Vol. 21 No. 4/30 (2015): DYLEMATY S TYLIZACJI W PRZEKŁADZIE CZ. 2

					View Vol. 21 No. 4/30 (2015): DYLEMATY S TYLIZACJI W PRZEKŁADZIE CZ. 2

pod redakcją: Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

Published: 2015-11-26

Introduction

 • Przedmowa

  Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak
  7-8
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.01

Articles

 • Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta

  Małgorzata Czubińska
  9-23
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02
 • Elementy dialektalne w przekładach Padre padrone Gavina Leddy

  Małgorzata Ślarzyńska
  25-39
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.03
 • O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka

  Marzena Chrobak
  41-54
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.04
 • Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie

  Ewa Białek
  55-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05
 • Od stylizacji do błędu w przekładzie

  Edyta Manasterska‑Wiącek
  69-88
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06
 • Analiza kognitywna zmian stylistycznych w przekładzie Perły Johna Steinbecka

  Dorota Gonigroszek
  89-105
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.07
 • Bermanowskie superpozycje językowe i egzotyzacja kontra komiks Cyrila Pedrosy Portugalia

  Jakub Jankowski
  107-125
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.08
 • Boula Matari Tintin – młody belgijski reporter jedzie do Konga

  Renata Niziołek
  127-138
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.09
 • Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami

  Claudio Salmeri
  139-152
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10
 • Zmiany stylu w tłumaczeniu ustnym środowiskowym

  Katarzyna Kruk‑Junger
  153-163
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.11
 • Czy wolno nie stylizować?

  Jerzy Brzozowski
  165-177
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.12