Witold Maciej Kapuściński (1882-1951)

Twórca poznańskiej Kliniki Okulistycznej

Autor

  • Andrzej Grzybowski Instytut Okulistycznych Badań Naukowych
  • Agnieszka Rabiza Szpital Wojewódzki w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.10

Słowa kluczowe:

Witold Maciej Kapuściński, medycyna, okulistyka, historia okulistyki polskiej

Abstrakt

Celem pracy była analiza biografii oraz dorobku naukowego Witolda Macieja Kapuścińskiego (1882-1951), polskiego okulisty oraz działacza społecznego. Witold Kapuściński ukończył studia lekarskie oraz uzyskał stopień doktora medycyny w 1908 r. we Fryburgu. W kolejnych latach prowadził prywatną praktykę lekarską, był zaangażowany w działalność społeczną oraz naukową. Był profesorem i dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bibliografia

Szaferowa D., Nowatorskie poglądy profesora Witolda Kapuścińskiego aktualne we współczesnej okulistyce, Poznań (Polska) 1993, (praca doktorska).

Orłowski W.J., Słowo wprowadzające do XIII Sympozjum Retinologicznego. Klinika Oczna, 1956, 98, 510-530.

Paciorek M., Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, Instytut Historii i Nauki PAN, Warszawa (Polska) 2004-2005, 3(4), 94-96.

Minakowski M.J., Witold Maciej Jan Kapuściński, [online:] http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.10892.1 – 1.08.2023.

Seyda B., Dzieje Medycyny w Zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (Polska) 1977, 606.

Łoza S., Czy wiesz kto jest kto? – uzupełnienia i sprostowania, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa (Polska) 1939, 130-131.

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne, [online:] http://web.archive.org/web/20150509202752/http://pto.com.pl:80/o-pto – 1.08.2023.

Kapuściński W.J., Sprawozdanie z XIII Sympozjum Retinologicznego w Poznaniu. Klinika Oczna, 1985, 87, 134.

Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wrzosek A., Witold Kapuściński znakomity okulista polski, Archiwum Historii Medycznej, Poznań (Polska) 1960, 297-308.

Franz M., Janicki T., Magowska A. i wsp. Uniwersytet w czasie wojny 1939-1945, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (Polska) 2019, 104-108.

Kowalenko W., Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznań w latach 1940-1945, Instytut Zachodni, Poznań (Polska) 1961.

Dawidowicz A., Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (Polska) 1977, 398.

Musielak M., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i Luminarze nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (Polska) 2019, 634.

Hasik J., Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej (1919-1979), Akademia Medyczna, Poznań (Polska) 1979.

Wrzosek A., Groniowski J., Howorka B., Nekrolog: Prof. dr wszechnauk lek. Witold Kapuściński, [w:] Kronika Akademii Medycznej w Poznaniu od 1 stycznia 1950 do 30 września 1957 r., t. 2, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Poznań (Polska) 1959, 254-260.

Kapuściński W.J., Słownik Biograficzny Polskich Nauk Medycznych XX wieku. Tom 1. Zeszyt 1., Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa (Polska) 1991, 44-45.

Kapuściński W., O technice usuwania zaćmy w torebce. Klinika Oczna, 1935, XIII (4), 702-709.

Kapuściński W., O nowym sposobie operowania zaćmy w torebce. Klinika Oczna, 1948, XVIII (1), 124-125.

Kapuściński W., Extraction capsulo-lenticulaire de la cataracte par le bord superieur du cristallin. Annales d’Oculistique, 1948, CLXXXII (10), 757-760.

Kapuściński W., Nowy typ szczypczyków do usuwania zaćmy w torebce. Klinika Oczna, 1950, XX (3-4), 406-408.

Kapuściński W., O leczeniu zachowawczym dróg łzowych. Klinika Oczna, 1950, XX (3-4), 361-366.

Kapuściński W., Przyczynki do nauki o jaskrze. Klinika Oczna, 1923, I (2), 1-9.

Kapuściński W., Studia doświadczalne nad jaskrą. Klinika Oczna, 1924, II, 114-118.

Kapuściński W., O jaskrze obrzękowej doświadczalnej. Klinika Oczna, 1924, II, 98-104.

Kapuściński W., Miopia i jaskra. Klinika Oczna, 1948, XVIII (3-4), 561-567.

Kapuściński W., O najnowszych osiągnięciach w lecznictwie jaskry, [w:] Pamiętnik XXI Zjazdu Towarzystwa Okulistów odbytego w Krakowie w dniach 16, 17 i 18 września 1949 r., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (Polska) 1950, 16-17.

Kapuściński W., O niektórych odmianach prototypu jaskry prostej. Klinika Oczna, 1951, XXI (1-2), 101-102.

Kapuściński W., Odczepienie siatkówki, teorie i lecznictwo, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Towarzystwa Okulistów Polskich w Krakowie w 1928 roku, Poznań (Polska) 1929, 237-274.

Kapuściński W., Difference des signes entre le decollement senil et myopique. Concillium Ophthalmologicum, Haag (Netherland) 1929.

Kapuściński W., O kilku przypadkach odczepienia siatkówki wyleczonych w ostatnim czasie w Klinice Ocznej Uniwersytetu Poznańskiego. Klinika Oczna, 1937, XV, 53-55.

Kapuściński W., O próbach zatrzymania rozwoju zaćmy starczej. Klinika Oczna, 1948, XVIII (1), 125-126.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Grzybowski, A., & Rabiza, A. (2024). Witold Maciej Kapuściński (1882-1951): Twórca poznańskiej Kliniki Okulistycznej. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 107–114. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.10

Numer

Dział

Biogramy