Dyskurs żalu czy ulgi?

Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalń

Authors

  • Agata Rejowska‑Pasek Uniwersytet Jagielloński
  • Zbigniew Pasek Akademia Górniczo‑Hutnicza w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.13

Keywords:

Walbrzych, urban studies, memory, social trauma, mine closures

Abstract

The Discourse of Regret or Relief? Wałbrzych Twenty Years After the Closure of the Mines

The paper presents the results of field research carried out in 2015 in Wałbrzych, focused on as well memory as arising postmemory of citizens, clustered around the closure of all coal mines in the 1990s. For citizens of Wałbrzych their failure was liminal situation and memory about it is still alive and constitutes significant element of identity. Memory of this social trauma and civilizational collapse is passed down from one generation to the next and also has impact on those who were not personally affected by it. The narratives established around the liquidation of the coal mines are split and often contrary. On the one hand the work in the mine was considered positively (primarily because of the financial benefits and social respect), but on the other hand poor working conditions were emphasized. Respondents remembered about dangerousness of the work in mine (therefore relief discourse), but at the same time they criticized decision about the closure of coal mines (therefore resentment discourse).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agata Rejowska‑Pasek, Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawca i religioznawca, pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie prowadzi Pracownię Badań Współczesnych Form Duchowości. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowych form duchowości, współczesnego protestantyzmu i alternatywnych nurtów kultury. Autor m.in. Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu (2005); Nowa duchowość. Konteksty kulturowe (2013); Kultura religijna protestantyzmu (2014).

References

Bisek‑Grąz M., Powojenny Wałbrzych. Miasto kultur, Wałbrzych 2009.

Burzyńska A.R., Wałbrzych. Miasto jako palimpsest, „Slovak Theatre” 2013, nr 4.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] https://doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Kosmaty J., Udział górników niemieckich w utrzymaniu ciągłości wydobycia w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym po II wojnie światowej, [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 4, red. P.P. Zagożdżon, M. Madziarz, Wrocław 2012.

Krygowska N., Biedaszyby jako obszar formowania się subkultury pogórniczej, [w:] Wałbrzych miasto poszukiwaczy, red. A. Filimowska, N. Krygowska, Kraków 2016.

Kuśmierek J., Wałbrzych. Dolina Konfliktów czy Dolina Krzemowa, „Gazeta Wyborcza” 1990, 30 VII.

Kwiatkowska‑Wyrwisz E., Wyznania religijne w Wałbrzychu, [w:] Wałbrzyskie szkice, Wałbrzych 2012.

Mańko W., Tu i tam, Wałbrzych 2007.

Pasek Z., Rejowska A., Między festiwalem a historyczną pasją. Poszukiwacze skarbów w Wałbrzychu, [w:] Wałbrzych – miasto poszukiwaczy, red. A. Filimowska, N. Krygowska, Kraków 2016.

Rakowski T., Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009, Idee i Polityka.

Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa 2013.

Stabrowski M., Wałbrzyskie miejsca pamięci. Perspektywy i deficyty badawcze, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1.

Sula D., Repatriowana ludność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1945‑49, [w:] Rocznik Województwa Wałbrzyskiego za lata 1992‑1993, Wałbrzych 1994.

Szewczyk K., Górnictwo i koksownictwo wałbrzyskie, [w:] Wałbrzyskie szkice, Wałbrzych 2012.

Wałbrzych nisko w rankingu „Polityki”, 13 XI 2014, [online] http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,25872.

Wojecki M., Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948‑1975, Jelenia Góra 1989.

Published

2017-05-07

How to Cite

Rejowska‑Pasek, Agata, and Zbigniew Pasek. 2017. “Dyskurs żalu Czy Ulgi? Wałbrzych W dwadzieścia Lat Po zamknięciu Kopalń”. Politeja 14 (2(47):171-85. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.13.