The chicken game jako model eksplanacyjno-prognostyczny w polityce

Authors

  • Jacek Ziółkowski University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.08

Keywords:

politics, rationality, game theory, decision-making processes, intimidation game

Abstract

“CHICKEN GAME” AS AN EXPLANATORY AND PROGNOSTIC MODEL IN POLITICS

The main aim of the article is to present one of the game theory models: chicken game. This model is highly valuable in the processes of analysis and forecasting of the behavior of political decision-makers. Chicken game combines the basic assumptions for game theory based on a rational model and elements of optimizing the results of political games through psychological influence, resisting blackmail, and intimidation of other players. The widespread use of such tactics and strategies justifies a closer and in-depth analysis of this model.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jacek Ziółkowski, University of Warsaw

Politolog, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu socjotechniki i prakseologii, form wpływu politycznego, procesów decyzyjnych oraz partycypacji politycznej.

References

Barton R.F., Wprowadzenie do symulacji i gier, przeł. A. Ehrlich, Warszawa 1974.

Binmore K., Teoria gier, przeł. I. Konarzewska, Łódź 2017.

Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford 2006.

Haman J., Teoria gier jako narzędzie politologa, „Athenaeum. Polskie studia politologiczne” 2012, vol. 36.

Heus P. de, Hoogervorst N., Dijk E. van, Framing Prisoners and Chickens. Valence Effects in the Prisoner’s Dilemma and the Chicken Game, „Journal of Experimental Social Psychology” 2010, vol. 46, nr 5, https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.04.013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.04.013

Kilber P., Wprowadzenie do teorii gier, Poznań 2020.

Kim S.-P. [i in.], A Computer-Based Method for the Investigation of Human Behavior in the Iterative Chicken Game, „Frontiers in Psychology” 2021, vol. 12, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.576404. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.576404

Klein G.A., Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów, przeł. B. Sałbut, Gliwice 2010.

Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, Warszawa 1970.

Kozielecki J., Podejmowanie decyzji, [w:] Psychologia ogólna, t. 1, Percepcja, myślenie, decyzje, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1995.

Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1995.

Lipman B.L., Cooperation among Egoists in Prisoners’ Dilemma and Chicken Games, „Public Choice” 1986, vol. 51, https://doi.org/10.1007/BF00128880. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00128880

Malawski K., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997.

Nash J.F., Equilibrium Points in N-Person Games, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 1950, vol. 36, nr 1, https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48

Neumann J. von, Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 2007.

Nicolis J.S., Milias-Argitis J., Carabalis D., Dynamic Simulation of the Game of Chicken, „Kybernetes” 1983, vol. 12, nr 1, https://doi.org/10.1108/eb005634. DOI: https://doi.org/10.1108/eb005634

Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 2000.

Rapoport A., Chammah A.M., The Game of Chicken, [w:] Game Theory in the Behavioral Sciences, red. I.R. Buchler, H.G. Nuttini, Pittsburgh 1969.

Smith J.M., Evolution and the Theory of Games, Cambridge 1982, https://doi.org/10.1017/CBO9780511806292. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511806292

Snyder G.H., “Prisoner’s Dilemma” and “Chicken” Models in International Politics, „International Studies Quarterly” 1971, vol. 15, nr 1, https://doi.org/10.2307/3013593. DOI: https://doi.org/10.2307/3013593

Straffin P.D., Teoria gier, przeł J. Haman, Warszawa 2004.Tyszka T., Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, Warszawa 1978.

Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, Warszawa 2001.

Tzu Sun, Sztuka wojny, różne wydania.

Wang Y. [i in.], Effortless Retaliation. The Neural Dynamics of Interpersonal Intentions in the Chicken Game Using Brain–Computer Interface, „Social Cognitive and Affective Neuroscience” 2021, vol. 16, nr 11, https://doi.org/10.1093/scan/nsab064. DOI: https://doi.org/10.1093/scan/nsab064

Ward H., Teoria racjonalnego wyboru, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006.

Williams J.D., Strateg doskonały. Wprowadzenie do teorii gier, przeł. I. Roman, Warszawa 1965.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Ziółkowski, Jacek. 2022. “The Chicken Game Jako Model Eksplanacyjno-Prognostyczny W Polityce”. Politeja 19 (2(77):179-203. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.08.