Prospero i Kurz w lustrze pamięci

Przeniesione pozycje sprawcy, ofiary i świadka w polskim dyskursie publicznym drugiej dekady XXI wieku

Authors

  • Joanna Tokarska‑Bakir Instytut Slawistyki PAN

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.02

Keywords:

transference in historical studies and in public memory, symbolic language of the Polish footbal teams banners and slogans, victims, perpetrators and bystanders in Polish public discourse of the second decade of the 21st century, postmemory, historical policy

Abstract

Prospero and Kurz in the Mirror of Memory

In this article – based on selected examples and with no certainty that they have been aptly chosen – I would like to point out and make a preliminary analysis of certain positions in Polish public discourse which currently display striking elements of transference in the sense of Dominick LaCapra’s meaning of the term. They reverberate with reflections of Polish imagined community’s experiences from the Occupation period. In this description, I shall rely on the classic categorisation introduced by Raul Hilberg, successively discussing the identification of subjects with the positions of perpetrator, victim and witness.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Joanna Tokarska‑Bakir, Instytut Slawistyki PAN

Dr. hab., prof. zwyczajny w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, antropolożka i literaturoznawczyni. Autorka licznych publikacji, w tym m. in. książek Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych (Universitas, Kraków 2000), Legendy o krwi. Antropologia przesądu (Wydawnictwo WAB, Warszawa 2008), Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939‑1946 (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012). Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, redaktor naczelna pisma „Studia Litteraria Historica”.

References

Bikont A., My z Jedwabnego, Wołowiec 2012, Reportaż – Wydawnictwo Czarne.
Google Scholar

Dintenfass M., Truth’s Other. Ethics, the History of the Holocaust, and Historiographical Theory After the Linguistic Turn, „History and Theory” 2000, Vol. 39, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1111/0018-2656.00110
Google Scholar

Douglas M., Jak myślą instytucje, przeł. O. Siara, Warszawa 2011, Pogranicza – Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Douglas M., „The Go‑Away Goat”, [w:] The Book of Leviticus. Composition and Reception, red. R. Rendtorff, R.A. Kugler, Leiden–Boston 2003, Supplements to Vetus Testamentum, Vol. 93.
Google Scholar

Hilberg R., Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe 1933‑1945, New York 1992.
Google Scholar

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019
Google Scholar

Gadamer H.‑G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstęp B. Baran, Warszawa 2004, Biblioteka Współczesnych Filozofów.
Google Scholar

Janicka E., Mroczny przedmiot pożądania. O Kinderszenen raz jeszcze – inaczej, „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 4.
Google Scholar

Janicka E., Żukowski T., Przemoc filosemicka, [w:] PL: tożsamość wyobrażona, red. J. Tokarska‑Bakir, Warszawa 2013. DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2012.001
Google Scholar

LaCapra D., Revisiting the Historians’ Debate. Mourning and Genocide, „History and Memory” 1997, Vol. 9, nr 1/2: Passing into History. Nazism and the Holocaustbeyond Memory – In Honor of Saul Friedländer on His Sixty‑Fifth Birthday. DOI: https://doi.org/10.2979/HIS.1997.9.1-2.80
Google Scholar

LaCapra D., History & Criticism, Ithaca 1985, Cornell Paperbacks.
Google Scholar

LaCapra D., History and Memory after Auschwitz, Ithaca 1998. DOI: https://doi.org/10.7591/9781501727450
Google Scholar

LaCapra D., Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca 1994.
Google Scholar

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, t. 81.
Google Scholar

LaCapra D., The Intellectual History and Its Ways, „The American Historical Review” 1992, Vol. 97, nr 2. DOI: https://doi.org/10.2307/2165726
Google Scholar

Linke U., Murderous Fantasies. Violence, Memory, and Selfhood in Germany, „New German Critique” 1995, nr 64, [online] http://dx.doi.org/10.2307/488463. DOI: https://doi.org/10.2307/488463
Google Scholar

Maclean J.K.B., Barabbas, the Scapegoat Ritual, and the Development of the Passion Narrative, „Harvard Theological Review” 2007, Vol. 100, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816007001605
Google Scholar

Obeyesekere G., Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2007, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Reemerging Jewish Culture in Germany. Life and Literature Since 1989, red. S.L. Gilman, K. Remmler, New York 1994.
Google Scholar

Santner E., History Beyond the Pleasure Principle, [w:] Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution”, red. S. Friedländer, Cambridge 1992.
Google Scholar

Stein H.F., From Countertransference to Social Theory. A Study of Holocaust Thinking in U.S. Business Dress, „Ethos” 2000, Vol. 28, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.346. DOI: https://doi.org/10.1525/eth.2000.28.3.346
Google Scholar

Wilczyk W., Święta wojna (2009‑2014), Łódź–Kraków 2014.
Google Scholar

Zertal I., Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. J.M. Kłoczowski, Kraków 2010, Poleca Adam Michnik.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Tokarska‑Bakir, Joanna. 2015. “Prospero I Kurz W Lustrze pamięci: Przeniesione Pozycje Sprawcy, Ofiary I świadka W Polskim Dyskursie Publicznym Drugiej Dekady XXI Wieku”. Politeja 12 (3 (35):7-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.02.

Issue

Section

Articles