Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony

Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego

Authors

  • Piotr Kimla Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.11

Keywords:

Pruszyński, Russia, communism, political realism

Abstract

Realism based on the false historical analogy. A case of Ksawery Pruszyński

The article focuses on Ksawery Pruszyński’s political way of thinking which squares with political realism in many points. He aimed at developing Poles’ awareness of the fact that Stalin would be the winner of the war in Central and Eastern Europe. Therefore the future status of Poland depended on Stalin’s will. Nethertheless Pruszyński seems to make a serious mistake taking Soviet Russia as an atheistic, Marxist version of Tsarist Russia. Yet as things stand the Soviet Union was a phenomenon of a new kind. Ideocracy is presumably the best qualification of this new regime.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Kimla, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Zakładzie Historii Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor wielu prac naukowych z zakresu historii myśli politycznej. Opublikował m.in. Kiedy czas staje i nie ma końca. Idee polityczne w eseistyce T. S. Eliota (2003), Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego. Tukidydes, Polibiusz, Machiavelli (2009).

References

Berlin I., Osąd polityczny, [w:] I. Berlin, Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, red. H. Hardy, przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002.

Jouvenel B. de, On Power, Its Nature and the History of Its Growth, trans. J. F Huntington, Boston 1962.

Kimla P., Od egoizmu do altruizmu. Wokół psychologicznych pobudek ludzi władzy na kanwie idei Bertranda de Jouvenela, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygocki, M. J. Ptak, Wrocław 2010.

Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Kraków 2012.

Mackiewicz S., Lady Macbeth umywa ręce, Londyn 1945.

Miłosz C., Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. 2: Mosty napowietrzne, wybór i oprac. B. Toruńczyk, wstęp M. Kornat, Warszawa 2011.

Pruszyński K., Dwie odpowiedzi, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Dzieje męczeństwa polskiego, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Jakie jest najważniejsze zagadnienie dnia?, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Kraj lat dziecinnych, Londyn 1987.

Pruszyński K., Kraj poprzez ludzi, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Księga ponurych niedopowiedzeń. (Na marginesie książki gen. Mieczysława Norwida‑Neugebauera Kampania wrześniowa 1939 w Polsce); 1000 mil od prawdy. (Na marginesie książki płk. Romana Umiastowskiego 12 mil do Warszawy… 30 mil do Paryża), Warszawa 1957.

Pruszyński K., Learn English, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Margrabia Wielopolski, Warszawa 1946.

Pruszyński K., Na czarnym szlaku, [w:] K. Pruszyński, Kraj lat dziecinnych, Londyn 1987.

Pruszyński K., Nauka z dziejów Anglii, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Po śmierci Sikorskiego, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Proces przy drzwiach otwartych, „Problemy” 1935, nr 2.

Pruszyński K., Pytania prokuratora, opinii i historii, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Wobec Rosji, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński K., Wystawa ziem odzyskanych, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. 1940‑1948, wybór G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, Publicystyka / Ksawery Pruszyński, t. 2.

Pruszyński M., Mojżesz i Ksawery, Warszawa 1999.

Pyka G., Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego. Wybrane zagadnienia, Katowice 1981, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 436.

Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygocki, M. J. Ptak, Wrocław 2010.

Zajas S., Wielki darczyńca, „Alma Mater” 2005, nr 72.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Kimla, Piotr. 2013. “Realizm Z fałszywej Analogii Historycznej Wywiedziony: Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego”. Politeja 10 (3(25):177-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.11.

Issue

Section

Articles