Nieznana praca o historii stosunków polsko-ukraińskich w Galicji autorstwa Mariana Tyrowicza w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

  • Adam Świątek Jagiellonian University, Kraków
Keywords: Marian Tyrowicz, Polish-Ukrainian relations, Eastern Galicia (Eastern part of the Kingdom of Galicia and Lodomeria), 19th century, Second Polish Republic, Polish historiography

Abstract

An Unknown Scholarly Text about Polish-Ukrainian Relations in Galicia by Marian Tyrowicz in the Archives of PAN and PAU in Krakow

The paper aims at acquainting the reader with an unknown typescript by Marian Tyrowicz (1901-89), a Lvov-born researcher of Galicia (Kingdom of Galicia and Lodomeria) who was a professor of the Higher School of Pedagogy (today’s Pedagogical University) in Krakow after WWII. The text entitled A Brief Outline of the Ukrainian-Polish Relations in Galicia and Reborn Poland (1772-1939) was created under the German occupation of Lvov in 1943 and is kept in the Scientific Archive of PAN and PAU in Krakow now. Since the unclear copyright status currently prevents its publication, the author of the paper has decided to present its contents and make the most significant findings of Tyrowicz available to scholars. Based on relevant Polish and Ukrainian antebellum literature Tyrowicz arrived at a synthetic picture of relations between Poles and Ruthenians (Ukrainians) on the territory of Eastern Galicia with reference to the political situation, foreign relations, and socio-cultural processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Adam Świątek, Jagiellonian University, Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowoczesnej Instytutu Historii UJ, redaktor naczelny „Krakowskiego Pisma Kresowego”. Zajmuje się historią Galicji ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich. Autor monografii: „Lach serdeczny”. Jan Matejko a Rusini (Kraków 2013), Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji (Kraków 2014) oraz anglojęzycznej edycji tej ostatniej – Gente Rutheni, natione Poloni. The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia (Edmonton–Toronto–Cracow). E-mail: adam.swiatek@uj.edu.pl

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, III-46, Teka II, poz. 1: M. Tyrowicz, Zwięzły zarys stosunków ukraińsko-polskich w Galicji i Polsce Odrodzonej (1772-1939), 1943.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, III-46, Teka II, poz. 2: M. Tyrowicz, Oświata i kultura duchowa Ukraińców w Polsce Odrodzonej, 1943.

Wspomnienia:

Tyrowicz M., W poszukiwaniu siebie… Wspomnienia i refleksje, t. 1: Pod lwowskim niebem, Lublin 1988.

Wybrane prace Mariana Tyrowicza:

Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja w Krakowie, Kraków 1986.

Tyrowicz M., O nowe i pełne „Dzieje Galicji”. Historia polityczna, idei i ruchów społecznych (1772-1918), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne” 1992, t. 13: Studia z dziejów Małopolski w XIX i XX wieku, red. L. Mroczka, Kraków 1992, s. 9-29.

Tyrowicz M., Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara (1820-1852), Warszawa 1972.

Tyrowicz M., Towarzystwo Demokratyczne Polskie, 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964.

Tyrowicz M., Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, przedm. J. Maślanka, Wrocław 1991.

Tyrowicz M., Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku. Studia, szkice, odczyty, Warszawa 1965.

Bibliografia prac Mariana Tyrowicza:

Bieńkowski W., Bibliografia prac Mariana Tyrowicza za lata 1925-1964, [w:] M. Tyrowicz, Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku. Studia, szkice, odczyty, Warszawa 1965, s. 205-240.

Hampel J., Bibliografia prac prof. Mariana Tyrowicza za lata 1977-1989, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne” 1992, t. 13: Studia z dziejów Małopolski w XIX i XX wieku, red. L. Mroczka, Kraków 1992, s. 275-298.

Hampel J., Bibliografia za lata 1989-1992, [w:] W setną rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza, red. J. Hampel, H. Żaliński, Kraków 2004, s. 78-79.

Łopuszański B., Bibliografia prac Mariana Tyrowicza za lata 1964-1976, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Studia i rozprawy, red. J. Hampel, Kraków 1978, s. 7-35.

Opracowania:

Danowska E., Zbiory prof. Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. 61, 2016, s. 239-247, https://doi.org/10.4467/25440500RBN.16.014.6625.

Hampel J., Profesora Mariana Tyrowicza badania nad rewolucją 1846 roku, [w:] Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 147-154.

Tatarczuch M., Wierzbiak M., Dziewiętnastowieczne mowy pogrzebowe z kolekcji prof. Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, [w:] Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. M. Pidłypczak-Majeranowicz, S. Skórka, D. Wilk, Kraków 2011, s. 158-166.

Tatarczuch M., Wierzbiak M., Kolekcje profesora Mariana Tyrowicza, [w:] W setną rocznicę urodzin Profesora Mariana Tyrowicza, red. J. Hampel, H. Żaliński, Kraków 2004, s. 84–88.

Wierzbiak M., Dokumenty życia społecznego Lwowa w XIX i XX wieku zebrane w tekach profesora Mariana Tyrowicza, [w:] Kraków–Lwów. Biblioteki XIX-XX wieku, red. W. M. Kolasa, U. Lisowska-Kożuch, W. Matras-Mastalerz, Kraków 2016, s. 57-63.

Wierzbiak M., Listy jako źródła do badań biograficznych o pamięci człowieka na podstawie korespondencji prof. Mariana Tyrowicza, [w:] Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 289-295.

Wierzbiak M., Teki profesora Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, „Konspekt” 2013, nr 1, s. 182-186.

Żaliński H., Miejsce Mariana Tyrowicza w historiografii doby porozbiorowej, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Studia i rozprawy, red. J. Hampel, Kraków 1978, s. 36-49.

Published
2019-12-31
How to Cite
Świątek, Adam. 2019. “Nieznana Praca O Historii stosunków Polsko-ukraińskich W Galicji Autorstwa Mariana Tyrowicza W Zbiorach Archiwum Nauki PAN I PAU W Krakowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.07.

Most read articles by the same author(s)