Znaczenie eurosceptycyzmu na scenie politycznej Republiki Czeskiej

Uwarunkowania i konsekwencje

Authors

  • Krzysztof Koźbiał Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.18

Keywords:

Euroscepticism, Czech Republic, political system of the Czech Republic, Vaclav Klaus, Czexit, Czech Republic in the EU

Abstract

The Importance of Euroscepticism on the Political Scene of the Czech Republic. Conditions and Consequences

Czech society is one of the most eurosceptic in the European Union. One of the reasons is a low degree of trust in authority (government, parliament) in general, also at the supranational level. Consequently, Czech political parties have eurosceptic slogans in their programs that do not prevent voters from supporting them, both in the elections to the Czech and European Parliaments. The political system is dominated by parties presenting the so‑ called „soft euroscepticism” (according to Taggart’s and Szczerbiak’s approach), such as: Action of Dissatisfied Citizens (ANO 2011), Civic Democratic Party (ODS) or Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM). In the 2017 election, they received a total of almost 50% of the vote. However, euroscepticism is not a threat to the Czech presence in the EU. Extremely eurosceptic parties do not enjoy great public support.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Krzysztof Koźbiał, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab. nauk o polityce w zakresie systemów politycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z systemami politycznymi, w szczególności państw niemieckojęzycznych i środkowoeuropejskich, procesem integracji europejskiej (szczególnie rozszerzeniem UE w kierunku Bałkanów), jak również polityką zewnętrzną i wewnętrzną państw Europy Środkowej. Autor i redaktor ponad 110 publikacji naukowych (monografii, artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach).dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka DAAD, studiowała na uniwersytecie w Hamburgu, odbyła staż badawczy w Hans Bredow Institut für Medienforschung. Jako politolog zajmuje się w swojej pracy badawczej problematyką migracji, jako medioznawca historią mediów oraz systemami medialnymi.

References

Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union. Standard Eurobarometer 91, Frühjahr 2019, [online] https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/225.
Google Scholar

Důvěra ústavním institucím v lednu 2020, [online] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form-2content/documents/c2/a5114/f9/pi200210.pdf.
Google Scholar

Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2019, [online] https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove‑zpravy/politicke/mezinarodni‑vztahy/4922‑duvera‑v‑evropske‑a‑mezinarodni‑instituce‑duben‑2019.
Google Scholar

Evropské desatero ODS, [online] https://www.ods.cz/volby2019/program‑evropske‑desatero.
Google Scholar

Flood C., Euroscepticism: A Problematic Concept, UACES 32nd Annual Conference, Belfast, 2‑4 IX 2002, [online] http://uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf.
Google Scholar

Havlík V., Česká Republika, [w:] Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, red. V. Havlík, P. Kaniok, Brno 2006, Studie (Sociologicke nakladatelstvi), 41.
Google Scholar

Havlík V., Euroskepticismus a krajně pravicové strany v České republice, [online] http://casopis.rexter.cz/01‑2007/rexter_01_2007‑4.pdf.
Google Scholar

Hodnocení evropské integrace – duben 2019, [online] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4928/f9/pm190528.pdf.
Google Scholar

Hooghe L., Marks G., Wilson C.J., Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration? [w:] European Integration and Political Conflict, red. G. Marks, M.R. Steenbergen, Cambridge 2004, https://doi.org/10.1177/001041402236310. DOI: https://doi.org/10.1177/001041402236310
Google Scholar

Just P., Euroskepticismus a euroskeptické strany ve volbách do Evropského parlamentu 2014 v ČR a na Slovensku, „Politics in Central Europe. The Journal of the Central European Political Science Association” 2015, Vol. 11, nr 15, [online] http://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/Volume%2011%20‑%20Number%201S%20‑%20April%20‑%202015.pdf.
Google Scholar

Klaus V., Czym jest europeizm?, przeł. K. Sarna, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kopecký P., Mudde C., Two Sides of Euroscepticism. Party Positions on European Integration in East Central Europe, „European Union Politics” 2002, Vol. 3, nr 3, https://doi.org/10.1177/1465116502003003002. DOI: https://doi.org/10.1177/1465116502003003002
Google Scholar

Koźbiał K., System partyjny Republiki Czeskiej, [w:] Europa Środkowa / Central Europe, red. K. Żarna, t. 5, Oświęcim 2016.
Google Scholar

Koźbiał K., The Party System of the Czech Republic, [w:] Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective. On‑line Reader, red. G. Pożarlik, Kraków 2014, https://visegradstudies.files.wordpress.com/2015/01/visegrad‑reader‑2014_pr.pdf.
Google Scholar

Moroska A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3230.
Google Scholar

Náš program pro volby do Evropského parlamentu, [online] https://www.anobudelip.cz/cs/o‑nas/eurovolby/detailni‑program/.
Google Scholar

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019, [online] https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove‑zpravy/politicke/mezinarodni‑vztahy/4924‑nazory‑verejnosti‑na‑clenstvi‑ceske‑republiky‑v‑evropske‑unii‑duben‑2019.
Google Scholar

Německý M., Česká republika v Evropské unii – Co občané očekávají a čeho se obávají? Výsledky reprezentativního výzkumu, Praha 2016.
Google Scholar

Občané o přijetí eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019, [online] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4932/f9/pm190531.pdf.
Google Scholar

Politický program SPD, [online] http://spd.cz/program/.
Google Scholar

Politický program Svobodných, [online] https://web.svobodni.cz/program/politicky‑program.
Google Scholar

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – prosinec 2016, [online] http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7644/f3/pm170113.pdf.
Google Scholar

Program strany, [online] http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program‑strany/.
Google Scholar

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii konané ve dnech 13.‑14.06.2003, [online] http://www.volby.cz/pls/ref2003/re13?xjazyk=CZ.
Google Scholar

Riishøj S., Europeanisation and Euro‑scepticism. Experience from Poland and Czech Republic, „Central European Political Studies Review” 2004, Vol. 6, nr 4, [online] https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4051/5269.
Google Scholar

Sitter N., Opposing Europe. Euro‑scepticism, Opposition and Party Competition, Brighton 2002,
Google Scholar

Sussex European Institute Working Paper, 56, [online] https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei‑working‑paper‑no‑56.pdf&site=266.
Google Scholar

Styczyńska N., Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejska w dyskursie polskich partii politycznych, Kraków 2018.
Google Scholar

Taggart P., A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, „European Journal of Political Research” 1998, Vol. 33, nr 3, https://doi.org/10.1111/1475‑6765.00387.
Google Scholar

Taggart P., Szczerbiak A., Parties, Positions and Europe: Euroscepticism in the EU Candidate States of Central and Eastern Europe, Brighton 2001, Sussex European Institute Working Paper, 46, [online] https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sei‑working‑paper‑no‑46.pdf&site=266.
Google Scholar

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019, [online] https://www.kscm.cz/cs/nase‑strana/program.
Google Scholar

Zahradil J., Plecitý P., Adrián P., Bednář M., Manifest českého eurorealismu, [online] https://www.ods.cz/docs/dokumenty/zahradil‑manifest.pdf.
Google Scholar

Zeman: O vystoupení Česka z EU by měli rozhodnout občané v referendu, 25 II 2016, [online] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman‑o‑vystoupeni‑ceska‑z‑eu‑by‑meli‑rozhodovat‑obcane‑v‑re/r~06afe0b2dbe911e5807d0025900fea04.
Google Scholar

Zuba K., Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 367.
Google Scholar

Published

2020-06-25

How to Cite

Koźbiał, Krzysztof. 2020. “Znaczenie Eurosceptycyzmu Na Scenie Politycznej Republiki Czeskiej: Uwarunkowania I Konsekwencje”. Politeja 17 (3(66):261-76. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.18.