Prospero i Kurz w lustrze pamięci

Przeniesione pozycje sprawcy, ofiary i świadka w polskim dyskursie publicznym drugiej dekady XXI wieku

Authors

  • Joanna Tokarska‑Bakir Instytut Slawistyki PAN

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.02

Keywords:

przeniesienie w badaniach historycznych i pamięci publicznej, symbolika polskich fanów piłki nożnej, ofiary, sprawcy i świadkowie w polskim dyskursie publicznym drugiej dekady XXI wieku, postpamięć, polityka historyczna

Abstract

Prospero and Kurz in the Mirror of Memory

In this article – based on selected examples and with no certainty that they have been aptly chosen – I would like to point out and make a preliminary analysis of certain positions in Polish public discourse which currently display striking elements of transference in the sense of Dominick LaCapra’s meaning of the term. They reverberate with reflections of Polish imagined community’s experiences from the Occupation period. In this description, I shall rely on the classic categorisation introduced by Raul Hilberg, successively discussing the identification of subjects with the positions of perpetrator, victim and witness.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bikont A., My z Jedwabnego, Wołowiec 2012, Reportaż – Wydawnictwo Czarne.

Dintenfass M., Truth’s Other. Ethics, the History of the Holocaust, and Historiographical Theory After the Linguistic Turn, „History and Theory” 2000, Vol. 39, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1111/0018-2656.00110

Douglas M., Jak myślą instytucje, przeł. O. Siara, Warszawa 2011, Pogranicza – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Douglas M., „The Go‑Away Goat”, [w:] The Book of Leviticus. Composition and Reception, red. R. Rendtorff, R.A. Kugler, Leiden–Boston 2003, Supplements to Vetus Testamentum, Vol. 93.

Hilberg R., Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe 1933‑1945, New York 1992.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Gadamer H.‑G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstęp B. Baran, Warszawa 2004, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Janicka E., Mroczny przedmiot pożądania. O Kinderszenen raz jeszcze – inaczej, „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 4.

Janicka E., Żukowski T., Przemoc filosemicka, [w:] PL: tożsamość wyobrażona, red. J. Tokarska‑Bakir, Warszawa 2013. DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2012.001

LaCapra D., Revisiting the Historians’ Debate. Mourning and Genocide, „History and Memory” 1997, Vol. 9, nr 1/2: Passing into History. Nazism and the Holocaustbeyond Memory – In Honor of Saul Friedländer on His Sixty‑Fifth Birthday. DOI: https://doi.org/10.2979/HIS.1997.9.1-2.80

LaCapra D., History & Criticism, Ithaca 1985, Cornell Paperbacks.

LaCapra D., History and Memory after Auschwitz, Ithaca 1998. DOI: https://doi.org/10.7591/9781501727450

LaCapra D., Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca 1994.

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, t. 81.

LaCapra D., The Intellectual History and Its Ways, „The American Historical Review” 1992, Vol. 97, nr 2. DOI: https://doi.org/10.2307/2165726

Linke U., Murderous Fantasies. Violence, Memory, and Selfhood in Germany, „New German Critique” 1995, nr 64, [online] http://dx.doi.org/10.2307/488463. DOI: https://doi.org/10.2307/488463

Maclean J.K.B., Barabbas, the Scapegoat Ritual, and the Development of the Passion Narrative, „Harvard Theological Review” 2007, Vol. 100, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816007001605

Obeyesekere G., Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2007, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reemerging Jewish Culture in Germany. Life and Literature Since 1989, red. S.L. Gilman, K. Remmler, New York 1994.

Santner E., History Beyond the Pleasure Principle, [w:] Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution”, red. S. Friedländer, Cambridge 1992.

Stein H.F., From Countertransference to Social Theory. A Study of Holocaust Thinking in U.S. Business Dress, „Ethos” 2000, Vol. 28, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.346. DOI: https://doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.346

Wilczyk W., Święta wojna (2009‑2014), Łódź–Kraków 2014.

Zertal I., Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. J.M. Kłoczowski, Kraków 2010, Poleca Adam Michnik.

Published

2021-06-21

How to Cite

Tokarska‑Bakir, Joanna. 2021. “Prospero I Kurz W Lustrze pamięci: Przeniesione Pozycje Sprawcy, Ofiary I świadka W Polskim Dyskursie Publicznym Drugiej Dekady XXI Wieku”. Politeja 12 (3 (35):7-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.02.

Issue

Section

Articles