Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach kryzysowych przed i po wejściu w życie traktatu z Lizbony na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny

Authors

  • Beata Molo Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.04

Keywords:

European Union, energy supply security, security of gas supply, Treaty of Lisbon

Abstract

Regulations for Supply Security and in Emergency Situations Before and After the Lisbon Treaty Entry into Force Exemplified by Supply with Natural Gas
The text presents selected aspects of the issue of the provision of energy supplies security in the European Union illustrated by the example gas supply before and after the entry into force of the Lisbon Treaty. The legal frameworks oriented toward provision of gas supplies security as well as proper functioning of internal market gas in case of disruptions in gas supplies in the European Community/European Union has been discussed in the text. Among the legal acts described in the text are: Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004, Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010, Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017. In order to provide energy supplies security in case of disruptions in supplies the secondary legislation enhances capabilities of transport, storage and reacting.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Beata Molo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Jej badania koncentrują się na polityce energetycznej współczesnych Niemiec, polityce energetyczno‑klimatycznej Unii Europejskiej oraz uwarunkowaniach bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego.

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Molo, Beata. 2018. “Regulacje Na Rzecz bezpieczeństwa Dostaw I W Sytuacjach Kryzysowych Przed I Po wejściu W życie Traktatu Z Lizbony Na przykładzie Zaopatrzenia W Gaz Ziemny”. Politeja 15 (3(54):65-78. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.04.