Oligarchia w życiu politycznym i gospodarczym wybranych państw postsowieckich. Perspektywa porównawcza

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.08

Keywords:

oligarchy, politics, economy, USSR, transformation

Abstract

OLIGARCHY IN THE POLITICAL AND ECONOMIC LIFE OF SELECTED POST-SOVIET STATES: COMPARATIVE PERSPECTIVE

The oligarchization of economic and political life in the countries created after the collapse of the USSR is one of the main factors determining the forms and dynamics of the transformation of post-Soviet countries. Over the past thirty years, oligarchs in the post-Soviet area have actively participated in the distribution of state property and more. Thanks to the acquired capital resources, they directly or indirectly shape the policy of the countries created on the ruins of the USSR. They participate in the political process as owners of enterprises, sponsors, leaders of political forces, often occupy official state positions, influence legal and institutional solutions, and are a system-creating factor. Significantly, they often become victims of political and economic rivalry in the countries of the former USSR. Analysing the influence of the oligarchy on the internal policy of selected postSoviet countries, the problem of a specific ‘duality of leadership’ emerges which leads not only to mutual penetration and interdependence but also to a clash between the political and economic spheres. In the individual countries of the former USSR, this clash takes different forms and produces different results.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Kęsek, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor, politolog, zatrudniony w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sfera jego zainteresowań naukowych obejmuje: współczesne relacje ukraińsko-rosyjskie, politykę zagraniczną Ukrainy, przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Ukrainie po 1991 r.

References

| 6 biznesmenów, którzy narazili się Łukaszence, Biełsat, 27 II 2013, [online] https://naviny.belsat.eu/pl/news/12778/.

Âroševič A. i in., Belorusskij oligarh podaril pravitel’stvu Lukašenko èlitnye avtomobili vskore posle togo, kak vozglavil tabačnuû industriû strany, [Ярошевич А. и др., Белорусский олигарх подарил правительству Лукашенко элитные автомобили вскоре после того, как возглавил табачную индустрию страны], Organized Crime and Corruption Reporting Project, 29 XI 2021, [online] https://www.occrp.org/ru/investigations/soon-after-taking-overbelarus-tobacco-industry-oligarch-donated-luxury-cars-to-lukashenko-regime.

Åslund A., How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia, Cambridge 2007, https://doi.org/10.1017/CBO9780511790416. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790416

Åslund A., Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed, Washington 2007.

Åslund A., The Biggest Problem in Post-Communist Transition: The Privatization of Large Enterprises, „CASE Working Papers” 2021, no. 16(140).

Ben B., The Post-Soviet Oligarchies and How They Shaped National State Politics: 30 Years of Freedom, p. 2, Euromaidan Press, 14 IX 2021, [online] https://euromaidanpress.com/2021/09/14/the-post-soviet-oligarchy-and-how-it-shaped-the-politics-of-their-states-30-years-of-freedom-p-2/.

Bieliszczuk B., Legucka A., Kremlin Kids: The Second Generation of the Russian Elite, Warsaw 2019, [online] https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/404a46dd-1505-456b-870e-dab4a044a852//1578914233526.pdf.

Bohdan S., Are There Any Oligarchs in Belarus?, Belarus Digest, 1 V 2012, [online] https://belarusdigest.com/story/are-there-any-oligarchs-in-belarus/.

Całus K., Mołdawia: od pluralizmu oligarchicznego do hegemonii Plahotniuca, „Komentarze OSW” 2016, nr 208, s. 1-9, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_208_0.pdf.

Chayes S., The Structure of Corruption in Moldova, [w:] S. Chayes, The Structure of Corruption: A Systemic Analysis Using Eurasian Cases, Carnegie Endowment for International Peace, June 2016, [online] https://carnegieendowment.org/files/10_Moldova_Full_Web1.pdf.

Chodorkowski M., Gieworkian N., Więzień Putina, przeł. A. Sowińska, Warszawa 2012.

Cummins Ch., Who Are Russia’s Oligarchs and Why Are They Under Scrutiny?, The Wall Street Journal, 26 IV 2022, [online] https://www.wsj.com/articles/russian-oligarchs-sanctions-what-to-know-11646264511.

Czachor R., Niedemokratyczne tendencje w rozwoju systemów politycznych państw poradzieckich a przypadek Republiki Białoruś, „Studia Politologiczne” 2018, t. 47, s. 186- 201.

Giczan T., The Rise of Belarusian Oligarchs, Center for European Policy Analysis, 30 VII 2020, [online] https://cepa.org/the-rise-of-belarusian-oligarchs/.

Goldman M.I., Petrostate: Putin, Power and the New Russia, Oxford 2008.

Goldman M.I., Putin and the Oligarchs, „Foreign Affairs” 2004, vol. 83, no. 6, s. 33-44, https://doi.org/10.2307/20034135. DOI: https://doi.org/10.2307/20034135

Golovko V., Oligarhi iz goroda roz. Stanovlenie i razvitie krupnogo kapitala Donbassa (1991-2014 gg.), Kiev [Головко В., Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991–2014 гг.), Киев] 2014.

Guriev S., Rachinsky A., The Role of Oligarchs in Russian Capitalism, „Journal of Economic Perspectives” 2005, vol. 19, no. 1, s. 131-150, https://doi.org/10.1257/0895330053147994. DOI: https://doi.org/10.1257/0895330053147994

Ioffe G., Avtoritarizm bez oligarhii, „Pro et Contra”, [Иоффе Г., Авторитаризм без олигархии, „Pro et Contra”] 2011, no. 3-4, s. 29-49, [online] https://carnegieendowment.org/files/ProetContra_52_29-49.pdf.

Kaca E., Unijne sankcje wobec rosyjskich oligarchów i biznesmenów: wyzwania i realizacja, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2022, nr 55(2474), [online] https://www.pism.pl/publikacje/unijne-sankcje-wobec-rosyjskich-oligarchow-i-biznesmenow-wyzwania-i-realizacja.

Kęsek R., Dysfunkcjonalność postsowieckich elit politycznych na przykładzie Ukrainy po 1991 roku, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011, s. 161-174.

Klebnikov P., Godfather of the Kremlin: Life and Times of Boris Berezovsky, London 2000.

Konończuk W., Regime-Sanctioned Oligarchs: Big Business in Belarus, „Sprawy Międzynarodowe” 2021, t. 74, nr 2, s. 133-156, https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.2.09. DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.2.09

Konończuk W., „Sprawa Jukosu”. Przyczyny i konsekwencje, Warszawa 2006, s. 15-16.

Konończuk W., Cenușa D., Kakachia K., Oligarchs in Ukraine, Moldova and Georgia as Key Obstacles to Reforms, [online] https://gip.ge/wp-content/uploads/2017/07/Oligarchs_14-June_FINAL_0.pdf.

Konstantin Malofeev: monarhiâ – mečta, Putin – sčast’e [Константин Малофеев: монархия – мечта, Путин – счастье], BBC News, 13 II 2015, [online] https://www.bbc.com/russian/international/2015/02/150211_malofeyev_interview.

Kučma L., Posle majdana. Zapiski prezidenta 2005-2006, Kiev [Кучма Л., После майдана.Записки президента 2005-2006, Киев] 2007.

Leshchenko S., Sunset and/or Sunrise of the Ukrainian Oligarchs after the Maidan?, [w:] A. Wilson, What Does Ukraine Think?, s. 99-107, [online] https://ecfr.eu/wp-content/uploads/WHAT_DOES_UKRAINE_THINK_pdf.pdf.

Lindblom Ch.E., Politics and Markets: The World’s Political Economic Systems, New York 1977.

Lindblom Ch.E., The Market as Prison, „The Journal of Politics” 1982, vol. 44, no. 2, s. 324-336, https://doi.org/10.2307/2130588. DOI: https://doi.org/10.2307/2130588

Lukašenko: u rulâ Belarusi nahodâtsâ ne oligarhi, a lûdi ot zemli [Лукашенко: у руля Беларуси находятся не олигархи, а люди от земли], Belarusian Telegraph Agency, 10 VI 2022, [online] https://www.belta.by/president/view/lukashenko-u-rulja-belarusi-nahodjatsjane-oligarhi-a-ljudi-ot-zemli-507037-2022/.

Majbutnê ukraïns’kih olìgarhìv [Майбутнє українських олігархів], [online] https://drive.google.com/file/d/1aASCtrZAYHs9l7jphP5pJN6NmsbYjjK4/view.

Matuszak S., Demokracja oligarchiczna. Wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę, Warszawa 2012.

McFaul M., Russia’s Road to Autocracy, „Journal of Democracy” 2021, vol. 32, no. 4, s. 11-26. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2021.0049

Minakov M., The War and the Future of Ukraine’s Oligarchy, Wilson Center, 3 VIII 2022, [online] https://www.wilsoncenter.org/blog-post/war-and-future-ukraines-oligarchy.

Pro zapobìgannâ zagrozam nacìonal’nìj bezpecì, pov’âzanim ìz nadmìrnim vplivom osìb, âkì maût’ značnu ekonomìčnu ta polìtičnu vagu v suspìl’nomu žittì (olìgarhìv) [Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)], [online] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text.

Romanûk R., „Dobrij den’. Â – olìgarh”. Âk pracûvatime deolìgarhìzacìâ Zelens’kogo, Ukraïns’ka pravda [Романюк Р., „Добрий день. Я – олігарх”. Як працюватиме деолігархізація Зеленського, Українська правда], 18 XI 2021, [online] https://www.pravda.com.ua/articles/2021/11/18/7314374/.

Rust M., Gdy koszenie trawy nie wystarcza, „Nowa Europa Wschodnia” 2016, nr 6, s. 41-48.

Rust M., Poradziecka oligarchizacja Ukrainy i Białorusi: procesy, mechanizmy, perspektywy, „Sprawy Międzynarodowe” 2021, t. 73, nr 4, s. 39-65, https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.03. DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.4.03

Samofalov A., Operacìâ „deolìgarhìzacìâ”. Âk Porošenko vikonav najgučnìšu obìcânku 2015, Ukraïns’ka pravda [Самофалов А., Операція „деолігархізація”. Як Порошенко виконав найгучнішу обіцянку 2015, Українська правда], 24 XII 2015, [online] https://www.pravda.com.ua/articles/2015/12/24/7093584/.

Seddon M., Russia’s Oligarchs Powerless to Oppose Putin over Ukraine Invasion, Financial Times, 1 III 2022, [online] https://www.ft.com/content/5cd2c951-6b23-4e07-a72d-4731f7a71b58.

Shelley L.I., Privatization and Crime: The Post-Soviet Experience, „Journal of Contemporary Criminal Justice” 1995, vol. 11, no. 4, s. 244-256, https://doi.org/10.1177/104398629501100405. DOI: https://doi.org/10.1177/104398629501100405

Świder K., Transformacja polityczna w Rosji w latach 90. XX wieku – główne problemy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, R. 17, z. 1, s. 97-121. DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.4

United States Department of State, GEC Special Report: Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem, GEC, August 2000, [online] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/08/Pillars-of-Russia%E2%80%99s-Disinformation-and-PropagandaEcosystem_08-04-20.pdf.

Zygar’ M., Vsâ kremlëvskaâ rat’: Kratkaâ istoriâ sovremennoj Rossii, Moskva [Зыгарь М., Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России, Москва] 2016.

Published

2023-08-23

How to Cite

Kęsek, Rafał. 2023. “Oligarchia W życiu Politycznym I Gospodarczym Wybranych państw Postsowieckich. Perspektywa porównawcza”. Politeja 20 (2(83):173-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.08.