Kolokacje a analiza semantyczna wyrazu

Autor

  • Renata Przybylska Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.04

Słowa kluczowe:

związki syntagmatyczne, kolokacje, frazeologia, językoznawstwo korpusowe, semantyka leksykalna, leksykografia

Abstrakt

Collocations and Semantic Analysis of Words

The author presents the application of an electronic text corpus, particularly of NKJP for Polish, to the analysis of syntagmatic expressions, more commonly known as collocations. By querying a corpus, it is possible to obtain reliable data on the frequency of collocations, and to extract cognitively significant expressions.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., 2006, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa.

Buttler D., 1982, Zagadnienia normatywne związane z syntagmatycznym doborem elementów leksykalnych, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Warszawa, s. 182–210.

Coșeriu E., 1978, Lexikalische Solidaritäten, [w:] H. Geckeler (red.), Strukturelle Bedeutungslehre, Darmstadt, s. 239–253.

Evans V., 2009, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta, Kraków.

Firth J.R., 1951, Modes of meaning, [w:] J.R. Firth, Papers in linguistics 1934–1951, London – New York, s. 190–215.

Geller E., Dąbrówka A., 2007, Słownik stylistyczny języka polskiego, Warszawa.

Lebda R., 2009, Wielki słownik frazeologiczny, red. A. Latusek, Kraków.

Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2005, Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź.

Lyons J., 1984, Semantyka, przeł. A. Weinsberg, Warszawa.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, 2012, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] nkjp.pl.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, Warszawa, s. 253–273.

Piotrowski T., 2008, Collocations in Polish dictionaries: history, „Lexicographica. International Annual for Lexicography” 24, s. 159–166.

Przybylska R., 2005, „Noc” – szkic do słownika poetyckiego Gałczyńskiego, [w:] A. Kulawik, J.S. Ossowski (red.), Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. I, Kraków, s. 175–187.

Przybylska R., 2007, Z problemów słownikowego opisu łączliwości rzeczownika, [w:] P. Żmigrodzki, R. Przybylska (red.), Nowe studia leksykograficzne I, Kraków, s. 69–78.

Przybylska R., 2018, Ilustracja materiałowa w WSJP PAN – kolokacje i cytaty, [w:] P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Kraków, s. 115–126.

Skorupka S., 1967–1968, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] www.wsjp.pl.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Przybylska, R. . (2020) „Kolokacje a analiza semantyczna wyrazu”, LingVaria, 15(2(30), s. 43–51. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne