Mongolskie oblicza postpamięci

Authors

  • Celina Strzelecka Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.18

Keywords:

Mongolia, postpamięć, czas społeczny, spirala

Abstract

The Faces of Mongolian Postmemory

This article applies the concept of postmemory to demonstrate the relation of modern Mongolia to its own past and history. The authors illustrate how the experience of trauma has influenced formation of Mongolian identity. The concept presented here emerged during the anthropological field research in Mongolia 2012. The article discusses dimensions of collective memory such as identity, trauma, and traditions. These elements create spiral concept of time. The postmemory of traumatic historical collective experience of Mongolia is possible because of nonlinear temporality. Time loop allows continues reference to the power of Genghis Khan and the Mongol Empire.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Celina Strzelecka, Uniwersytet Wrocławski

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach badań do pracy licencjackiej zajmowała się możliwościami zastosowania Teatralnych Gier Fabularnych (ang. Live Action Role Playing) zarówno w edukacji, jak i w praktyce wobec osób, dla których tego typu aktywność, znajdująca się na pograniczu gry i sztuki, stanowi głów-ną oś zainteresowań w życiu prywatnym. Tematem obronionej pracy magisterskiej jest Elektrownia jądrowa w Polsce jako przykład quasi‑obiektu w Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura. Obecnie jako doktorantka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi szeroko zakrojone badania na temat konceptualizacji czasu w różnych kulturach.

References

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, przeł. M. Brzozowska‑Brywczyńska, Warszawa 2010, Niezbędnik Badacza. Metodologia – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baabar, Dzieje Mongolii, przeł. S. Godziński, Warszawa 2005, Dzieje Orientu.

Bazylow L., Historia Mongolii, Wrocław 1981.

Berg P., Co z tym czasem? Czym jest czas i jak się zmieniały jego koncepcje na przestrzeni lat, „Polityka” 2015, 8 IX, [online] http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1631675,1,czym‑jest‑czas‑i‑jak‑sie‑zmienialy‑jego‑koncepcje‑na‑przestrzeni‑lat.read.

Borkowski R., Sens historii (modele czasu historycznego), [w:] Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2001.

Bruun O., Time and Tradition on the Stepp, [w:] O. Bruun, Precious Steppe. Mongolian Nomadic Pastoralists in Pursuit of the Market, Lanham 2008, AsiaWorld.

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323520023

Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.

Gadamer H.‑G., L’experience intérieure du temps et l’échec de la réflexion dans la pensée occidentale, [w:] Le temps et les philosophies, Paris 1978, Bibliotheque scientifique.

Geertz C., Opis gęsty. W stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1968, Biblioteka Socjologiczna.

Hall E., Taniec życia. Inny wymiar czasu, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 1999, Spectrum.

Hirsch M., The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust, Nowy Jork 2012, Gender and Culture.

Jackson P., Mongołowie i Zachód, przeł. A. Kozanecka, Warszawa 2007.

Janowska K., Rozmowa z prof. Barbarą Skargą. Zegary życia. O czasie i przemijaniu, „Polityka” 2009, 19 IX, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/302303,1,rozmowa‑z‑prof‑barbara‑skarga.read.

Jaskólski M., Czas – doktryny – zmiana, [w:] Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska‑Kimla, W. Kozub‑Ciembroniewicz, Warszawa 2008.

Published

2017-05-07

How to Cite

Strzelecka, Celina. 2017. “Mongolskie Oblicza postpamięci”. Politeja 14 (2(47):249-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.18.