Tożsamość miejsca

Przypadek mieszkańców Sankt Petersburga

Authors

  • Magdalena Banaszkiewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.22

Keywords:

place, identity, space, image, Saint Petersburg

Abstract

The identity of the place. The case of Sankt Petersburg

The paper is focusing on the relationship between space and identity. According to the term genius loci, which may be understood as location’s distinctive atmosphere or a “spirit of place”, it is possible to explore some visible and invisible features of the place which play substantial role in social life of the local community. The case study of Saint Peterburg illustrates how the context of place, where people live, can have a significant influence on how they define themselves. The article raises the subject of cultural interpretation of space and compares the past and the present identity of St. Peterburg inhabitants. It focuses on myths, images and crucial events from the history, which constitute memory, value-system and social practices of modern citizens.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Banaszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Jej głównym obszarem zainteresowań jest antropologia podróży i turystyki. Specjalizuje się w zagadnieniach turystyki kulturowej, komunikacji międzykulturowej oraz współczesnych relacji polsko‑ rosyjskich. Autorka monografii Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko‑ rosyjski, kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach (m.in. „Folia Turistica”, „Politeja”), pracach zbiorowych itp. Redaktor trzech publikacji zbiorowych, współredaktor czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, twórca przewodników i reportaży podróżniczych

References

Alʹgarotti F., Russkie putešestviâ. Pisʹma o Rossii, przeł. M. Talaj, Sankt‑Peterburg 2006.

Ancyfierow N., Dusza Petersburga, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 3.

Bieły A., Petersburg, przeł. i posł. S. Pollak, Warszawa 1974, Nike.

Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, przeł. J. Hunia, Kraków 2008, Historia i – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Burszta W., Wojny kultur, nacjonalizm i metafory, [w:] tenże, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008, Biblioteka Myśli Współczesnej.

Custine A. de, Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, przeł. M. Górski, Kraków 1989.

Dostoevskij F., Dnevnik pisatelâ. Malenʹkie kartinki, 1973, [online] http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0470.shtml.

Feinstein E., Anna Wszechrosji. Życie Anny Achmatowej, przeł. K. Bażyńska‑ Chojnacka, P. Chojnacki, M. Antosiewicz, Warszawa 2005.

Fiziologiâ Peterburga, red. Н. А. Некрасов, Москва 1991.

Gogol M., Petersburg i Moskwa (z zapisków podróżnego), „Zeszyty Literackie” 2012, nr 1.

Gutowski B., Wprowadzanie, [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 2007, wprow. P. Jaskanis, red. B. Gutowski, Warszawa 2009.

Ille M., Âdov N., Peterburžcy. Otkuda my rodom?, „Teleskop” 2002, nr 1, [online] http://www.teleskop‑journal.spb.ru/?cat=33&value=36&type=by_theme&id=480.

Ivanov I., Dviženie za Sankt‑ Peterburg. Istoriâ zaroždeniâ, borʹby i pobedy 1989‑1991 гг., [online] http://izput.narod.ru/dzspb.html.

Jałowiecki B., Magia miejsc, [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 2007, wprow. P. Jaskanis, red. B. Gutowski, Warszawa 2009.

Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, Wykłady z Socjologii, t. 4.

Legenda o Kiteže, [w:] Biblioteka literatury drevnej Rusi, red. D. S. Lihačev [i in.], t. 5: XIII vek, Sankt‑Peterburg 1997.

Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917‑ 1991, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998.

Moskviči vs pitercy, Netlore, [online] http://www.netlore.ru/fakti_pro_piter.

Peterburg v žizni i tridah N. P. Anciferova, [online] http://lib.rus.ec/b/146636/readPuszkin A., Jeździec miedziany. Opowieść petersburska, przeł. J. Tuwim, wstęp i przyp. S. Fiszman, Wrocław 1967, Biblioteka Narodowa, II 155.

Rezunkov V., K 20-letiû referenduma o pereimenovanii Leningrada v Sankt‑Peterburg: nado li otkazyvatʹsâ ot sovetskih nazvanij ploŝadej i ulic, Radio Svoboda, 8 VI 2011, [online] http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24221463.html.

Rewers E., Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów, [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 2007, wprow. P. Jaskanis, red. B. Gutowski, Warszawa 2009.

Russkaâ onomastika i onomastika Rossii. Slovarʹ, red. O. N. Trubačev, Moskva 1994.

Semenkov B., Rabžaeva M., Kakaâ identičnostʹ u žitelej Sankt‑Peterburga, „Sociologičeskie issledovaniâ” 2003, nr 3, [online] http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003‑03/Rabzhaeva_Semenkov.pdf.

Simmel G., Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, przedm. A. Zeidler‑Janiszewska, Warszawa 2006, Ludzie i Rzeczy.

Sindalovskij H., Sankt‑ Peterburg – Istoriâ v predaniâh i legendah, Sankt‑ Peterburg 1997.

Toporow W., Miasto i mit, wybór, przeł. i wstęp B. Żyłko, Gdańsk 2000, Idee – Słowo/Obraz Terytoria.

Troyat H., Piotr Wielki. Geniusz i szaleństwo, przeł. B. Przybyłowska, Warszawa 2009, Wielcy Historii.

Tuan Y., Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987, Biblioteka Myśli Współczesnej.

Ukaz Prezidiuma VS RSFSR ot 06.09.91 № 1643‑I O vozvraŝenii gorodu Leningradu ego istoričeskogo nazvaniâ Sankt‑Peterburg, [online] http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data01/tex11077.htm.

Zarzycka‑Bérard E., Petersburg–Piotrograd–Leningrad. Miasto trojga imion, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 3.

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, z. 1.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Banaszkiewicz, Magdalena. 2013. “Tożsamość Miejsca: Przypadek mieszkańców Sankt Petersburga”. Politeja 10 (4(26):439-55. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.22.

Issue

Section

Articles