Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 r.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.20

Keywords:

agenda-setting, election campaign, parliamentary elections, social media

Abstract

Social Media Agendas of Political Parties Versus Social Media Agendas of TV News Services in the Parliamentary Election Campaign in 2019

The presented article concerns the convergence of symbolic political agendas of selected political entities (coalitions) (PiS-ZP, PO-KO) and agendas of selected broadcasters (Wiadomości TVP, Fakty TVN), in social media, in the parliamentary campaign in 2019. Theses concerning the overlapping of the media and political agendas of PiS-ZP and TVP and PO-KO and TVN in the thematic aspect were formulated, as well as the thesis about the affective orientation of media agendas towards specific political entities: TVN towards PiS-ZP and TVN towards PO-KO. The theoretical framework of the research was the agenda-setting theory, the concept of mediatization of politics and the evolution of the roles of political and media actors. The work also presents empirical research on the agendas of the above-mentioned entities on Twitter. The hypotheses were verified on the basis of quantitative and qualitative analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Jakub Żurawski, Jagiellonian University, Kraków

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; bada komunikację polityczną i politykę medialną; autor i współautor monografii oraz artykułów poświęconych kampaniom wyborczym online, marketingowi politycznemu, roli mediów i komunikacji we współczesnej demokracji.

References

Annusewicz O., Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych, „Studia Politologiczne” 2017, vol. 45, Zarządzanie wizerunkiem w polityce, s. 91-112, [online] http://www.studiapolitologiczne.pl/Twitter-jako-przestrzen-nautoprezentacji-politycznej-nZarzadzanie-wizerunkiem-polityka, 115636,0,1.html.
Google Scholar

Arkuszewska D., Aktorzy polityczni i media w procesie zarządzania informacją, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2015, nr 9, s. 125-137.
Google Scholar

Czyżowski D., Porębski L., Media społecznościowe w kampanii wyborczej. Wykorzystanie Twittera w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015, „Studia Politologiczne” 2017, vol. 45, Zarządzanie wizerunkiem w polityce, s. 165-179, [online] http://www.studiapolitologiczne.pl/Media-spolecznosciowe-nw-kampanii-wyborczej-nWykorzystanie-Twittera-nwpolskich-wyborach,115625,0,1.html.
Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
Google Scholar

Jacuński M., Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław 2016.
Google Scholar

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.
Google Scholar

Łódzki B., Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wrocław 2010.
Google Scholar

Matuszewski P., Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej, Warszawa 2018.
Google Scholar

Mazurek K., Facebook. Od portalu społecznościowego do narzędzia polityki, Lublin 2018.
Google Scholar

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk. T. Goban-Klas, Warszawa 2007.
Google Scholar

Michalczyk S., Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego. Systematyka problematyki, [w:] Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi, red. A. Cieślikowa, P. Płaneta, Kraków 2020, s. 229-252.
Google Scholar

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Lublin 2014.
Google Scholar

Walewski Ł., Wł@dza w sieci. Jak nami rządzą social media, Kraków 2020.
Google Scholar

Żurawski J., Blogi polityków jako narzędzia komunikowania się ze społeczeństwem, „Studia Socialia Cracoviensia” 2010, t. 2, nr 3, s. 175-192.
Google Scholar

Żurawski J., Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów Web 2.0, [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów 2014, s. 178-195.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Żurawski, Jakub. (2021) 2022. “Agendy Partii Politycznych I Telewizyjnych serwisów Informacyjnych W Mediach społecznościowych W Kampanii Wyborczej Do Parlamentu W 2019 R”. Politeja 18 (6(75):397-420. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.20.

Issue

Section

Political Systems and Law