Wymiary analizy relacji międzykulturowych

Authors

  • Tadeusz Paleczny Jagiellonian University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.03

Keywords:

intercultural relations, agents of relations, multiculturalism, pluralism

Abstract

Analytical Dimensions of the Intercultural Relations
In the globalizing world contacts and connections among individuals and groups, communities and nations, businesses and enterprises undergo constant changes and modifications. The technological progress and technological development, including inter alia IT and modes of transport, make the intercultural encounters easier, faster and more common. This in turn creates a broad spectrum of cultural constellations seen in various dimensions of human activity. The article provides a well-developed proposition of an analysis constructed specifically for cultural studies, particularly dedicated to intercultural relations.

References

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997.

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków 2005.

Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1994.

Benedict R., Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1966.

Boas F., Umysł człowieka pierwotnego, przeł. M. Pawluczuk, Kraków 2010.

Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2009.

Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot i in., Warszawa 2000.

Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1962.

Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1992.

Gans H.J., Toward a Reconciliation of „Assimilation” and „Pluralism”: The Interplay of Acculturation and Ethnic Retention, „International Migration Review” 31, 1997.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991.

Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, przeł. H. Malarecka-Simbierowicz, Warszawa 2000.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

Gordon M.M., Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins, New York 1964.

Gumplowicz L., System socjologii, Warszawa 1887.

Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. Markiewicz, Warszawa 1993.

Hall E. T., Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1997.

Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. K. Franek, Kraków 2006.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2004.

Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska, Warszawa 2000.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2000.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000.

Lipset S., The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective, Garden City 1967.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa 2005.

Mead M., Culture Change and Character Structure, [w:] Identity and Anxiety. Survival of the Person in Mass Society, red. M.R. Stein, A.J. Vidich, D.M. White, Glencoe 1960.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978.

Morgan L.H., Społeczeństwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacji, przeł. A. Bąkowska, Warszawa 1887.

Mucha J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005.

Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005.

Smolicz J., Współkultury Australii, Warszawa 1999.

Toffler A., Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło-Osiatyńska, M. Kłobukowski, Warszawa 1997.

Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna. Badania nad rozwojem mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, przeł. Z.A. Kowerska, t. 1–2, Warszawa 1898.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.

Znaniecki F., Współczesne narody, przeł. Z. Dulczewski, Warszawa 1990.

Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań 1921.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

Paleczny, T. (2017). Wymiary analizy relacji międzykulturowych. Intercultural Relations, 1(1(1), 27–55. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.03