Mitologia radziecka (beletrystyka i reportaż rosyjski XX i XXI wieku)

Authors

  • Katarzyna Duda Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.11

Keywords:

Soviet mythology, a myth of the Great Patriotic War, literature – proof of the historical truth

Abstract

Soviet Mythology (Russian Belles-Lettres and Non-fiction Literature in 20th and 21st Century)
Soviet history, since just after the October Revolution until the present day, has been full of myths created by the communist ideology and politics. In the past, these numerous myths (together with utopias) helped people to believe in the existence of a paradise on the Earth. The most popular of these myths are the myth of the victim, the myth of a hero fighting for ‘the peace in the whole world’, the myth connected with the figure of a Leader, Teacher showing how people have to speak, behave and act, the myth of the Great Patriotic War… The last one is especially well known all over the world because Soviet politicians always consider themselves winners who had regained freedom. These days the Great Patriotic War myth is used or even overused in the Russian Federation because people are looking for an event which could connect all former Soviet nations. Books written by Russian authors are the proof of this tendency.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Katarzyna Duda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

humanistka, kulturoznawca, literaturoznawca. Pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Autorka książek: Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku (1995), Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa (2001), Andriej Amalrik – rosyjski dysydent (2010), Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec… (2017). Członek Komisji Kultury Słowian PAU, Komisji Emigrantologii Słowian, Międzynarodowego Komitetu Słowianoznawstwa oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Emigrantologia Słowian”.

References

Afanasjew J., Groźna Rosja, przeł. M. Kotowska, Warszawa 2005.
Google Scholar

Aleksijewicz S., Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wołowiec 2014.
Google Scholar

Aleksijewicz S., Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec 2015.
Google Scholar

Bojm S., Obszczije miesta, Moskwa 2002.
Google Scholar

Drużnikow J., Pawlika Morozowa wyniesienie na ołtarze, [w:] J. Drużnikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, przeł. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998.
Google Scholar

Duda K., „…chciał zakasać rękawy i zacząć budować nowy, duży dom…”. Roman Sienczyn – „Rodzina Jołtyszewów”, [w:] K. Duda, Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec…, Kraków 2017.
Google Scholar

Duda K., „Nowi Rosjanie” i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (Oksana Robski i Wiktoria Tokariewa), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, red. K. Duda, Kraków 2008.
Google Scholar

Duda K., Narody Kraju Rad. Współistnienie i zatomizowanie kultur (twórczość Ludmiły Ulickiej), „Politeja” 2014, nr 5 (31/1).
Google Scholar

Duda K., Socrealistyczna propaganda i postkomunistyczna pustka aksjologiczna (Władimir Wojnowicz: „Spiżowa miłość Agłai”), „Slavia Orientalis” 2008, nr 1.
Google Scholar

Duda K., Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001.
Google Scholar

Duda K., Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Ulickiej), „Prace Komisji Kultury Słowian PAU” 2008, t. 7: Kultura i polityka.
Google Scholar

Dudek A., Groteska jako próba realizmu. O książce Władimira Wojnowicza „Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina”, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993.
Google Scholar

Dziekanowska M., Pamięć a tożsamość zbiorowa, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, red. J. Styka, M. Dziekanowska, Lublin 2012.
Google Scholar

Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku, przeł. J. Górnicka‑Kalinowska, M. Ochab, Warszawa 1996.
Google Scholar

Gajda J., Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji, przeł. H. Chłystowski, Warszawa 2015.
Google Scholar

Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 2006.
Google Scholar

Hartmann Ch., Wielka Wojna Ojczyźniana 1941‑1945, przeł. B. Ostrowska, Poznań 2014.
Google Scholar

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek radziecki, Warszawa 1989.
Google Scholar

Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, przeł. A. Mietkowski, Wrocław 1989.
Google Scholar

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury Rosji XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.
Google Scholar

Klik M., Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969‑2010), Warszawa 2016.
Google Scholar

„Komsomolskaja prawda” 2000, 21 apriela, [online] http://magazines.rus.ru/volga/recens.html.
Google Scholar

Leontjewa O., Badania nad pamięcią historyczną we współczesnej nauce rosyjskiej, przeł. A. Jaskólski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo‑Wschodniej” 2015, z. 2.
Google Scholar

Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917‑1991, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998.
Google Scholar

Miller A., Polityka pamięci w Rosji. Rola czynników niepaństwowych, przeł. A. Jaskólski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo‑Wschodniej” 2015, z. 2.
Google Scholar

Monumentalnaja kontrpropaganda, [online] https://newizv.ru/news/society/14‑09‑2004/11319‑monumentalnaja‑kontrpropaganda.
Google Scholar

Niemcew M., Gorie vs. Gordostʹ w postpamiati, [online] http://gefter.ru/archive/18020, 4 VII 2017.
Google Scholar

Olędzka J., Rola pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w strategii utrwalania jedności narodu rosyjskiego, „Studia Podlaskie” 2016, t. 24.
Google Scholar

Overy R., Krew na śniegu. Rosja w II wojnie światowej, przeł. M. i T. Luftnerowie, Gdańsk 1999.
Google Scholar

Pasternak B., Doktor Żywago, przeł. D. Chróścielewska, Warszawa 1990.
Google Scholar

Pawłowski T., Mit „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”, [online] http://historia.wp.pl/title.Mit‑Wielkiej‑Wojny‑Ojczyznianej.wid.1, 27 III 2017.
Google Scholar

Pazio‑Wlazłowska D., Pamięć Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w narracjach młodzieży, „Politeja” 2015, nr 3 (35), [online] https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.20.
Google Scholar

Pietrzycka‑Bohosiewicz K., Ocalić Rosję za cenę Rosji… „Generał i jego armia”, [w:] K. Pietrzycka‑Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999.
Google Scholar

Pipes R., Rosja bolszewików, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2005.
Google Scholar

Radziński E., Stalin, przeł. I. Lewandowska, M. Jagiełło, Warszawa 1996.
Google Scholar

Remnick D., Zmartwychwstanie. Walka o nową Rosję, przeł. M. Słysz, Warszawa 1997.
Google Scholar

Sadowski J., Dokąd zmierzasz, trojko?, „Znak” 2005, nr 10.
Google Scholar

Sadowski J., Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź 2005.
Google Scholar

Senczin R., Rodzina Jołtyszewów, przeł. M. Hornung, Warszawa 2015.
Google Scholar

Siergiejewa A., Russkije. Stierieotipy powiedienija, tradicyi mientalnostʹ, Moskwa 2005.
Google Scholar

Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002.
Google Scholar

Sokołow B., Prawdy i mity Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941‑1945, przeł. J. Stroganova, A. Sawinkow, Kraków 2015.
Google Scholar

Sokołow B., Wielka wojna mitów, czyli jak ZSRR ukrywało prawdę o II wojnie światowej, „Newsweek” 2014, 21 VI.
Google Scholar

Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
Google Scholar

Suchanek L., Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 2007.
Google Scholar

Suchanek L., Mur. O zapiskach Wiktora Niekrasowa, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993.
Google Scholar

Swiatoje miesto pusto, [online] http://www.rg.ru/pamietnik.html.
Google Scholar

Szacka B., Czas przeszły, pamięć i mit, Warszawa 2006.
Google Scholar

Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000.
Google Scholar

Tokariewa W., Miłość na całe życie, przeł. I. Lewandowska, Warszawa 2006.
Google Scholar

Ulicka L., Przypadek doktora Kukockiego, przeł. B. Reszko, Warszawa 2006.
Google Scholar

Wielka wojna mitów, czyli jak ZSRR ukrywało prawdę o II wojnie światowej, wywiad I.T. Miecika z B. Sokołowem, „Newsweek Historia” 2013, nr 12.
Google Scholar

Wojnowicz W., «Kumirotworienije – eto boleznʹ», [online] http://www.aif.ru/onlineaif//108003_01.
Google Scholar

Wojnowicz W., Spiżowa miłość Agłai, przeł. H. Broniatowska, Warszawa 2006.
Google Scholar

Wojnowicz W., Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina, przeł. W. Dłuski, Chotomów 1990.
Google Scholar

Ziółek P., Idea imperium, Warszawa 1997.
Google Scholar

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Duda, Katarzyna. 2018. “Mitologia Radziecka (beletrystyka I Reportaż Rosyjski XX I XXI Wieku)”. Politeja 15 (4(55):225-50. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.11.

Issue

Section

Russian Studies