Postzależnościowe ujęcie tożsamości zbiorowej Rosjan w filmie Ładunek 200 Aleksieja Bałabanowa

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.34

Keywords:

trauma, collective identity, post-dependency, postmemory, cultural memory

Abstract

Post-dependent Russian identity in Aleksey Balabanov’s Cargo 200

The aim of this paper is to demonstrate how Alexei Balabanov constructs the image of contemporary Russian collective identity around the idea of the post-dependence on the traumatic Soviet experience in Cargo 200. The director shows in his movie a post-Soviet society that is paralyzed by traumatic past. The main context of the analysis is “postmemory”, a category introduced by Marianne Hirsch. The idea of postmemory is based on the belief that trauma can be worked-through by the reconstruction of the past events. On the other hand, it underlines the dangerous impact of repressed traumatic memories on the collective identity of the group. Another theoretical and methodological framework is Aleida and Jan Assmann’s concept of communicative and cultural memory, since the director based his film on the cultural traditions and texts widely known in Russian culture (primarily the works of Fyodor Dostoyevsky). Balabanov, by the usage of historical costume, tried to force the Russian audience to work through the trauma of the past.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paulina Gorlewska, Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka filmoznawstwa i rosjoznawstwa UJ, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Rozprawę doktorską pisze na temat traumatycznego podłoża sowieckiego doświadczenia w rosyjskich filmach fabularnych po 1991 r.

References

Anemone T., Cargo 200, [online] http://kinokultura.com/2007/18r‑gruz.shtml#2.
Google Scholar

Assmann J., Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska‑Pham, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz‑Wolska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, 80.
Google Scholar

Condee N., The Imperial Trace. Recent Russian Cinema, New York 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195366761.001.0001
Google Scholar

Dostojewski F., Biesy, [b.t.], Kraków 2005, Arcydzieła Literatury Światowej.
Google Scholar

Erll A., Literatura jako medium pamięci zbiorowej, przeł. M. Saryusz‑ Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz‑ Wolska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, 80. Etkind A., Hard and Soft in Cultural Memory. Political Mourning in Russia and Germany, [online] http://www.memoryatwar.org/publications‑list/memoryingreyroom.pdf.
Google Scholar

Φanajlova E., Kosmetika vraga, „Seans” 2008, nr 35/36, [online] http://seance.ru/n/35‑36/flashback‑1984/kosmetikavraga/.
Google Scholar

Peppemmu M., Rasstrojstvo pamâti: Rossiâ i stalinizm, [online] http://old.polit.ru/documents/517093.html.
Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Heller M., Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, przeł. M. Kaniowski, Paryż 1974, Biblioteka „Kultury”, t. 251.
Google Scholar

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Harvard 1997.
Google Scholar

Kałążny J., Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.
Google Scholar

Nycz R., „Nie leczony chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. tenże, Kraków 2011.
Google Scholar

Cavelʹov D., Ne kantovatʹ, „Seans” 2008, nr 33/34, [online] http://seance.ru/n/33‑34/films33‑34/gruz‑200/ne‑ kantovat/.
Google Scholar

White F. H., „Of Freaks and Men”: Aleksei Balabanov’s Critique of Degenerate Post‑Soviet Society, „Studies in Russian and Soviet Cinema” 2008, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1386/srsc.2.3.281_1
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Gorlewska, Paulina. 2013. “Postzależnościowe ujęcie tożsamości Zbiorowej Rosjan W Filmie Ładunek 200 Aleksieja Bałabanowa”. Politeja 10 (4(26):617-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.34.

Issue

Section

Articles