Nieznana praca o historii stosunków polsko-ukraińskich w Galicji autorstwa Mariana Tyrowicza w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.07

Keywords:

Marian Tyrowicz, Polish-Ukrainian relations, Eastern Galicia (Eastern part of the Kingdom of Galicia and Lodomeria), 19th century, Second Polish Republic, Polish historiography

Abstract

An Unknown Scholarly Text about Polish-Ukrainian Relations in Galicia by Marian Tyrowicz in the Archives of PAN and PAU in Krakow

The paper aims at acquainting the reader with an unknown typescript by Marian Tyrowicz (1901-89), a Lvov-born researcher of Galicia (Kingdom of Galicia and Lodomeria) who was a professor of the Higher School of Pedagogy (today’s Pedagogical University) in Krakow after WWII. The text entitled A Brief Outline of the Ukrainian-Polish Relations in Galicia and Reborn Poland (1772-1939) was created under the German occupation of Lvov in 1943 and is kept in the Scientific Archive of PAN and PAU in Krakow now. Since the unclear copyright status currently prevents its publication, the author of the paper has decided to present its contents and make the most significant findings of Tyrowicz available to scholars. Based on relevant Polish and Ukrainian antebellum literature Tyrowicz arrived at a synthetic picture of relations between Poles and Ruthenians (Ukrainians) on the territory of Eastern Galicia with reference to the political situation, foreign relations, and socio-cultural processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Adam Świątek, Jagiellonian University, Kraków

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowoczesnej Instytutu Historii UJ, redaktor naczelny „Krakowskiego Pisma Kresowego”. Zajmuje się historią Galicji ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich. Autor monografii: „Lach serdeczny”. Jan Matejko a Rusini (Kraków 2013), Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji (Kraków 2014) oraz anglojęzycznej edycji tej ostatniej – Gente Rutheni, natione Poloni. The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia (Edmonton–Toronto–Cracow).

References

Danowska E., Zbiory prof. Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. 61, 2016, s. 239-247, https://doi.org/10.4467/25440500RBN.16.014.6625.
View in Google Scholar

Hampel J., Profesora Mariana Tyrowicza badania nad rewolucją 1846 roku, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 147-154.
View in Google Scholar

Tatarczuch M., Wierzbiak M., Dziewiętnastowieczne mowy pogrzebowe z kolekcji prof. Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, [w:] Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. M. Pidłypczak-Majeranowicz, S. Skórka, D. Wilk, Kraków 2011, s. 158-166.
View in Google Scholar

Tatarczuch M., Wierzbiak M., Kolekcje profesora Mariana Tyrowicza, [w:] W setną rocznicę urodzin Profesora Mariana Tyrowicza, red. J. Hampel, H. Żaliński, Kraków 2004, s. 84–88.
View in Google Scholar

Wierzbiak M., Dokumenty życia społecznego Lwowa w XIX i XX wieku zebrane w tekach profesora Mariana Tyrowicza, [w:] Kraków–Lwów. Biblioteki XIX-XX wieku, red. W. M. Kolasa, U. Lisowska-Kożuch, W. Matras-Mastalerz, Kraków 2016, s. 57-63.
View in Google Scholar

Wierzbiak M., Listy jako źródła do badań biograficznych o pamięci człowieka na podstawie korespondencji prof. Mariana Tyrowicza, [w:] Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 289-295.
View in Google Scholar

Wierzbiak M., Teki profesora Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, „Konspekt” 2013, nr 1, s. 182-186.
View in Google Scholar

Żaliński H., Miejsce Mariana Tyrowicza w historiografii doby porozbiorowej, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Studia i rozprawy, red. J. Hampel, Kraków 1978, s. 36-49.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Świątek, Adam. 2019. “Nieznana Praca O Historii stosunków Polsko-ukraińskich W Galicji Autorstwa Mariana Tyrowicza W Zbiorach Archiwum Nauki PAN I PAU W Krakowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):99-123. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.07.

Funding data