Tom 15 Nr 2(30) (2020)

					Pokaż Tom 15 Nr 2(30) (2020)

Ten numer "LingVariów" poświęcamy pamięci profesora Mirosława Skarżyńskiego w pierwszą rocznicę jego odejścia.

Opublikowane: 2020-08-24

Wstęp

 • Od redaktora naczelnego

  Maciej Rak
  7–9
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.01
 • Profesor dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952 – 23 VIII 2019)

  Janina Labocha, Monika Szpiczakowska
  11–18
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.02
 • Bibliografia prac Mirosława Skarżyńskiego 1978-2019

  Barbara Skarżyńska
  19–29

Zagadnienia ogólne

 • Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu

  Anna Pajdzińska
  33–42
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.03
 • Kolokacje a analiza semantyczna wyrazu

  Renata Przybylska
  43–51
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.04

Polszczyzna współczesna

 • Ewolucja kryteriów podziału gramatycznego leksemów (relatory a spójniki)

  Maciej Grochowski
  55–65
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.05
 • Czy opis synchroniczny systemu słowotwórczego polszczyzny jest kompletny?

  Hanna Jadacka
  67–77
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.06
 • Kategoria jednokrotności w polskich czasownikach

  Krystyna Kleszczowa
  79–87
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.07

Polszczyzna historyczna

 • Instancje nadawczo-odbiorcze w traktatach stawiarskich z XVI i XVII w.

  Kinga Tutak
  91–104
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.08

Dialektologia

Socjolingwistyka

 • „Mówienie za kimś” jako język bez komunikacji

  Andrzej Kominek
  135–148
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.11
 • Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

  Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
  149–158
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.12
 • Niechciani obcy – imigranci w świetle komentarzy internetowych

  Justyna Winiarska
  159–174
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.13

Z przeszłości językoznawstwa

 • Uczeni i ich losy… – Mirosław Skarżyński jako badacz dziejów polskiej lingwistyki

  Anna Czelakowska
  177–191
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.14
 • Rozważania nad koncepcją historii językoznawstwa polskiego

  Władysław T. Miodunka
  193–207
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.15
 • Początki językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Poznańskim

  Alicja Pihan-Kijasowa
  209–220
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.16
 • Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r.

  Maciej Rak
  221–244
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.17
 • Krakowsko-lwowskie korzenie wrocławskiej slawistyki

  Jan Sokołowski
  245–256
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.18
 • Edward Piekarski (1858–1934) i jego Słownik jakucki (1907–1930)

  Marek Stachowski
  257–269
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.19

Z zagadnień bilingwizmu

 • Metajęzykowe działania na tekście osoby dwujęzycznej

  Bronisława Ligara
  273–296
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.20