Chrześcijańska Antygona, czyli interpretacja tragedii Sofoklesa dokonana przez Juliusza Osterwę pod wpływem wybuchu II wojny światowej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.09

Keywords:

Antigone, Sophocles, Juliusz Osterwa

Abstract

Christian Antigone


Sophocles’ Antigone is one of the most famous ancient tragedy in Polish culture and it is also most often translated one into Polish. In 1939/1940 Juliusz Osterwa, famous actor, director and leader of the Reduta theatre, translated Sophocles’ Antigone into Polish. The outbreak of the II World War, that moved Osterwa very deeply, and his ideas of the Christian roots of European culture as well as the ideas of the crisis of spirituality in modern culture, that crystallized at that time, caused that he filled his translation of Greek tragedy, on its every possible level, with as many elements connected with Christian religion as possible. It makes Osterwa’s Antigone one of the units in the long translation chain, in which Greek Antigone becomes Polish Antigone. But most of all it makes Osterwa’s Antigone very significant and characteristic witness of its own time.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Guszpit I. (1977), „Juliusza Osterwy parafraza Antygony”, Acta Universitatis Wratislaviensis 418, Prace Literackie, 19, Wrocław, s. 149‑184.
View in Google Scholar

Guszpit I. (1986), „Poglądy na teatr w zapiskach Osterwy”, Dialog, 4, s. 103‑114.
View in Google Scholar

Guszpit I. (2003), Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
View in Google Scholar

Morstin L.H. (1961), Moje przygody teatralne, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Osiński Z. (2003), Pamięć Reduty: Osterwa, Limanowki, Grotowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
View in Google Scholar

Osterwa J. (1968), Listy Juliusza Osterwy, zebrała E. Osterwianka, red. E. Krasiński, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Osterwa J. (1991), Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia 1914‑1947, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
View in Google Scholar

Osterwa J. (1992), Z zapisków, oprac. I. Guszpit, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
View in Google Scholar

Osterwa J. (2004), Przez teatr – poza teatr, wybór i oprac. I. Guszpit, D. Kosiński, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków.
View in Google Scholar

Osterwa J. (2007), Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, oprac. i red. I. Guszpit, D. Kosiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
View in Google Scholar

Popiel J. (2005), „Z zapisków Juliusza Osterwy”, Didaskalia, 65/66, s. 128‑131.
View in Google Scholar

Sofokles (2004), Antygona, Prószyński i S‑ka, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-09-25

How to Cite

Bibik, B. (2015). Chrześcijańska Antygona, czyli interpretacja tragedii Sofoklesa dokonana przez Juliusza Osterwę pod wpływem wybuchu II wojny światowej. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 107–119. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.09