Regulamin działu forum dyskusyjnego

Strukturalne wyznaczniki wzorca gatunkowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.27

Słowa kluczowe:

regulamin działu, forum dyskusyjne, gatunek

Abstrakt

Internet Forum Rules. Structural Determinants of a Genre Pattern

The purpose of this article is to describe the genre identity and components of the structural aspect of the genre pattern of internet forum rules, taking into account the newest genological theories related to genre hybridism and genre-formation processes occurring in texts. The methodology of research uses the methods of genological analysis based on the theory of Maria Wojtak. According to this theory, the analysis of the structural aspect is one of the key elements which make it possible to define the genre identity of the text. The research material consists of twenty-two texts from the Sports Internet Forum, which perform the function of regulating and determining the principles of communication on the forum, and which are called the ‘forum rules’ by the users. In its pragmatic aspect, such rules refer to the official genre of regulations, and it may either represent its alternation or adaptation pattern, or function as an independent genre.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cytowany materiał badawczy

(1) http://www.sfd.pl/REGULAMIN_DZIA%C5%81U__ANKIETA-t439863.html.

(2) http://www.sfd.pl/Regulamin_zasady_zamieszczeania_badań_i_publikacji-t1093550.html.

(3) http://www.sfd.pl/REGULAMIN%2C_ANKIETA_DZIAŁU-t473858.html.

(4), (11), (18) http://www.sfd.pl/REGULAMIN_DZIAŁU_ZDROWIE,_URODA-t1055934.html.

(5), (8), (12) http://www.sfd.pl/!!!__WITAMY__PRZECZYTAJ!_ZANIM_ZAŁOŻYSZ_TEMAT_!!!-t441125.html.

(6), (13), (16) http://www.sfd.pl/Przeczytaj_zanim_założysz_temat__REGULAMIN-t676024.html.

(7) http://www.sfd.pl/REGULAMIN%2C_OBOWIĄZKOWA_ANKIETA_ALBO_BAN_%21%21%21-t501693.html.

(9), (17) http://www.sfd.pl/%5D%5D%5D_ANKIETA_%5B%5B%5B_%2F_REGULAMIN_DZIAŁU_DOPING-t909463.html.

(10) http://www.sfd.pl/%2A%2A%2AREGULAMIN_DZIAŁU%2C_ANKIETA%2A%2A%2A-t817850.html.

(14) http://www.sfd.pl/Regulamin_i_ANKIETA_dzialu_Junior_SFD_-t816238.html.

(15) http://www.sfd.pl/REGULAMIN__DZIENNIKI_TRENINGOWE_DLA_POCZĄTKUJĄCYCH-t324802.html.

(19) http://www.sfd.pl/POST_ORGANIZACYJNY_DZIAŁU_REGULAMIN_-t419634.html.

(20) http://www.sfd.pl/REGULAMIN__DZIENNIKI_TRENINGOWE_DLA_ZAAWANSOWANYCH-t553046.html.

Literatura

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2012, Tekstologia, Warszawa.

Bulisz E., 2015, Gazeta z kolekcji utkana, [w:] eadem, M. Wojtak (red.), Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, Lublin, s. 151–164.

Karwatowska M., Jarosz B., 2013, Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym, „Polonica” XXXIII, s. 109–121.

Kita M., 2016, Językoznawcy wobec badań języka w Internecie, „Artes Humanae” 1, s. 111–124.

Krauz M., 2016, Hiperstruktura, klastry tekstów czy dyskurs krytyczny – recenzja prasowa w grupie tekstów towarzyszących, [w:] B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), Dyskurs i jego odmiany, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3460, Katowice, s. 261–278.

Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2513, Katowice.

Naruszewicz-Duchlińska A., 2014, Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego, „Postscriptum Polonistyczne” nr 2 (14), s. 27–38.

Püschel U., 1997, „Puzzle-Texte“ – Bemerkungen zum Textbegriff, [w:] G. Antos, H. Tietz (red.), Die Zukunft der Textlinguistik: Traditionen, Transformationen, Trends, „Reihe Germanistische Linguistik”, t. 188, Tübingen, s. 97–108, [on-line:] https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110940831.27/html.

Santini M., 2007, Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization, [w:] R.H. Sprague Jr. (red.), Proceedings of the 40th Annual Hawaii International

Conference on System Sciences, Los Alamitos, California – Washington – Tokyo, [online:] https://doi.org/10.1109/HICSS.2007.124.

Skwarczyńska S., 1965, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Warszawa.

Witosz B., 2001, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, „Teksty Drugie” nr 5, s. 67–85.

Wojtak M., 2004/2008, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2193, Katowice, s. 29–39; przedruk w: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia lingwistyczna, „Zagadnienia i Problemy Współczesnej Genologii”, Warszawa, s. 353–361.

Wojtak M., 2011, Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2845, Katowice, s. 44–56.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., 2008, Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Wabnic, K. . (2021) „Regulamin działu forum dyskusyjnego: Strukturalne wyznaczniki wzorca gatunkowego”, LingVaria, 16(1(31), s. 335–348. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.27.

Numer

Dział

Debiuty