Stanisław Altenberger (1906-1963) – autor dobrego Podręcznika okulistyki

Autor

  • Katarzyna Pawlikowska-Łagód Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski image/svg+xml
  • Andrzej Grzybowski Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.11

Słowa kluczowe:

Stanisław Altenberger, okulistyka, historia okulistyki, Klinika Okulistyczna

Abstrakt

Celem pracy jest przybliżenie sylwetki i dorobku naukowego Stanisława Altenbergera (1906-1963). Był profesorem okulistyki, uczniem prof. Melanowskiego, kierownikiem Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bibliografia

Akademia Medyczna w Warszawie, Złote Gody 1967-2017, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2018: 32.

Akta osobowe Gustawa Stanisława Ryszarda Altenberger, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Altenberger S., Podręcznik okulistyki. Dla studentów akademii medycznych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1955.

Altenberger S., Ujednostajnienie terminologii zmian na dnie oka w cierpieniach przebiegających z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, „Pol. Arch. Med. Wewn.” 1950; 20(1/2): 284-285.

Altenberger S., Zagadnienia retinopathia diabetica (R.D.) [w:] Postępy Okulistyki, t. 3, red. T. Krwawicz, Warszawa 1956: 65-84.

Altenberger S., Zmiany na dnie oka w nadciśnieniu tętniczym., wyd. II, Warszawa 1956.

Bidziński J., Marchel A., Katedra i Klinika Neurochirurgii. Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Warszawskiego w Szpitalu Przemienienia Pańskiego (1946-1951), [on-line:] https://neurochirurgia.wum.edu.pl/sites/neurochirurgia.wum.edu.pl/files/1M5-Katedra-i-Klinika-

Neurochirurgii.pdf, (dostęp: 05.02.2022).

Marzinek B., O Szpitalu Chirurgicznym w Milanówku w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967; 3: 433-434.

Melanowski W., Dzieje okulistyki, Warszawa 1972.

Melanowski W., Prof. dr med. Gustaw Ryszard Altenberger, „Klinika Oczna” 1964; 34(1): 117-118.

Melanowski W., Profesor doktor medycyny Gustaw Stanisław Ryszard Altenberger 1906-1963, „Służba Zdrowia” 1963; 15(37): 2.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1955. Lista osób odznaczonych „Medalem 10-lecia Polski Ludowej”.

Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954. Nr 0/395.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Pawlikowska-Łagód, K., & Grzybowski, A. (2022). Stanisław Altenberger (1906-1963) – autor dobrego Podręcznika okulistyki. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 144–149. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.11

Numer

Dział

Artykuły