Mikrokonteksty przemocy w wojnie domowej. O konflikcie zbrojnym, lokalnych antagonizmach i siłach chłopskich w Peru

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.18

Keywords:

civil war, comuneros, civilian terror, peasant forces, senderists, uniformed services, central‑southern province, Peru

Abstract

MICRO CONTEXTS OF VIOLENCE IN THE CIVIL WAR: ON THE ARMED CONFLICT, LOCAL ANTAGONISMS AND PEASANT FORCES IN PERU

The article discusses the mechanisms of the Peruvian internal conflict development (1980‑2000), with particular emphasis on the beginning of military operations in the central‑southern province and the circumstances of the peasants’ involvement. In the text, I decolonize the image of comuneros as passive victims of political violence. I assume that they were generally involved in the armed conflict but they responded primarily not to the macro‑ but the micro‑conditions of the processes of violence (i.e. inter‑ and intra‑village antagonisms instead of the political competition of the irregular forces with the state that arose outside their community). The article looks, therefore, at the mechanisms of the Peruvian conflict before the beginning of village self‑defense forces and identifies the sources of civilian terror in the province as well as its impact on the further course of the war. The text is based on the existing sources describing the participation of the peasants in the struggles, confronted with the results of my fieldwork in Peru in 2005‑2010 and their update from 2015‑2019.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Joanna Pietraszczyk-Sękowska, University of Lodz

Antropolożka polityki i latynoamerykanistka. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2004) oraz studiów podyplomowych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (2005). W latach 2002‑2022 prowadziła badania terenowe w Peru i Kolumbii oraz penetracje badawcze na Kubie, w Meksyku, Gwatemali, Boliwii i Ekwadorze. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii polityki i badań nad przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów wewnętrznych w Ameryce Łacińskiej, oraz polityki pamięci i jej powiązań ze strategiami ekshumacyjnym w wybranych regionach świata.

References

Arjona A., Wartime Institutions: A Research Agenda, ”Journal of Conflict Resolution” 2014, vol. 58, nr 8, https://doi.org/10.1177/0022002714547904. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002714547904

Berg R.H., Sendero Luminoso and the Peasantry of Andahuaylas, „Journal of Interamerican Studies and World Affairs” 1986, vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.2307/165750. DOI: https://doi.org/10.2307/165750

Coronel J., Loayza C., Violencia política: formas de respuesta comunera, [w:] Perú: el problema agrario en debate, red. C.I. Degregori, J. Escobal, B. Marticorena, Lima 1992.

Cristóbal J., Uchuraccay o el rostro de la barbarie, Lima 2003.

Degregori C.I., Campesinado andino y violencia. Balance de una década de estudios, [w:] Perú: el problema agrario en debate, red. C.I. Degregori, J. Escobal, B. Marticorena, Lima 1992.

Degregori C.I., Cosechando tempestades: las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho, [w:] Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, red. C.I. Degregori, Lima 1996.

Degregori C.I., Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú, Lima 2003, Degregori C.I., Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980‑1999, Lima 2013.

Degregori C.I., Sendero Luminoso, cz. 1: Los hondos y mortales desencuentros; cz. 2: Lucha armada y utopía autoritaria, Lima 1985.

Favre H., Perú: Sendero Luminoso y horizontes oscuros, „Quehacer” 1984, nr 31.

Flores Galindo A., Manrique N., Violencia y campesinado, Lima 1986.

Fumerton M., Rondas Campesinas in the Peruvian Civil War: Peasant Self‑Defence Organisations in Ayacucho, „Bulletin of Latin American Research” 2001, vol. 20, nr 4, https://doi.org/10.1111/1470‑9856.00026. DOI: https://doi.org/10.1111/1470-9856.00026

Gavilán Sánchez L., Memorias de un soldado desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia, Lima 2014.

Gorriti G., Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú, t. 1, Lima 1990.

Guzmán Reynoso A., Reportaje del siglo: Presidente Gonzalo rompe el silencio, „El Diario” 1988, 31 VII.

Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisíon de la Verdad y Reconciliación – Perú, Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Lima 2008.

Heilman J., Before the Shining Path. Politics in Rural Ayacucho, 1895‑1980, Stanford 2010, https://doi.org/10.11126/stanford/9780804770941.001.0001. DOI: https://doi.org/10.11126/stanford/9780804770941.001.0001

Jiménez E., Chungui. Violencia y trazos de memoria, Lima 2009.

Kalyvas S., The Logic of Violence in Civil War, Cambridge 2006, https://doi.org/10.1017/CBO9780511818462. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511818462

Klarén P., Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima 2004.

Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, red. C.I. Degregori, Lima 1996.

Los actores armados, [w:] Informe Final de CVR, t. 2, Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Lima 2003.

Los Muertos de Ayacucho. Violencia y sitios de entierro clandestinos, Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Lima 2012.

Malewska‑Szałygin A., Antropologia polityczna – subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji antropologicznej?, [w:] Horyzonty antropologii kultury, red. J.S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska, Warszawa 2005.

Manrique N., El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980‑1996, Lima 2002.

Marcus G.E., Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi‑Sited Ethnography,

„Annual Review of Anthropology” 1995, vol. 24, https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.000523. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.000523

Mayer E., Peru in Deep Trouble: Mario Vargas Llosa’s „Inquest in the Andes” Reexamined, „Cultural Anthropology” 1991, vol. 6, nr 4, https://doi.org/10.1525/can.1991.6.4.02a00030. DOI: https://doi.org/10.1525/can.1991.6.4.02a00030

Morote Barrionuevo O., Informe preliminar sobre la lucha de clases en las zonas altas de Huanta (distrito de Santillana), Huamanga 1969.

Mucha J., Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego, [w:] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, red. I. Kabzińska‑Stawarz, S. Szynkiewicz, Warszawa 1996.

Münkler H., Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Kraków 2004.

Oré Cárdenas E., Ayahuanco – bajo la sombra de Sendero, Huancayo 2001.

Perú: el problema agrario en debate, red. C.I. Degregori, J. Escobal, B. Marticorena, Lima 1992.

Pietraszczyk J., Peruwiańskie Komitety Samoobrony – w poszukiwaniu nowej roli społecznej, [w:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kania, A. Kaganiec‑Kamieńska, Kraków 2008.

Pietraszczyk‑Sękowska J., „En nombre del gobierno”, o algo diferente sobre la guerra en los Andes. Ponciano del Pino y la perspectiva polaca acerca de sus estudios sobre la violencia política, „Anuario Latinoamericano” 2022, vol. 13, https://doi.org/10.17951/al.2022.13.153‑170. DOI: https://doi.org/10.17951/al.2022.13.153-170

Pietraszczyk‑Sękowska J., O badaniu wojny poprzez ustanawianie pokoju między dyscyplinami.

Wybrane aspekty współpracy antropologii i nauk politycznych na przykładzie badań terenowych w Andach, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2022, nr 61, https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.14. DOI: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.14

Pietraszczyk‑Sękowska J., Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej, praca doktorska pod kierunkiem prof. M. Śniadeckiej‑Kotarskiej, Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań 2011.

del Pino P., En nombre del gobierno. El Perú y Uchuraccay: un siglo de política campesina, Juliaca 2017.

del Pino P., Los campesinos en la guerra. O de cómo la gente comienza a ponerse macho, [w:] Perú: el problema agrario en debate, red. C.I. Degregori, J. Escobal, B. Marticorena, Lima 1992.

del Pino P., Tiempos de guerra y de dioses: Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del río Apurímac, [w:] Las rondas campesinas y derrota del Sendero Luminoso, red. C.I. Degregori, Lima 1996.

Portocarrero G., Razones de sangre. Aproximaciones a la violencia política, Lima 1998.

Posern‑Zieliński A., Wspólne obszary refleksji: społeczno‑kulturowej antropologii, nauk politycznych i nauk prawnych, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań 2009.

Reginia‑Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy – cele – modele – teorie, Łódź 2014, https://doi.org/10.18778/7969‑101‑2. DOI: https://doi.org/10.18778/7969-101-2

Rojas‑Perez I., Mourning Remains. State Atrocity, Exhumations, and Governing the Disappeared in Peru’s Postwar Andes, Stanford 2017, https://doi.org/10.1515/9781503602632. DOI: https://doi.org/10.1515/9781503602632

Sambanis N., What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition, „The Journal of Conflict Resolution” 2004, vol. 48, nr 6, https://doi.org/10.1177/0022002704269355. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002704269355

Scott J.C., Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven 1985.

Shining Path of Peru, red. D.S. Palmer, New York 1994.

Smith M., Taking the High Ground: Shining Path and the Andes, [w:] Shining Path of Peru, red. D.S. Palmer, New York 1994, https://doi.org/10.1007/978‑1‑137‑05210‑0_2.

Starn O., „Con los llanques todo barro”. Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, Lima 1991.

Starn O., Senderos inesperados: las rondas campesinas de la sierra sur central, [w:] Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, red. C.I. Degregori, Lima 1996.

Stern S., Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad 1980‑1995, Lima 1999.

Śniadecka‑Kotarska M., Być kobietą w Peru (1980‑2005), Warszawa 2006.

Tapia C., Autodefensa armada del campesinado, Lima 1995.

Tapia C., Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final, Lima 1997.

Theidon K., Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú, Lima 2004.

Theidon K., Justice in Transition. The Micropolitics of Reconciliation in Postwar Peru, „The Journal of Conflict Resolution” 2006, vol. 50, nr 3, https://doi.org/10.1170/0022002706286954. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002706286954

Tipe Sánchez V., Tipe Sánchez J., Uchuraccay. El pueblo donde morían los que llegaban a pie, Lima 2015.

Toche Medrano E., Guerra y democracia. Los militares peruanos y la construcción nacional, Lima 2008.

Wolf E.R., Europa i ludy bez historii, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2009.

Downloads

Published

2022-12-28

How to Cite

Pietraszczyk-Sękowska, Joanna. 2022. “Mikrokonteksty Przemocy W Wojnie Domowej. O Konflikcie Zbrojnym, Lokalnych Antagonizmach I siłach chłopskich W Peru”. Politeja 19 (6(81):363-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.18.