Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii

Autor

  • Agnieszka Piela Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.09

Słowa kluczowe:

etymologia, diachronia, formacje słowotwórcze, frazeologia, semantyka

Abstrakt

The habit of drinking coffee and tea reflected in Polish lexicon and phraseology

The paper shows that it is not just the habit of drinking coffee and tea that has changed over the centuries, but also the lexicon of the related semantic circle. Polish preserves the basic vocabulary pertaining to the culture of coffee and tea drinking; some units have undergone a semantic metamorphosis and remained in the language, others did not withstand the test of time and faded into oblivion. It should be emphasized that the analysed lexical layer is constantly evolving, as is proven by new names for our stimulants, such as lura ‘weak tea’, słomka ‘weak tea’, pistoletówka ‘black coffee’, szatan ‘strong black coffee’ etc.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

ESBr: A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. I (A–M), Warszawa 1990.

ESG: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I–IV, wyd. 6, Warszawa 1989.

NKPP: J. Krzyżanowski (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I–IV, Warszawa 1969–1978.

NSEJP: K. Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownika języka polskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.

SFJP: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1985.

SGS: L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias, Słownik gwary studenckiej, Lublin 1994.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1994–1995.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz (i in.), Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861.

SXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV red. komitet redakcyjny, t. V–XVII red. M.R. Mayenowa, t. XVIII–XXXII red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI red. K. Mrowcewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, Warszawa 2003.

WSJP: Wielki słownik języka polskiego, www.wsjp.pl.

SJPDun: B. Dunaj (red.), Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa 2007.

Literatura

Czekalski T., 2006, Czasy współczesne, [w]: A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, s. 339–426.

Herbatka: Herbatka z profesorem Błaszakiem, http://www.tygodniksiedlecki.com/t2970-herbatka.z.profesorem.baszakiem.htm.

Kałwa D., 2006, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, s. 221–336.

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=1761.

Klemensiewicz Z., 1969, Usługowa funkcja języka, [w:] idem, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa, s. 21–28.

Kołaczkowski J., 1888, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce. Kraków.

Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, „Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński” t. 563, Szczecin.

PT: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Warszawa 1984.

Reinhard W., 2009, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, W.J. Burszta (red.), Warszawa.

Szyszko U., 2001, Frazeologia związana z leksemami nazywającymi używki w języku polskim, [w:] A.M. Lewicki (red.), Problemy frazeologii europejskiej IV, Lublin, s. 85–94.

Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Piela, A. . (2015) „Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii”, LingVaria, 10(19), s. 141–152. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.09.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna