Call for Papers

2022-07-13

Inter-, multi-, transdyscyplinarność translatoryki – 50 lat Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

W roku 2022 Instytut Lingwistyki Stosowanej – pierwsza placówka w Polsce kształcąca tłumaczy – świętuje swoje pięćdziesięciolecie. W swoich badaniach łączy przekładoznawstwo z glottodydaktyką i językoznawstwem ogólnym, lecz nie boi się otwierać na inne dyscypliny, od tradycyjnego literaturoznawstwa, terminoznawstwa czy kulturoznawstwa, aż do juryslingwistyki, socjologii, historii, psychologii, kognitywistyki, neurologii czy informatyki.

Z tej okazji proponujemy Państwu numer poświęcony powiązaniom translatoryki z innymi dziedzinami. Skupmy się zarówno na wpływie przekładoznawstwa na inne dyscypliny, jak i innych dyscyplin na przekładoznawstwo, a także na refleksji na temat interdyscyplinarnej (lub wręcz przeciwnie) natury translatoryki; rozważmy historię przekładoznawstwa, jego stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Na artykuły po polsku, angielsku i francusku czekamy do 31 stycznia 2023 roku. Zapraszamy do wspólnego świętowania pięćdziesięciolecia istnienia Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

Korespondencję należy kierować na ręce Anny Szczęsny i Karoliny Dębskiej.