Tom 18 Nr 2(36) (2023)

					Pokaż Tom 18 Nr 2(36) (2023)
Opublikowane: 2023-11-14

Zagadnienia ogólne

 • Genologia w lingwistyce – lingwistyka w genologii

  Maria Wojtak
  11-27
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.01
 • Pamięcioznawstwo lingwistyczne w ujęciu Wojciecha Chlebdy

  Waldemar Czachur, Marta Wójcicka
  29-44
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.02

Polszczyzna współczesna

 • Sieć powiązań derywacyjnych na materiale Słownika gramatycznego języka polskiego Propozycja klasyfikacji

  Joanna Wołoszyn, Witold Kieraś, Marcin Woliński
  47-61
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.03
 • Problemy z interpretacją fonologiczną samogłosek nosowych w języku polskim

  Natalia Siudzińska
  63–74
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.04
 • Problemy z interpretacją fonologiczną postpalatalnych głosek zwarto-wybuchowych

  Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
  75–84
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.05
 • Odproprialny czy odapelatywny? – problemy opisu motywacji związków frazeologicznych z nazwą własną

  Iwona Kosek
  85-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.06
 • Polskie frazeologizmy pochodne od biblijnej frazy Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego

  Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
  97–107
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.07

Polszczyzna historyczna

 • Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań historycznojęzykowych Cz. III: W stronę transkrypcji

  Marcin Kuźmicki, Tomasz Mika
  111–131
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.08
 • Specyfika staropolszczyzny a anotacja gramatyczna Kategorie czasu i trybu

  Wojciech Stelmach, Magdalena Wismont, Kinga Zalejarz, Ewa Nowak-Pasterska, Dorota Rojszczak-Robińska
  133-149
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.09
 • O labializacji w języku polskim

  Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka
  151-161
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.10
 • Latynizmy czasownikowe w staropolszczyźnie

  Jan German
  163-175
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.11

Dialektologia

 • Rola słowników opracowanych przez autochtonów w dokumentacji leksyki gwarowej

  Halina Karaś
  179-193
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.12
 • Nazwa „mowa chachłacka” w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce

  Katarzyna Czarnecka, Ewa Dzięgiel, Alla Kravchuk
  195-208
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.13
 • Amatorskie promowanie gwary cieszyńskiej (wybrane formy, strategie, rozwiązania)

  Małgorzata Bortliczek, Irena Bogoczová
  209-223
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.14
 • Gwarowe nazwy roślin derywowane semantycznie od nazw chorób

  Monika Buława
  225-242
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.15

Etnolingwistyka

 • Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Kontynuacje i transformacje motywów ludowych w tekstach literackich

  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
  245-266
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.16
 • Etnolingwistyka kognitywna – w stronę integralnego opisu języka

  Sebastian Wasiuta
  267-276
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.17

Z przeszłości językoznawstwa

 • W stronę integracji i interdyscyplinarności Działalność krakowskiej Pracowni Semantyki Wypowiedzi

  Anna Chudzik, Beata Drabik
  179-292
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.18
 • Materiały do Słownika historyczno-geograficznego Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego

  Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
  293-302
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.19

Onomastyka

 • Nawiązanie do świata przyrody w propozycjach nazewniczych restauracji w łódzkim Orientarium

  Katarzyna Burska
  305-319
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.20

Debiuty