Vol. 21 No. 3/29 (2015): DYLEMATY S TYLIZACJI W P RZEKŁADZIE CZ. 1

					View Vol. 21 No. 3/29 (2015): DYLEMATY S TYLIZACJI W P RZEKŁADZIE CZ. 1
Published: 2015-09-25

Introduction

 • Przedmowa

  Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak
  7-8
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.01

Articles

 • Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu

  Agnieszka Adamowicz‑Pośpiech
  9-21
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02
 • Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów Raymond Queneau według Jana Gondowicza

  Magdalena Mitura
  23-34
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03
 • Reminiscencja stylistyczna w przekładzie

  Tamara Brzostowska‑Tereszkiewicz
  35-54
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.04
 • Idiolekt w przekładzie

  Anna Bednarczyk
  55-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.05
 • Through the Maze of Style, through the Labyrinth of Time Stylization in the Translation of Cloud Atlas by David Mitchell

  Ewa Drab
  69-83
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.06
 • Tłumacz między idiolektami Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych

  Magdalena Pytlak
  85-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.07
 • Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji

  Agnieszk Muszyńska‑Andrejczyk
  97-105
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.08
 • Chrześcijańska Antygona, czyli interpretacja tragedii Sofoklesa dokonana przez Juliusza Osterwę pod wpływem wybuchu II wojny światowej

  Barbara Bibik
  107-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.09