Wiktor Arkin (1894-1982) – pionier transplantologii rogówki w Polsce

Autor

  • Katarzyna Pawlikowska-Łagód Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie image/svg+xml
  • Andrzej Grzybowski Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Instytut Okulistycznych Badań Naukowych image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.12

Słowa kluczowe:

Wiktor Arkin, okulistyka, historia okulistyki, Klinika Okulistyczna

Abstrakt

Celem pracy jest przybliżenie sylwetki i dorobku naukowego Wiktora Arkina (1894-1982). Był lekarzem okulistą, kierownikiem Kliniki Okulistycznej Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (w późniejszym okresie Studium Doskonalenie Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie) oraz pionierem transplantologii rogówki w Polsce.

Bibliografia

Akta osobowe Wiktora Arkina, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Arkin W., Fizjopatologia rogówki i leczenie jej chorób [w:] Referaty XXV Zjazdu Okulistów Polskich, Warszawa 1956: 277-294.

Arkin W., Przeszczepienie rogówki (keratoplastyka), Warszawa 1956.

Arkin W., Badania doświadczalne nad zagadnieniem przeżycia przeszczepów rogówki za pomocą obserwacji zmiany struktury płciowej jąder komórek przeszczepów, „Klinika Oczna” 1962; 32(3): 209-214. (z Czerski P., Trzcińska-Dąbrowska Z.)

Arkin W., Experiments Concerning Problems of the Survival of Corneal Grafts, [w:] Keratoplasty. Proceedings of a Symposium Held on Prague, October 19-21, 1960, Praha 1962: 215-218. (z Czerski P., Trzcińska-Dąbrowska Z.)

Arkin W., Jaskra i jej leczenie, Warszawa 1966.

Arkin W., Metachromazja rogówki ludzkiej w zależności od sposobu konserwowania [w:] XXIV Zjazd Okulistów Polskich. Referaty zjazdowe, Warszawa 1954: 138. (z Trzcińska Z.)

Arkin W., Nowy model taniej lampy operacyjnej „Klinika Oczna” 1937; 15(6): 721-723.

Arkin W., O barwiku oka i jego roli w patologii narządu wzrokowego „Kwart. Klin. Szpit. Starozak.” 1926; 5(2): 108-114.

Arkin W., O dawkowaniu w operacjach zeza, „Kwart. Klin. Szpit. Starozak.” 1930; 9(1): 37-43.

Arkin W., O gonioskopii i jej klinicznym zastosowaniu, „Klinika Oczna” 1958; 28(4): 365-378.

Arkin W., O odwrotnym doświadczalnym przeszczepianiu rogówek, [w:] Postępy Okulistyki, t. 1. Warszawa 1954: 120-124.

Arkin W., O operowaniu w warunkach ambulatoryjnych, „Klinika Oczna” 1934; 12(4): 662-670.

Arkin W., O powikłaniach ocznych w cukrzycy, [w:] Postępy Okulistyki, t. 3., Warszawa 1956: 48-64.

Arkin W., O powstaniu i roli przedarć w odwarstwieniu siatkówki, „Klinika Oczna” [1949]. 1948; 18(2): 270-279.

Arkin W., O późnych postaciach choroby przeszczepu, „Klinika Oczna” 1958; 28(3): 251-257.

Arkin W., O przejściu choroby Groenouwa na przezroczysty przeszczep rogówki po 7 latach, „Klinika Oczna” 1962; 32(3): 271-275.

Arkin W., O przyczynach zwężenia nosowej części widzenia w jaskrze, „Klinika Oczna” [1950] 1949; 19(1-2): 241-246.

Arkin W., O przyczynie zwężenia nosowej części pola widzenia w jaskrze, „Klinika Oczna” 1948; 18(1): 146-147.

Arkin W., O zabiegach gałkowych w stanie zapalnych oczu, „Kwart. Klin. Szpit. Starozak” 1929; 8(3/4): 185-201. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM192907252010416

Arkin W., O zaletach i wadach niektórych sposobów operowania zaćmy, „Klinika Oczna” 1935; 8(1): 91-102.

Arkin W., O zastosowaniu uproszczonego wziernika Gullstranda do fotografii dna oka, „Klinika Oczna” 1956: 26(3): 245-248.

Arkin W., O zmianach metabolizmu soczewki po operacjach przeciwjaskrowych, „Klinika Oczna” 1961; 31(3): 245-252.

Arkin W., O znaczeniu klinicznym perymetrji na powierzchni kulistej, „Kwart. Klin. Szpit. Starozak.” 1925; 4(3): 165-176.

Arkin W., Przeszczepienie rogówki (keratoplastyka), Warszawa 1956.

Arkin W., Rola ustroju w jaskrze, „Warsz. Czas. Lek.” 1924; 1(7): 272-274.

Arkin W., Sclerencleisis-nowa operacja przeciwjaskrowa, przetokowa, „Klinika Oczna” 1935; 8(1): 59-63.

Arkin W., Transgression of the Familian Dystrophy of the Cornea Onto a Transparent Graft After 7 Years [w:] Keratoplasty. Proceedings of a symposium held on Prague, October 19-21, 1960. Praha 1962: 201-203.

Arkin W., Układ nerwowy a jaskra, „Kwart. Klin. Szpit. Starozak” 1924; 3(4): 214-221.

Melanowski, W., Dzieje okulistyki, Warszawa 1972.

Melanowski, W., Rys dziejów okulistyki w Polsce, Warszawa 1948.

Orłowski W., Wiktor Arkin, [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, t. 1, z. 1, red. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1991; 9-10.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Pawlikowska-Łagód, K., & Grzybowski, A. (2022). Wiktor Arkin (1894-1982) – pionier transplantologii rogówki w Polsce. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 150–157. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.12

Numer

Dział

Artykuły