Kształtowanie pamięci i polityki historycznej na przykładzie przestrzeni miejskiej Budapesztu

Authors

  • Tadeusz Kopyś Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.06

Keywords:

memory policy, urban space, Budapest, Hungary

Abstract

Shaping of the Memory and Historical Policy in Hungary. The Case of Urban Space of Budapest

Naming or changing street names (the same applies to monuments) means that certain political groups or communities can control the city. Activities in the urban space have great potential as they can lead to both community empowerment and fragmentation. Since 1989, the canon, or historical epochs to which the changing political elites at the helm of power tried to refer to by building a new urban space, also changed. The actions of Hungarian governments in the area of collective memory formation after 1989 can be described as incoherent. They leave their mark on the shape of the city, sometimes arousing consternation and sometimes the suspicion that certain decisions have a political overtone.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tadeusz Kopyś, Jagiellonian University, Kraków

Historyk w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach Europy Środkowej w XIX i XX wieku, zagadnieniach narodowościowych i problematyce nacjonalizmu w tym regionie. Główne publikacje dotyczą spraw federacji w Europie Środkowej (Oszkár Jászi 1875-1957. Z dziejów idei federacji w Europie Środkowej, Kraków 2006, WUJ), a także rewolucji węgierskiej 1956 roku i stosunków polsko-węgierskich w XX wieku. Był wielokrotnym stypendystą w kilku instytutach naukowych na Węgrzech (np. Eötvös Collegium i Europái Intézet) oraz w Wielkiej Brytanii (Institute for Advanced Study in Humanities w Edynburgu). Wśród opracowań dr. Kopysia znajdują się opracowania kwestii narodowościowej Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana w latach 1867- 1918, Kraków 2001, Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945-1970, Kraków 2015 oraz Historia Węgier 1526-1989, Kraków 2014.

References

Agárd I., Miszlivetz F., The Splendour of Golden Age and the Shadows of the Twentieth Century: Expanding and Waning Horizons in the Austro-Hungarian Monarchy, Central European Perspectives, VII 2016, [online] https://www.researchgate.net/publication/334545130_ The_Splendour_of_Golden_Age_and_the_Shadows_of_the_Twentieth_Century_Expanding_and_Waning_Horizons_in_the_Austro-Hungarian_Monarchy.

Bódi L., Public Space and Resistance, VIII 2016, [online] http://mezosfera.org/public-spaceand-resistance/#fn-8113418-12.

Boros G., Szoborpark. Interjú Eleőd Ákossal, „Élet és Irodalom” 2003, 19 XII.

Boros G., Lugo L.L., Szoborpark, Budapest 2002.

Dobos I., Szegedy-Maszák M., Kánon és kanonizáció: tanulmányok az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen 2003.

Eckholm C., Hungary’s Identity Crisis Fought in Concrete and Bronze, [online] https://failedarchitecture.com/budapest-freedom-square/#:~:text=Hungary%E2%80%99s%20Identity%20Crisis%20Fought%20in%20Concrete%20and%20Bronze,far-right%20nationalism%20that%20is%20growing%20in%20strength%20today.

Elvis Presley to be Named Honorary Citizen of Budapest, [online] https://www.theguardian.com/music/2011/mar/03/elvis-presley-honorary-citizen-budapest.

Esterhazy-botrany: egy ujabb magyar-szlovak vita nyitanya, [online] http://www.atv.hu/kulfold/20110824_esterhazy_botrany_egy_ujabb_magyar_szlovak_vita_nyitanya.

Felavatták Andrássy Gyula szobrát a Kossuth téren, [online] https://budapest.hu/Lapok/2016/felavattak-andrassy-gyula-szobrat-a-kossuth-teren.aspx.

Flier G., Trianon 100: a magyar fájdalom és remény emlékművei az egykori Budapesten, [online] https://pestbuda.hu/cikk/20200101_flier_gergely_a_magyar_fajdalom_es_remeny_emlekmuvei_az_egykori_budapesten.

Fritz R., Gespaltene Erinnerung. Museale Darstellungen des Holocaust in Ungarn. Divided Memory.

The Museum Representation of the Holocaust in Hungary, [w:] Nationen und ihre Selbstbilder.

Postdiktatorische Gesellschaften in Europa, red. R. Fritz, C. Sachse, E. Wolfrum, Wallstein 2008.

Gadó J., The Splendour and the Misery of the House of Fates, [online] https://www.cultures-of-history.uni-jena.de/debates/hungary/the-splendour-and-the-misery-of-the-house-of-fates/.

Gerő A., Retrotér – A Kossuth tér átrendezéséről, „Magyar Narancs” 2011, nr 43.

Gyáni G., A magyar emlékezet helyei és a traumatikus múlt, „Studia Litteraria” 2012, nr 1-2, s. 41-50.

Gyáni G., A Nation Divided by History and Memory: Hungary in the Twentieth Century and Beyond, London 2020.

György P., Néma hagyomány. Kollektív felejtés és kései múltértelmezés: 1956-1989-ben, Budapest 2000.

Hegyi D., Turning A Non-Place into a Place: An Interview by Dóra Hegyi with Members of the Living Memorial, [w:] War of Memories. A Guide to Hungarian Memory Politics, red. D. Hegyi, Z.S. László, Budapest 2015.

Király B., Bozoki A., Lawful Revolution in Hungary, 1989-94, New York 1995.

Köhr K., Die vielen Gesichter des Holocaust: Museale Repräsentationen, Göttingen 2012.

Miklós G., Gőzerővel retusálják a múltat, „Népszabadság” 2014, 14 VI, s. 4-5.

Monuments on the Move: The Past and Present of Budapest’s Kossuth Square, [online] https://craace.com/2019/11/28/monuments-on-the-move-the-past-and-present-of-budapestskossuth-square/.

Palonen E., The City-Text in Post-Communist Budapest: Street Names, Memorials, and the Politics of Commemoration, „GeoJournal” 2008, vol. 73, no. 3, s. 219-230.

Palonen E., Millennial Politics of Architecture: Myths and Nationhood in Budapest, „Nationalities Papers” 2013, vol. 41, no. 4, s. 536-551, https://doi.org/10.1080/00905992.2012.743509.

Peto A., The Politics of Memory: Hungary’s Holocaust Simulacrum, [online] https://balkaninsight.com/2019/08/22/the-politics-of-memory-hungarys-holocaust-simulacrum/.

Pótó J., Az emlékeztetés helyei, Emlékmûvek és politika, Budapest 2003.

Rácz J., Hat koporsó a Hősök teren, Magyar Hirlap, 15 VI 2019, [online] https://www.magyarhirlap.hu/30-eve-szabadon/20190615-hat-koporso-a-hosok-teren.

Réti Z., Past Traumas and Future Generations: Cultural Memory Transmission in Hungarian Sites of Memory, „The Hungarian Historical Review” 2017, nr 2, s. 377-403.

Seewann G., Kovács E., Juden und der Holocaust in der ungarischen Erinnerungskultur seit 1945, „Südosteuropa” 2006, vol. 54, nr 1, s. 24-59.

Székely J., Absences and Excesses in the Memory Politics of Budapest after 1989, [online] https://www.europenowjournal.org/2018/04/30/absences-and-excesses-in-the-memory-politicsof-budapest-after-1989/#_ftn3.

The Trianon Memorial: A Monument to Hungarian Revisionism, [online] https://hungarianspectrum.org/2019/04/15/the-trianon-memorial-a-monument-to-hungarian-revisionism/.

Toomey M., History, Nationalism and Democracy: Myth and Narrative in Viktor Orbán’s „Illiberal Hungary”, „New Perspectives” 2018, vol. 26, no. 1, s. 87-108, https://doi.org/10.1177/2336825X1802600110.

Ungváry K., „Böse Deutsche und gute Ungarn”? Es war komplexer, „Die Presse” 2014, 3 II.

War of Memories: a Guide to Hungarian Memory Politics, red. D. Hegyi, Z.S. László, Budapest 2015.

Zeidler M., A magyar irredenta kultusz a két világháború között, Budapest 2002.

Zeidler M., Irredentism in Everyday Life in Hungary during the Inter-war Period, „Regio. Minorities, Politics, Society” 2002, vol. 5, no. 1, s. 71-88.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Kopyś, Tadeusz. (2021) 2022. “Kształtowanie pamięci I Polityki Historycznej Na przykładzie Przestrzeni Miejskiej Budapesztu”. Politeja 18 (5(74):89-107. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.06.