Ideological Identifying as a Determiner of the Polish People Political Collective Identity

Authors

  • Tomasz Godlewski University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.14

Keywords:

ideological identifications, left-wing, right-wing, political awareness, political collective identity

Abstract

The aim of the article is to examine whether and to what extent a socio-political division into left- and right-wing is a factor that significantly influences the formation of the Polish political collective identity. The author of the article attempted to present the leftist and rightist identities in relation to defining characteristics of collective identity. Then, a theoretical model was empirically verified based on the findings of the author’s own research conducted in 2019.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Godlewski, University of Warsaw

Sociologist, graduate of the Institute of Applied Social Sciences at the University of Warsaw (2001) and postgraduate studies ‘Marketing research – the consumers’ attitude and behaviour’ (2004); a doctor of humanities in the field of political science (2007). A Member of the Polish Society of Market and Opinion Researchers. An assistant professor at the Department of Sociology of Politics and Political Marketing at the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw. In his scientific work he deals with, among others, issues of political awareness, identification of factors determining the process of shaping public opinion in Poland, and social perception of election campaigns.

References

Bobbio N., Prawica i lewica, Kraków 1996.

Bokszański Z., “Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna”, Studia Socjologiczne, no. 3-4 (1995).

Bokszański Z., “Tożsamość kolektywna a stereotypy”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, no. 28 (1999).

Colletti L., “Quale sinistra dopo il Muro”, Corriere della Sera, 20 March 1994, cit. per: N. Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996.

Erikson E., “Identity and the Life Cycles”, Psychological Issues, vol. 1.

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Fuchs D., Klingemann H.-D., “The Left-Right Schema”, in M. Kent Jennings et al., Continuities in Political Action. A Longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies, Berlin 1989, https://doi.org/10.1515/9783110882193.203.

Gauchet M., Storia di una dichotomia. La destra e la sinistra, Paris 1990, cit. per: N. Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996.

Gebethner S., “Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu”, in S. Gebethner (ed.), Polska scena polityczna a wybory, Warszawa 1993.

Giddens A., Trzecia droga – odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.

Kitschelt H., The Transformation of European Social Democracy, Cambridge 1994, https://doi.org/10.1017/CBO9780511622014.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

Mach Z., “Procesy rekonstrukcji tożsamości społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Nomos, no. 7-8 (1994).

Słownik Języka Polskiego PWN, at <https://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html>.

Szawiel T., “Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku – jego sens i trwałość”, in R. Markowski (ed.), System partyjny i zachowania wyborcze, Warszawa 2002.

Waszczewska K.A., “Wokół problematyki tożsamości”, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, no. 6 (2014).

Wojtaszczyk K.A., “Partie i ugrupowania polityczne”, in R. Chruściak et al., Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995.

Downloads

Published

2021-04-19

How to Cite

Godlewski, Tomasz. 2021. “Ideological Identifying As a Determiner of the Polish People Political Collective Identity”. Politeja 17 (5(68):279-98. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.14.

Issue

Section

NATIONAL IDENTITIES, REGIONAL IDENTITIES, ETHNIC IDENTITIES