiszniowski R., Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa–Wrocław 2000.

Witkowska K., Mediatyzacja polityki, czyli obywatel widz kontra polityk – aktor sceny politycznej, [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009, Oblicza Mediów.

Wprost, Presseurop, [online] http://www.presseurop.eu/pl/content/source‑profile/122131‑wprost, 9 XII 2012.

WPROST mocno w górę w 2011, Point Group. Platforma mediowa, [online] http://media.point‑group.pl/pr/203300/wprost‑mocno‑w‑gore‑w‑2011, 8 XII 2012.

Published

2013-08-14

How to Cite

Szwed, Anna. 2013. “Prywatność W Mediach – Obraz Polityka W Tygodniku Opinii „Wprost””. Politeja 10 (3(25):569-84. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.33.

Issue

Section

Articles