Authenticity as a Test of Identity

Authors

  • Mirosław Karwat Uniwersity of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.02

Keywords:

authenticity, authentic, identity, subject/entity, ontology, participation

Abstract

The identity of subjects participating in social processes or the daily functioning of social structures is a result of many factors – such as their representativeness and social typicality, the social programming of their personalities and activities, but also their personal experiences and individual characteristics. Formal expressions and testimonies of identity associated with the sense of belonging to a group, ideological belonging, are unreliable. An objectified and effective test of the real identity of an individual as a member of society, citizen, employee, follower of certain views, is the model of authenticity in participation. The components of this model include the criteria of authenticity of existence, authenticity of bonds and social structures, authenticity of the status of participants, authenticity of their needs, authenticity of attitudes, actions and works. Authenticity in this meaning is not the same as simply being authentic, or factual, genuine, original or consistent in reference to the original, or as a testimony’s conformity with the facts. It is a combination of such traits as autonomy, autotelic quality, consistency, functionality of the relationship between the whole and its elements, while, in relation to human consciousness and activity – sincerity, spontaneity, adequacy in relation to one’s own needs and nature.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mirosław Karwat, Uniwersity of Warsaw

Professor of humanities, political scientist, expert in political theory and social engineering (the Faculty of Political Science and International Studies, the University of Warsaw). Chair of the Department of Political Theory and Political Thought. Member of the Political Science Committee of the Polish Academy of Science. Author of the following books: Podmiotowość polityczna; Człowiek polityczny; Sami swoi. Rzecz o rozkładzie partii rządzącej; Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy; Sztuka manipulacji politycznej; O perfidii; Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa; O demagogii; O złośliwej dyskredytacji; Teoria prowokacji; Akredytacja w życiu społecznym i politycznym; O karykaturze polityki; Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko.

References

Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996.

Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.

Buczkowski P., Cichocki R. (eds.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Poznań 1989.

Cackowski Z., Trud i sens ludzkiego życia, Warszawa 1981.

Cook N., Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000.

Czapnik S., “Superniania – apoteoza neoliberalnego kapitalizmu”, in Idem, Mówią jak jest. Marksiści objaśniają świat, Opole 2019.

Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.

Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1986.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu, Gdańsk 1998.

Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.

Filipowicz S., Twarz i maska, Kraków 1998.

Fromm E., Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Warszawa 1989.

Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa–Wrocław 1996.

Fromm E., O sztuce istnienia, Warszawa–Wrocław 1997.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1996, at <https://cyc-net.org/quote2/quote-780.html>.

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa 2008.

Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004.

Grodziński E., Filozofia Adolfa Hitlera w ‘Mein Kampf ’, Warszawa–Olsztyn 1992.

Ingarden R., Spór o istnienie świata, vol. 2, Warszawa 1987.

Karwat M., Akredytacja w życiu społecznym i politycznym, Warszawa 2009.

Karwat M., Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej, Warszawa 1989.

Karwat M., Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2004.

Karwat M., Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy, Toruń 1993.

Karwat M., “Pojęcia ‘autentyczność’ i ‘autentyzm’ w interpretacji polityki”, Studia Polityczne, vol. 3 (1994), Warszawa.

Kmita J. (ed.), Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki, Poznań 1973.

Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Wrocław 1982.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1975.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, Kraków 2011.

Kuczyński J., Sens życia, Warszawa 1981.

Lipiec J., Ontologia świata realnego, Warszawa 1979.

Lipiec J., Podstawy ontologii społeczeństwa, Warszawa 1972.

Łukaszewski W., “Problemy samorealizacji”, part III, in W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.

Łukaszewski W., “Umiejscowienie w biegu wydarzeń, umiejscowienie w czasie”, in W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.

Makarczyk W., Wspólnota uczuć i działań, Warszawa 1993.

Malicka M., Bycie sobą jako ideał, Warszawa 2002.

Malicka M., Ja, to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Warszawa 1996.

Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa 1985.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.

Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, [English quotation retrieved from: http://pinkmonkey.com/dl/library1/revolt.pdf, p. 73].

Ossowski S., Dzieła. Tom III – Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.

Pieter J., Krytyka dzieł twórczych, Katowice 1947.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Warszawa 2003.

Rogoll R., Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Warszawa 1989.

Szczepański J., “Obraz samego siebie”, in J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1980.

Szmajke A., Autoprezentacja: maski, pozy, miny, Olsztyn 1986.

Ścigaj P., Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Kraków 2012.

Taylor C., Etyka autentyczności, Kraków 1996.

Taylor C., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Kraków 1996.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Wyka K., Życie na niby. Pamiętnik po klęsce, Kraków 1984.

Znamierowski C., Oceny i normy, Warszawa 1957.

Znamierowski C., Wina i odpowiedzialność, Warszawa 1957.

Downloads

Published

2021-04-19

How to Cite

Karwat, Mirosław. 2021. “Authenticity As a Test of Identity”. Politeja 17 (5(68):35-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.02.

Issue

Section

COLLECTIVE IDENTITIES AS/IN POLITICS