Tom 11 Nr 22 (2016)

					Pokaż Tom 11 Nr 22 (2016)
Opublikowane: 2016-07-03

Wstęp

Zagadnienia ogólne

 • Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych) Cz. II

  Aleksander Kiklewicz
  25-41
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.02
 • Plakat jako przykład multimodalnego amalgamatu

  Justyna Winiarska
  43-55
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.03

Polszczyzna współczesna

 • O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym obcym komponentem

  Natalia Długosz
  59-70
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.04
 • Czy derywaty prefiksalne wymienne wyrażają intensywność?

  Wanda Fijałkowska
  71-82
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.05
 • Poszczególne wśród operatorów kwantyfikacji

  Maciej Grochowski
  83-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.06
 • „W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym

  Alina Naruszewicz-Duchlińska
  97-106
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.07
 • Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej)

  Sebastian Wasiuta
  107-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.08
 • Cechy słowotwórcze czasowników oznaczających zmianę pozycji ciała względem osi ciała

  Paulina Witkowska
  121-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.09

Polszczyzna historyczna

 • W sprawie najdawniejszych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w języku polskim

  Adam Fałowski
  137-156
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.10
 • Gdzie walczył i jak miał na imię brat Mieszka I?

  Michał Łuczyński
  157-163
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.11
 • Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.) Cz. II

  Aleksander Zajda
  165-181
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.12

Z zagadnień bilingwizmu

 • Z bilingwizmu pisarzy młodopolskich Antroponimia w polsko- i niemieckojęzycznych dramatach Tadeusza Rittnera

  Zofia Kubiszyn-Mędrala
  185-200
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.13

Etnolingwistyka

 • Gatunkowe uwarunkowania znaczeń symbolicznych

  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
  203-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.14

Dialektologia

 • „Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu

  Irena Bogocz
  227-247
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.15
 • Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych

  Monika Buława
  249-264
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.16
 • Losy projektu Wielkiego słownika gwary podhalańskiej

  Joanna Okoniowa
  265-276
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.17

Z przeszłości językoznawstwa

 • Język jako wartość w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1918–1928

  Monika Gabryś-Sławińska
  279-294
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.18
 • Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

  Mirosław Skarżyński
  295-304
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.19