Postpamięć schyłkowego okresu socjalizmu w Polsce a kompetencja tłumaczeniowa studentów filologii rosyjskiej

(Na materiale badań przeprowadzonych na terenie Podkarpacia)

Authors

  • Dorota Chudyk Uniwersytet Rzeszowski
  • Anna Żarska Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.70.11

Keywords:

post-memory, applied linguistics, translation competence, decline of socialism

Abstract

Post-memory and Translation Competence of Russian Philology Students (Based on the Decline of Socialist Period in Poland)

Translation competence is not only a good command of the languages but also the knowledge about the reality, culture, and history of both communities of communication. The observations conducted during the process of developing translation competence on philological studies allow us to make a hypothesis. The knowledge about the reality, affairs, and trauma associated with the decline of the socialist period and political transformation in Poland should be stored in the young generation’s memory not only thanks to history teaching at school, but also their parents’ and grandparents’ memories. However, the knowledge is not sufficient for adequate translation from Polish to Russian. The article presents the results of questionnaire surveys conducted among primary schools pupils in the Rzeszów region and Russian Philology students at the University of Rzeszów. The young generation’s memory of the decline of Polish People’s Republic and the texts translated by students of the translation speciality are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Dorota Chudyk, Uniwersytet Rzeszowski

Rusycysta, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Prowadzone przez nią badania mają charakter konfrontatywny polsko-rosyjski i koncentrują się na zagadnieniach semantycznych i składniowych. Przyjęta perspektywa badawcza, tj. postrzeganie materiału rosyjskiego przez pryzmat polszczyzny, pozwala głębiej wniknąć w istotę zjawiska, a wyniki analiz mają praktyczne zastosowanie w dydaktyce oraz praktyce translatorskiej.

Anna Żarska, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – filologia rosyjska, mgr filologii polskiej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół językoznawstwa stosowanego, zwłaszcza z zakresu autonomizacji nauczania języków obcych oraz znaczenia emocji w procesie glottodydaktycznym.

References

Cobel-Tokarska M., Ostatnie pokolenie PRL: pamięć „trzydziestolatków”, [w:] Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, red. K. Górniak, T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska, Warszawa 2015.

Janiec-Nytrai A., Narośle postpamięci. Na marginesie węgierskiej trylogii Krzysztofa Vargi Gulasz z turula, Czardasz z mangalicą i Langosz w jurcie, [w:] Nexus Linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére, red. L. István, Budapest 2017, [online] http://real.mtak.hu/102445/1/Janiec-Nyitrai.pdf.

Kubiszyn M., Postpamięć – niepamięć – współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci, Lublin 2019.

Lewicki R., Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

Łabędź K., Społeczna ocena PRL, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8.

Majkiewicz A., Wybrane zagadnienia przekładu i ich użyteczność w glottodydaktyce, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, [online] http://www.sjikp.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/anna_majkiewicz.pdf.

Wróblewski J., Bo są góry – rozmowa z Pawłem Huelle, „Polityka” 2009, 4 XI, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/6146,1,bo-sa-gory---rozmowa-z-pawlem-huelle.read.

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Chudyk, Dorota, and Anna Żarska. 2021. “Postpamięć schyłkowego Okresu Socjalizmu W Polsce a Kompetencja tłumaczeniowa studentów Filologii Rosyjskiej: (Na Materiale Badań Przeprowadzonych Na Terenie Podkarpacia)”. Politeja 18 (1(70):135-46. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.70.11.