Zapiski oficera Armii Czerwonej Sergiusza Piaseckiego – polska próba zgłębienia mentalności jednostki wychowanej w systemie stalinowskim

Authors

  • Anna Dominik Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.24

Keywords:

Sergiusz Piasecki, Notes of Red Army officer, Josif Stalin, stalinizm

Abstract

Notes of a Red Army officer by Sergiusz Piasecki. A Polish attempt at understanding the mentality of a person raised under Stalinism

Stalism was one of periods in Soviet history, when Josif Stalin ruled in a unlimited way. Stalinism can be characterized as time of terror and pain but also as period of creating a new powerful state and a new economic and social reality. Men and women living in Soviet Union were formed by their sovereigns, who wanted to create new kind of mankind. Soviet mentality, created during Stalin’s era was researched by many publicists and writers. One of them, Polish writer Sergiusz Piasecki is known as an author of satirical novel Notes of Red Army officer, published in 1957. In this work of fiction Piasecki analyzed way of thinking and behaving typical for a person raised in Stalin’s system. His book contains many sharp thoughts and good observations, but disappoints their readers by depicting main character (Mischa Zubov) as a kind of automat without human emotions.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Anna Dominik, Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania badawcze: historia stosunków polsko‑rosyjskich w XVI i XVII w., wzajemne postrzeganie się Polaków i Rosjan, literatura polska i rosyjska, trzej wieszczowie a Rosja, słynne Rosjanki, kobieta w kulturze i historii, rosyjska popkultura, stosunki rosyjsko‑indyjskie. Najważniejsze publikacje: Obraz żołnierza rosyjskiego w literaturze polskiej, [w:] Siły zbrojne Rosji. Aspekty polityczne, społeczne i kulturowe, red. M. Smoleń (w druku); Adama Mickiewicza wadzenie się z Rosją – porozumienie i odrzucenie, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2010; „Rycerz w tygrysiej skórze”, czyli gruzińska epopeja narodowa, [online] http://historiaswiata.com.pl/wpis/171/; Obyczaje i życie codzienne dawnej Rosji, [online] http://historiaswiata.com.pl/wpis/170/; Dawno temu w Indiach pewien Rosjanin – czyli o Wyprawie za trzy morza Atanazego Nikitina, kupca twerskiego, [online] http://historiaswiata.com.pl/wpis/169/.

References

Amalrik A., Ideologie w społeczeństwie radzieckim, „Aneks” 1978, nr 19.
Google Scholar

Bułhakow M., Diaboliada, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 1998.
Google Scholar

Demel R., Wstęp do wydania krajowego, [w:] S. Piasecki, Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17 września 1939 r.), Warszawa 2000.
Google Scholar

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988, Biblioteka „Kultury”, t. 438.
Google Scholar

Kołakowski L., Diabeł w historii, [w:] Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, Londyn 1987, Świat Współczesny, 4.
Google Scholar

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988.
Google Scholar

Lanckorońska K., Wspomnienia wojenne. 22 IX 1939–5 IV 1945, wstęp L. Kalinowski, E. Orman, Kraków 2002.
Google Scholar

Obertyńska B., W domu niewoli, posł. A. Szostkiewicz, Warszawa 2005.
Google Scholar

Piasecki S., Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17 września 1939 r.), wstęp R. Demel, Warszawa 2000.
Google Scholar

Plessner H., Pytanie o conditio humana. Wybór pism, wybór, oprac. i wstęp Z. Krasnodębski, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Warszawa 1988, Biblioteka Myśli Współczesnej.
Google Scholar

Radziński E., Stalin. Pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach z tajnych archiwów rosyjskich, przeł. I. Lewandowska, M. Jagiełło, Warszawa 1996.
Google Scholar

Suchanek L., Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 8.
Google Scholar

Tucker R. C., Wielu Leninów, [w:] Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, Londyn 1987, Świat Współczesny, 4.
Google Scholar

Wojnowicz W., Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2002.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Dominik, Anna. 2013. “Zapiski Oficera Armii Czerwonej Sergiusza Piaseckiego – Polska próba zgłębienia mentalności Jednostki Wychowanej W Systemie Stalinowskim”. Politeja 10 (4(26):485-99. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.24.

Issue

Section

Articles