Odporność miast i nowe polityki miejskie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.14

Keywords:

urbanity, 15-Minute City, Superblocks, COVID-19 pandemic, Resilience City

Abstract

Urban Resilience and New Urban Policies

The article analyses new urban policies and the question of urban resilience. The author focus on two case studies: the examples of “superblocks” idea in Barcelona and the idea of “15-minute city” in Paris. Both initiatives are now becoming model solutions, providing inspiration for other cities adapting to the new challenges. Moreover, both cities in the middle of the 19th century, as a result of the revolutionary reconstruction of the urban fabric, have also become model examples for other cities and symbols of the new urban way of life. The analysis, based on such examples, allows the phenomena to be explained in a long-term perspective, indicating the role of the city and urbanity in the process of initiating social change processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Kubicki, Jagiellonian University, Kraków

Socjolog i antropolog kultury, profesor uczelni w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Specjalizuje się w badaniu społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miast, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej problematyce, w tym pięciu książek, między innymi: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia z perspektywy długiego trwania (2016), The European Capital of Culture 2016 effect: how the ECOC competition changed Polish cities (2020), Ruchy miejskie w Polsce (2020).

References

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk, Warszawa 2014.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bauman Z., Times of Interregnum, „Ethics & Global Politics” 2012, vol. 5, no. 1, s. 49-56.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.

Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, przeł. H. Cieśla, Warszawa 1996.

Benjamin W., Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2005.

Caillois R., Paryż, mit współczesny, [w:] R. Caillois, Odpowiedzialność i styl. Eseje o formach wyobraźni, przeł. J. Błoński, Warszawa 1967.

Cohen B., What Exactly Is a Smart City?, „Co. Exist” 2012, vol. 19.

Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa 2013.

Dzionek M., W stronę antropologii przestrzeni. Szkic do portretu, [online] www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm.

European Commission, [online] www.ec.europa.eu.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa 2010.

Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.

Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, przeł. M.A. Urbańska, Gehl J., Miasta dla ludzi, przeł. S. Nogalski, Kraków 2014.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Glaeser E., Triumph of the City: How Urban Space Make Us Human, London 2012.

Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk, Warszawa 2012.

Harvey D., The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Baltimore 1986.

Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak, Warszawa 2014.

Kostrzewska M., Miasto europejskie na przestrzeni dziejów: wybrane przykłady, Gdańsk 2013.

Kubicki P., Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Kraków 2016.

Landry Ch., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. O. Siara, Warszawa 2014.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Majer A., Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa 2014.

Moreno C. i in., Introducing the „15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities, „Smart Cities” 2021, vol. 4, no. 1, s. 93-111, https://doi.org/10.3390/smartcities4010006.

Miasto 2077, [online] www.Miasto2077.pl.

Mueller N. i in., Changing the Urban Design of Cities for Health: The Superblock Model, „Environment International” 2021, vol. 134, https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105132.

Nowak M., Siatkowski A., The Late Modernist Community in the Late Socialistic Block of Flats: The Issue of Urban Neighbourhood Vitality in Poland, „Journal of Housing and the Built Environment” 2021, https://doi.org/10.1007/s10901-021-09844-x.

Pozoukidou G., Chatziyiannaki Z., 15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia, „Sustainability” 2021, vol. 13, no. 2, https://doi.org/10.3390/su13020928.

Public Spaces, [online] www.Public.Spaces.org.

Sassen S., The Global City, Princeton–Oxford 1991.

Sennett R., Building and Dwelling: Ethics of Cites, Allen Lane 2018.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2009.

Smith N., The New Urban: Gentrification and the Revanchist City, London–New York 1996.

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1988.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.

Zografos Ch. i in., The Everyday Politics of Urban Transformational Adaptation: Struggles for Authority and the Barcelona Superblock Project, „Cities” 2020, vol. 99, https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102613.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Kubicki, Paweł. (2021) 2022. “Odporność Miast I Nowe Polityki Miejskie”. Politeja 18 (5(74):225-39. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.14.