Pamięć historyczna miast

Koncepcje city diplomacy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.01

Keywords:

city diplomacy, historical diplomacy, museums, historical memory

Abstract

Historical Memory of Cities. The Concepts of City Diplomacy

Cities play a very important role in contemporary international relations. We introduce the concept of city diplomacy in this paper. Many important themes addressed by cities within the framework of city diplomacy are those related to history. Cities often build their promotional narratives around them. We look at selected contemporary cities and their policies in the area of cultural diversity, taking into account the historical perspective. For many cities, the building of a community of memories and the running of a coherent narrative using history are becoming very important elements in strengthening their identity and image. The article will point to museums as an example of such activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Magdalena Ratajczak, University of Wrocław

Dr hab. prof. UWr, politolożka, kieruje Zakładem Komunikowania Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. W badaniach koncentruje się na diasporach, polityce różnorodności kulturowej, pluralizmie kulturowym w mediach.

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, University of Wrocław

Dr hab. politolog, pracowniczka w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z międzynarodowym public relations, dyplomacją publiczną i dyplomacją kulturalną. Autorka książki pt. Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej oraz kilkudziesięciu artykułów związanych z obszarem public relations i dyplomacją publiczną.

References

Acuto M., Kosovac A., Hartley K., City Diplomacy: Another Generational Shift?, „Diplomatica. A Journal of Diplomacy and Society” 2021, vol. 3, no. 1, s. 137-146, https://doi.org/10.1163/25891774-03010007.

Anholt S., Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Warszawa 2007.

Barber B.R., Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.

Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań 2006.

Grincheva N., Museums as Actors of City Diplomacy: From „Hard” Assets to „Soft” Power, [w:] City Diplomacy Current Trends and Future Prospects, red. S. Amiri, E. Sevin, Cham 2020.

https://www.saltwire.com/atlantic-canada/news/its-a-giant-step-in-nova-scotia-peace-andfriendship-park-unveiled-in-halifax-after-removal-of-cornwallis-statue-name-100602663/.https://pier21.ca/home.

Kacowicz A.M., Globalization and the Distribution of Wealth: The Latin American Experience 1982-2008, Cambridge 2015.

Klaś J., Muzea historyczne – pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 14, z. 3, s. 197-215.

Koon-hong Chang D., City Diplomacy and „Glocal” Governance: Revitalizing Cosmopolitan Democracy, „The European Journal of Social Science Research” 2016, vol. 29, no. 2, s. 134-160, https://doi.org/10.1080/13511610.2016.1157684.

Kotler P. i in., Marketing Places Europe, London 1999.

La Porte T., City Public Diplomacy in the European Union, [w:] European Public Diplomacy. Soft Power at Work, red. J. Melissen, M.K. Davis Cross, London 2013.

Landry Ch., Bianchini F., The Creative City, [online] http://www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf.

Lord G.D., Blankenberg N., Cities, Museums and Soft Power, Washington 2015.

Muscat M.M., The Art of Diplomacy: Museums and Soft Power, „E-International Relations” 2020, 9 XI, [online] https://www.e-ir.info/pdf/88508.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008.

Ociepka B., Dyplomacja samorządowa w polskim modelu dyplomacji publicznej, XI 2017, [online] https://www.researchgate.net/publication/321255155_Dyplomacja_samorzadowa-_w_polskim_modelu_dyplomacji_publicznej.

Ociepka B., Zagraniczna polityka historyczna: Polska między Niemcami a Rosją, [w:] Historia w dyplomacji publicznej, red. B. Ociepka, Warszawa 2015.

Putnam R.D., Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, ,,International Organization” 1988, vol. 42, no. 3, s. 427-460.

Rozmowa z Danielem Paulem, Halifax, 2 III 2019, wywiad w posiadaniu autorek.

Samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej w działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Raport: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016.

Sanchez Chillon P., The Cities Diplomacy Series (I): How Cities Are Taking Over the World, 19 VIII 2014, [online] https://urban360.me/2014/08/19/the-cities-diplomacy-series/.

Santera-Szeliga J., Kulturotropia, Warszawa 2021.

Skoczylas Ł., Lokalne polityki pamięci, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 4, s. 247-261.

Sylvester Ch., Art/Museums: International Relations where We Least Expect, New York 2016.

Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków 2008.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Ratajczak, Magdalena, and Marta Ryniejska-Kiełdanowicz. (2021) 2022. “Pamięć Historyczna Miast: Koncepcje City Diplomacy”. Politeja 18 (5(74):7-21. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.01.