Witold Juliusz Kapuściński (1910-1988)

Humanista i twórca okulistyki uniwersyteckiej w polskim Wrocławiu

Autor

  • Andrzej Grzybowski Instytut Okulistycznych Badań Naukowych
  • Agnieszka Rabiza Szpital Wojewódzki w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.11

Słowa kluczowe:

Witold Juliusz Kapuściński, medycyna, okulistyka, historia okulistyki polskiej, humanizm

Abstrakt

Celem pracy była analiza biografii, dorobku naukowego oraz literackiego Witolda Juliusza Kapuścińskiego, profesora okulistyki oraz pisarza. Witold Juliusz Kapuściński urodził się w 1910 r. w Poznaniu w rodzinie z kilkupokoleniową tradycją lekarską. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego w 1933 r. W kolejnych latach zaangażowany był w działalność naukową, społeczną oraz twórczą. Był profesorem zwyczajnym okulistyki Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz konsultatem ds. okulistyki na Kubie.

Bibliografia

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Grzybowski A., Rabiza A., Witold Maciej Kapuściński (1882-1951). Twórca poznańskiej Kliniki Okulistycznej. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 2023, s. 107-114.

Szaferowa D., Nowatorskie poglądy profesora Witolda Kapuścińskiego aktualne we współczesnej okulistyce, Poznań (Polska) 1993 (praca doktorska).

Polskie Towarzystwo Okulistyczne, [online:] http://web.archive.org/web/20150509202752/http://pto.com.pl:80/opto – 1.08.2023.

Archiwum AM we Wrocławiu, sygn. arch. 57K, Dokumentacja dotycząca powołania na stanowisko profesora zwyczajnego Witolda Juliusza Kapuścińskiego.

Kalinowska J., Misiuk-Hojło M., Profesor Witold Juliusz Kapuściński – lekarz i humanista. Okulistyka, 2011, 14(2), 34-39.

Hańczyc P., Wspomnienie pośmiertne – Profesor WITOLD JULIUSZ KAPUŚCIŃSKI 1910-1988. Klinika Oczna, 1988, 90(8), 264-265.

Franz M., Janicki T., Magowska A., Uniwersytet Poznański (1919-2019). Uniwersytet w czasie wojny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (Polska) 2019, 77, 96.

Dawidowicz A., Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (Polska) 1977, 398.

Niżankowska M.H., Muzyka-Woźniak M., Oficjalska-Młyńczak J. et al., Dzieje okulistyki uniwersyteckiej we Wrocławiu w latach 1812-2002. Klinika Oczna, 2002, 104(3-4), 302-309.

Ogielska E., Hańczyc P., Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zeszyt poświęcony Profesorowi Witoldowi Juliuszowi Kapuścińskiemu w 45-lecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław (Polska) 1980, 5-30.

Huszcza A., W siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Witolda Juliusza Kapuścińskiego. Klinika Oczna, 1980, 82(5), 237-242.

Kapuściński W.C., Profesor Witold Juliusz Kapuściński, stulecie urodzin. Przegląd Okulistyczny, 2010, 7(4), 10-11.

Kapuściński W.J., Gobi. Wiersze z lat 1929-1958, Ossolineum, Wrocław (Polska) 1982.

Kalinowska J., Misiuk-Hojło M., Profesor Witold Juliusz Kapuściński – lekarz i humanista. Okulistyka, 2011, 14(2), 34-39.

Kapuściński W.J., Bonne chance, Cuba!, Wydawnictwo Morskie, Gdynia (Polska) 1965.

Kapuściński W.J., Słupy Herkulesa, refleksje z podróży do Argentyny, Ossolineum, Wrocław (Polska) 1968.

Michalik M.B., Kronika Medycyny, Kronika, Warszawa (Polska) 1994, 626.

Kapuściński W.J., Z zagadnień nauki i humanizmuw medycynie. Klinika Oczna, 1980, 82(4-5), 124-125.

Kapuściński W.J., Człowiek czy humanista w kosmosie: humanizm, medycyna, trzeci świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków (Polska) 1982.

Kapuscinski W.J., L‘influence du vaccin typhique sur le réseau histiocytaire dans les uvéites [The influence of the typhus vaccine on the histiocytic network in uvitis]. Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol, 1949, 9(2), 201-207.

Kapuscinski W.J. Jr, Drozdowska S., Valeur diagnostique du test Mantoux dans les cas d‘inflammations du tissu mésenchymateux de l‘oeil, traités par le vaccin typhique [Diagnostic value of the Mantoux test in cases of inflammations of the mesenchymal tissue of the eye, treated with typhus vaccine]. Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol, 1951, 11(7), 649-660.

Kapuscinski W.J., Ogielska E., [The dynamic cytogram of the aqueous humor in the course of iridocylitis treated by cortisone and typhus vaccine]. Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol, 1960, 20, 21-27.

Kapuscinski W.J. Jr, Biedronska M., Provocation localedu foyer dentaire comme méthode diagnostique dans les uvéites à étiologie focale [Local provocation of a primary dental focus as a diagnostic method in cases of uveitis of focal etiology]. Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol, 1952, 12(3), 253-257.

Kapuscinski W.J., Hanczyc P., L’endotoxine typhique comme stimulant g’en’eral en ophtalmologie. Etude comparative avec le vaccin typhique. [Typhoid endotoxin as a general stimulant in ophthalmology. Comparative study with typhoid vaccine. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 1963, 76, 501-509.

Kapuscinski W.J. Jr, La pyrétothérapie comme provocation diagnostique dans les uvéites [Pyrotherapy As A Diagnostic Provocation In Uvitis]. Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol, 1949, 9(1), 27-30.

Kapuscinski W.J., Baran L., Le diagnostic de l‘oedèmie papillaire à l‘aide de la fluoroangiographie liées à l‘observation du pouls répulsif de l‘AC [Diagnosis of papilledema with fluoroangiography involving observation of the rebound pulse of the central retinal artery]. Ann Ocul (Paris), 1972, 205(8), 917-926.

Kapuscinski W.J., The study of the rebound pulse as a method of diagnosing papilledema. Int Rec Med Gen Pract Clin, 1957, 170(6), 332-333.

Kapuscinski W.J., L‘étude sur le pouls répulsif des artères rétiniennes et sur sa valeur clinique; contribution au diagnostic différentiel de stase papillaire [Rebound pulse of the retinal arteries and its clinical value; contribution to the differential diagnosis of papillary stasis]. Ann Ocul (Paris), 1956, 189(5), 459-479.

Kapuscinski W.J., New research on the repulsive pulse of the retina (Takayashu‘s disease). Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 1960, 73, 120-139.

Kapuscinski W.J., Baran L., Nizankowska H., Modification d‘ophtalmodynamométrie selon Baran pour évaluer la réaction des vaisseaux cérébraux [Modification of Baran‘s method of ophthalmodynamometry for evaluation of the reaction of the cerebral vessels]. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 1978, 90, 136-140.

Kapuscinski W.J., Nizankowska H., Baran L., Le pouls répulsif et l‘ophtalmodynamométrie dans l‘insuffisance de la carotide interne [The repulsing pulse and ophthalmodynamometry in internal carotid insufficiency]. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 1980, 92, 105-109.

Kapuscinski W.J., Kapuscinski C., Koziorowska M. i wsp., Les ultra-sons dans le traitement des hémorragies et des exsudats du corps vitré [Ultrasound in the treatment of hemorrhages and exudates of the vitreous body]. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol, 1976, (87), 92-95.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Grzybowski, A., & Rabiza, A. (2024). Witold Juliusz Kapuściński (1910-1988): Humanista i twórca okulistyki uniwersyteckiej w polskim Wrocławiu . Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 115–122. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.11

Numer

Dział

Biogramy